Dziewczynka z pozytywką Edwarda

Czytaj Dalej

Specyfika poezji Wisławy Szymborskiej. Omów na konkretnych przykładach (także innych poetów współczesnych, np. Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka, Ewy Lipskiej, Jana Twardowskiego, Edwarda Stachury i innych).

Poezja Wisławy Szymborskiej koncentruje się wokół problemów egzystencjalnych człowieka - przemijania, stosunku do historii, praw przyrody: - przemijanie, niemożliwość dokonania korekty poprzednich wydarzeń, trudności w porozumieniu się "Nic dwa razy", - trudności w porozumieniu się "Niespodziane spotkanie", "Na wieży Babel", "Przy winie" - dodatkowo możliwość ...

POZYTYWKA

Mały mechanizm muzyczny, składający się z metalowego wałka nabitego kolcami, stalowego grzebienia o zębach strojonych chromatycznie i sprężynowego mechanizmu napędowego, samogrający po nakręceniu, umieszczany w skrzynkach, zegarach, szkatułkach, zabawkach, zapalniczkach itp.

EDWARDA ZAGONY 1355-1356

Król Anglii Edward III (1312-1377), który usil­nie dążył do zawarcia trwałego pokoju, zaproponował w 1355 zakończenie wojny pod warunkiem zrzeczenia się przez Francję Akwitanii, jednak król Francji Jan II (1319-1364) odrzucił tę propozycję.

Spór o socjobiologie - na podstawie: "Moralność genu" Edwarda O. Wilsona.

To, że nie wszystko możemy tłumaczyć doborem naturalnym nie mósi wynikać z tego, że takie zachownanie nie ma podłoża biologicznego, tylko z tego, że nie poznaliśmy jeszcze tego, że nie poznaliśmy jeszcze bilologicznych podstaw danego zachowania.