Dziewczyna z oceanu

Czytaj Dalej

Europejczycy zakładają nowe państwa w Azji i za oceanem

Wynalazek druku poddał idee polityczne Europy szerokiej i z początku nieokreślonej fermentacji, ale ten drugi wynalazek, okręt oceaniczny, rozszerzzakres doświadczenia europejskiego do najdalszych granic słonej wody.

Bolesław Leśmian - Dziewczyna

Porwali młoty w twardą dłoń i jęli w mury tłuc z łoskotem! – nie wypuściły młotów z dłoni! A ty z tej próżni czemu drwisz, kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?

Podział oceanu światowego

Ze względu na cechy położenia wyróżniamy morza: otwarte - oddzielone podmorskim progiem lub układem prądów morskich, szeroko połączone z oceanem, np.

Świat zwierzęcy mórz i oceanów

Plankton roślinny dostarcza atmosferze dużej ilości tlenu i wspólnie z planktonem zwierzęcym stanowi pożywienie ryb. przemieszczanie się wraz z prądami gatunków zwierząt ciepłolubnych w wysokie sze­rokości geograficzne.

Oceany i morza, ruchy wody morskiej

na położenie i sposób kontaktu dzieli się : przybrzeżne – oddzielone od oceanu wyspami lub półwyspami ( morze Beringa, morze Ochockie, morze Japońskie międzywyspowe – oddzielone od oceanu archipelagami wysp ( morze Celebes, morze Jawajskie ) otwarte – szeroko połączone ...

KONTROWERSYJNY PROJEKT SKŁADOWANIA ODPADÓW JĄDROWYCH W OSADACH NA DNIE OCEANÓW

Wymagałoby to zwiększenia środków bezpieczeństwa , szczególnie w zakładach wytwarzających paliwo z tlenków mieszanych (na razie w USA ich nie ma), gdzie materiał nadający się do budowy bomb jądrowych byłby narażony na kradzież.

Morza i oceany kształtujące oblicza lądu

Osady denne, jakie gromadzą się w strefie przybrzeżnej, skła-dają się z: - materiału okruchowego pochodzącego z niszczenia brzegów oraz przyniesionego przez rzeki i lodowce; - osadów organicznych powstałych z obumarłych organizmów żyjących w tej strefie lub przy ich współudziale; - ...

Morza i oceany

Morze Śródziemne - śródziemne wewnątrzkontynentalne - łączące się z oceanem przez cieśniny i leżące w obrębie jednego kontynentu, np.

Rozmieszczenie ludności na świecie - AUSRALIA I OCEANIA

Przyczyny migracje mogą być bardzo różne ,lecz najczęstszymi są: chęć poprawy bytu materialnego (o podłożu ekonomicznym); - repatriacja i wysiedlenia (podłoże polityczne); - pielgrzymki do miejsc kultu (charakter religijny); - konflikty religijne; - wyjazdy turystyczne i służbowe; - przesiedlenia z obszarów klęsk żywiołowych; - powstawanie nowych ...

Rozwój poglądów na morza i oceany. Odkrycia i ekspedycje oceanograficzne

Najwcześniejsze kontakty ludzi z morzem były związane z połowami w pobliżu siedlisk, a także podróżami, które podejmowano w celu zdobycia koloni na szlakach morskich, zdobycia żywności i surowców na terytoriach oddzielonych wodą.

Zanieczyszczenia wód i oceanów

Odprowadzanie zanieczyszczeń z naszego terytorium lądowego do morza jest bardzo duże i tylko wysokiej dynamice wód, wynikającej z otwartego charakteru brzegów, zawdzięczamy stosunkowo czyste wybrzeże.

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Układy międzynarodowe dotyczące flot wojennych w okresie międzywojennym

Udział w tym zjeździe wzięło pięć państw zwycięskiej koalicji z I WŚ to znaczy: Wielka Brytania, Sta-ny Zjednoczone, Japonia, Francja i Włochy.

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Japoński plan wojny

Plan strategiczny zakładał zdobycie boga-tych óż tych surowców w Indiach Holenderskich (obecnej Indonezji, m. Zakładano również rozciągnięcie "zewnętrznych linii obrony wysp macierzy-stych", a mianowicie zajęcie m.

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Plany USA

Admiralicja wciąż uzna-wała okręty liniowe (większość z nich pamiętała jeszcze I WW i dawno nie była modernizowana) za trzon floty, posiadane lotniskowce - choć w miarę nowoczesne - wyposażone były w samoloty, których osiągi znacz-nie odbiegały od osiągów japońskich maszyn.

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - " Tora, Tora, Tora ... "

W swoich planach Japończycy przewidzieli, że w końcu USA wtrącą się do wojny by zapobiec dalszym zdobyczom terytorialnym Japonii, więc w rządzie japońskim powstał plan uderzenia na USA z zaskoczenia, tak aby za jednym zamachem zniszcz całą flotę Pacyfiku stacjonującą w Pearl Harbor.

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Koniec ery pancerza

Admiralicja brytyjska jeszcze przed wybuchem wojny z Japonią zdecydowała się wysłać na Daleki Wschód eskadrę złożoną z 2 pancerni-ków: "Prince of Wales" i "Repulse".

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Japoński Blitzkrieg

Siły te przez ponad 3 miesiące próbowały zatrzy-mać serie desantów przeprowadzanych w tym czasie przez Japończyków, lecz różnice w wyszkoleniu i brak wspólnego zyka, a także przewaga liczebna wroga doprowadziły do tego, że żadna z akcji podejmowanych przez zespół ABDA nie odniosła ...

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Bitwa na Morzu Jawajskim

Przed północą krążow-niki ABDA, które zostały bez eskorty niszczycieli (4 USA o paliwo, "Ju-piter" na polu minowym, "Encounter" z rozbitkami z "Kortenaera" do portu) dostały się pod ostrzał ciężkich dział i torped, "De Reuter" i "Ja-wa" zatonęły.

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Działania USA w lutym i marcu '42

Atak ten zaszokował Japończyków, którzy błędnie sądząc, że samoloty przyleciały z Midway operacji zajęcia tej wyspy nadali bezwzględny priorytet.

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Bitwa na Morzu Koralowym

Ja-pończycy musieli wycofać z linii oba lotniskowce: "Shokaku" dla doko-nania napraw, a "Zuikaku" dla uzupełnienia samolotów. Zwycięstwo od-nieśli Amerykanie zapobiegając inwazji na Port Moresby.