Dziewczyna z gór

Czytaj Dalej

Bolesław Leśmian - Dziewczyna

Porwali młoty w twardą dłoń i jęli w mury tłuc z łoskotem! – nie wypuściły młotów z dłoni! A ty z tej próżni czemu drwisz, kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?

Kiedy następuje zmiana dziewczyny w kobietę?

Okres dojrzewania u dziewcząt zaznacza się rozwojem piersi i początkiem menstruacji, comiesięcznego krwawienia z wyściółki macicy.

Ptaki gór

Zalesione zbocza mają bogatą awifaunę, a jej przedstawiciele są przystosowani do życia w okre­ślonym typie środowiska. Do pta­ków zamieszkujących wysokogórskie bory należą także krzyżodzioby świerkowe, których pożywie­niem są nasiona drzew szpilkowych.

Ssaki gór

Są to zwierzęta żyjące w małych stadach (6-12 osobni­ków) złożonych głównie z samic, którym przewo­dzi stary samiec. W przeciwieństwie do gryzoni z nizin, większość górskich przedstawicieli tej grupy ssaków prowadzi aktyw­ny tryb życia w ciągu dnia.

MUZA GÓR WIELICKICH, poemat

z 1606. przejaw zainteresowania pracą fizyczną poza rolnictwem; być może zachęcił on Roździeńskiego do napisania jego poematu; Nakielski miał osobiste kontakty z przybyszami ze Śląska.

DZIEWCZYNA

Umieszczał skazanych na estradzie przylegającej do ściany z dwojgiem drzwi. Dziewczyna z Ancjum rzeźba kobiety składającej nflurę, tak nazwana od miejsca znalezienia; kopia i/, (?

PASŁA DZIEWCZYNA OWCE

o pasterce owiec, której wołoski pasterz góralski spłoszył owce, na skutek czego jedna z nich zginęła; jegomość, któremu się poskarżyła, dowiedziawszy się, że do pasterki łatwo się w nocy można dostać, uczynił to i zabrał jej wianek, po czym próbował ją rozmaicie obdarzyć; ona jednak odtrąca te dary, gdyż „dziecięciu trzeba ...

SZUMIĄ JODŁY NA GÓR SZCZYCIE

Aria Jontka z opery Halka (zob.

ATENA, Pallas, Dziewczyna

zachowała w Atenach związek mityczny i kultowy z duchem ziemi, wężem Erechteuszem-Erichtoniosem, z uosobieniem rosy, Pandrosos, z drzewem oliwnym i z ptakiem jako formą epifanii ; w rodyj-skim Lindos utożsamiła się z górską Panią Zwierząt, w Trojzen miała związki z ...

Atrakcje turystyczne Pogórza i Gór Kaczawskich

Ponadto te niewysokie góry charakteryzują się rozległym i urokliwym pogórzem, ciągnącym się na północ aż do Złotoryi, gdzie w okolicy znajduje się szczególnie ciekawa Wilcza Góra (373 m n. Szczególną cechą szaty roślinnej tego obszaru jest obecność roślin i zespołów roślinnych ...

Hak chwytny protezy kończyny gór­nej

protezy kończyny górnej dzieli się na: mechaniczne, elektryczne i pneumatyczne, w zależ­ności od rodzaju wykorzystanego źródła energii.

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Przebiegająca środkiem PNGS szosa Kudowa-Zdrój-Nowa Ruda, gęsta sieć szlaków turystycznych i sąsiedztwo uzdro­wisk przyczyniają się do nasilenia ruchu turystycznego i tranzytowego.

Tryb życia dojrzewającej dziewczyny

Ogólny stan zdrowia dziewczynki w okresie dojrzewania zależy od racjonalnego trybu życia, likwidowania w porę przewlekłych chorób, szczególnie ognisk zakażenia, niedopuszczania do powikłańipo schorzeniach, zapewnienia odpowiedniej kontrolipekarskiej I właściwego odżywiania, obfitego w dostateczną'ilość białka iświtar^in.