Dziewczyna z Jersey (film 1992)

Czytaj Dalej

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Gdy szewcy dochodzą do władzy, zaczyna z niej korzystać, chodzą ubrani i ufryzowani, przestają pracować, warsztat szewski zamieniają na śliczny gabinet władcy i zanikają u nich piękne ideały równości, co przewidział wcześniej prokurator ...

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.Omów na wybranych przykładach.

Literatura podmiotu:   Christie Agatha : Autobiografia tom I , Warszawa , Hachette w porozumieniu z Prószyński i S-ka , 2004 , ISBN 83-7184-398-4 Christie Agatha : Autobiografia tom II , Warszawa, Hachette w porozumieniu z Prószyński i S-ka , 2004, ISBN 83-7184-390-9 Kettenman Andrea : Kahlo , Warszawa , Taschen, 2005 , ISBN 83-60160-16-3 Kidawa-Błoński Jan : Skazany na ...

Zaprezentowanie motywu wampirycznego w literaturze i filmie.

W późniejszej literaturze zostaje też wykorzystany romans z wampirem, który charakteryzuje się igraniem ze zmysłowością połączoną z niebezpieczeństwem utraty nie tylko życia, lecz i duszy, a przez to szans na zbawienie.

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Gdy szewcy dochodzą do władzy, zaczyna z niej korzystać, chodzą ubrani i ufryzowani, przestają pracować, warsztat szewski zamieniają na śliczny gabinet władcy i zanikają u nich piękne ideały równości, co przewidział wcześniej prokurator ...

TEATR, FILM, RADIO, TELEWIZJA - Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

Także film, radio i telewizja, czyli tak zwane środki masowego oddziaływania, pozostają w bliskim związku z literaturą. Zwłaszcza film łączy z literaturą wiele różnorodnych związków, jak np.

Historia Filmu

Rozwój aparatury zdjęciowej daje możliwości panoramowania, wykonywania zdjęć w ruchu, zdjęć z góry (z lotu ptaka), zdjęć podwodnych i lotniczych, tworzenia obrazów ukośnych i odwróconych.

Historia Filmu - Warstwa wizualna (obrazowa) filmu

Warstwa wizualna (obrazowa) filmu składa się z fotogramów, te zaś z kolei składają się z pewnych znaków ikonicznych.

Historia Filmu - Warstwa dźwiękowa w filmie

Słowo w filmie — zwłaszcza w dialogu — musi być zgodne z indywidualnym charakterem osoby mówiącej, musi też być ^zbieżne z prezentowanym środowiskiem.

Historia Filmu - Rodzaje i gatunki filmu

Aczkolwiek film przejął z piśmiennictwa podział na rodzaje, to w obrębie poszczególnych rodzajów tworzy nowe, sobie tylko właściwe gatunki.

Historia Filmu - Metody analizy dzieła filmowego

Każdy odbiorca interesujący się sztuką filmową w kontakcie z filmem przechodzi trzy etapy: poznaje dzieło, interpretuje je oraz ocenia krytycznie.

NEW JERSEY - okręt

  DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (1943-44) wyporność 45 000 t długość 270,5 m szerokość 33 m zanurzenie 8 m prędkość 32,5 węzła 9 dział (3 x 3) kal.

Wartości filmów Kieślowskiego

Krótki film o zabijaniu - dwie śmierci - jedna zadana brutalnie z zimną krwią (20-tolatek zabija taksówkarza) i druga - równie brutalna, a jednak w majestacie prawa (powieszenie chłopca).

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Gdy szewcy dochodzą do władzy, zaczyna z niej korzystać, chodzą ubrani i ufryzowani, przestają pracować, warsztat szewski zamieniają na śliczny gabinet władcy i zanikają u nich piękne ideały równości, co przewidział wcześniej prokurator ...

Bolesław Leśmian - Dziewczyna

Porwali młoty w twardą dłoń i jęli w mury tłuc z łoskotem! – nie wypuściły młotów z dłoni! A ty z tej próżni czemu drwisz, kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?

Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - TUE – 1992

  Przewidziano, że działania państw członkowskich i WE na rzecz UGiP obejmą realizowanie polityki gospodarczej, opartej na ścisłej koordynacji polityk państw członkowskich na rynku wewnętrznym i określeniu wspólnych celów oraz prowadzonej zgodnie z zasadą gospodarki wolnorynkowej  i wolnej konkurencji.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu

Wnioski: Warto zauważyć, że ważne wydarzenia historyczne, chwile przełomowe są czynnikiem sprzyjającym ujawnianiu się geniuszy – Frida Khalo utożsamiała się przecież z rewolucją meksykańską, Rysiek Riedel z wydarzeniami roku 1956.

KONSTYTUCJE POLSKI - Mała Konstytucja z 1992 r.

Potoczna nazwa ustawy konstytucyjnej z 17 X 1992, wprowadzającej zasadę trójpodziału władzy i wzmacniającej władzę wykonawczą; utrzymała w mocy (wprowadzoną 1989) 2-izbowość parlamentu; sejm i senat tworzą wspólnie Zgromadzenie Narodowe; obowiązywała do wejścia w życie nowej Konstytucji RP (X 1997).

If you could give an Oscar Award who would you give it to and why (Polish film or actor or director) – speech

A film in which very good actors are playing (for example: Wiktor Zborowski or - mentioned before - Bohdan Łazuka, also popular TV presenter - Jan Suzin, playing himself).

If you were a film director, what kind of movie would you make and why

Since the discovery of film by Lumiere's brothers this branch of economy has developed considerably and nowadays millions of dollars are spent every year on making hundreds of new films. For last few dozen of years films have evolved from low-budget silent ones to huge multimillion productions, like "Titanic" or...