Powrózek naczyniowo-nerwowy ramienia

W ukształtowaniu pochewki powrózka od strony przyśrodkowej bierze udział powięź ramienia, na pozostałym obwodzie — łącznotkankowe blaszki powięziowe oraz przegroda międzymięśniową przyśrodkowa.

Tętnica głęboka ramienia

głęboka ramienia (a. głębokiej ramienia.

Zespolenia tętnicy głębokiej ramienia

głębokiej ramienia t. głęboka ramienia z obu swymi gałęziami końcowymi, t.

Technologia i zastosowania rozpoznawania obrazów

Technologia rozpoznawania obrazów: Demonstracja obrazu Opis za pomocą zdań Zapis zdań w formie grafów Odrzucenie funkcji nie spełniających warunku koniecznego do opisu obrazu Konstrukcja algorytmu rozpoznawania obrazu Istotą rozpoznawania obrazu jest identyfikacja i kontekst (tworzą łańcuchy, im dłuższe tym lepsze) Zastosowania rozpoznawania ...

ŻYŁY POWIERZCHOWNE PRZEDRAMIENIA I RAMIENIA

Stanowią one główny układ żylny powierzchowny ramienia i położone są tu po obu stronach m.

węzły chłonne przedramienia i ramienia

Węzły przedramienia i ramienia są to małe, niestałe węzły, o zmiennej liczbie i położeniu; węzły te są włączone w przebieg naczyń zbiorczych głębokich, biegnących wzdłuż tętnic i żył przedramienia i ramienia.

DZIEWCZYNA

Dziewczyna z mlekiem a. Dziewczyna w kuchni, obraz (1658—60) Vermeera, jedno z wielkich arcydzieł poetyckich malarstwa holenderskiego, AmKerdam, Rijksmus. Dziewczyna z perłą zob.

PASŁA DZIEWCZYNA OWCE

Pasła dziewczyna owce pod borem na murawce.

ATENA, Pallas, Dziewczyna

Jazona w wyprawie po złote runo, - Heraklesa w sławnych pracach, -> Odyseusza w czasie tułaczki; wtedy odkładała oręż i zjawiała się w postaci starego przyjaciela, królewicza-pasterza z symboliczną włócznią w ręku, postawnej niewiasty, biegłej w domowych robotach, bądź dziewczynki z dzbankiem.

Ramię

posiadają więcej niż dwa ramiona, co ma wyrażać ich wszechmoc. podniesione ramiona oznaczają otwarcie się duszy i prośbę o łaskę. Podniesione ramiona jako gest słabszych oznaczają wyrzeczenie się wszelkiej obrony.

Opis Obrazu "Dziwny Ogród" Józefa Mehoffera !!!

Obraz pt „Dziwny Ogród” namalowany został przez Józefa Mehoffera .

Rola definicji w kształtowaniu obrazu świata

Rola definicji w kształtowaniu obrazu świata Nasz obraz świata zawiera się --- w teoriach naukowych czyli układach sądów odznaczających się sprawdzalnością, dedukcyjną lub empiryczną (o czym niżej, w odcinku 1), oraz --- w tym, co można określić globalnie jako wierzenia.

Dziecko z Obrazów Zagłady w filmie PRL

Głównie dlatego, że mam w głowie wyryty pewien obraz: zawodząca w niebogłosy kobieta, która chcąc ukryć przed robiącymi czystki w getcie Niemcami siebie i swoje dziecko, udusiła je w obawie, że usłyszą oni jego płacz.

Objaw opadającego ramienia (drop-arm)

Interpretacja: Osłabienie utrzymywania ramienia bez lub z bólami, lub jego nagłe opadnięcie świadczy o uszkodzeniu pierścienia rotatorów, które najczęściej spowodowane jest zmianami w mięśniu nadgrzebieniowym.

Efekt wyższości obrazu

pictorial supeńority effect) - przewaga pamięci obrazów nad pamięcią odpowiadających im słów wyrażająca się w różnych pomiarach: w wyższych wskaźnikach rozpoznawania i swobodnej reprodukcji materiału obrazowego w porównaniu ze słownym, w szybszym zapamiętywaniu par skojarzeń zawierających obrazy, w większej trwałości pamięci obrazów.

Podtrzymywacz ramion wysięgniko­wy

podtrzymywacz ramion wysięgniko­wy; przeznaczony dla osób z nie­pełnosprawnymi kończynami górnymi, szczególnie z osłabioną siłą mięśnio­wą barków i ramion, lecz z zacho­waniem dobrej sprawności rąk.

Ramię siły mięśnia

ramię siły mięśnia; jest to odległość mierzona prostopadle od linii działania siły mięśniowej do osi obrotu w stawie. Zob. też hipomochlion.

Kompresja obrazu

Dzięki rejestracji w całości wszystkich obrazów pośrednich (a nie wyłącznie ich zmian) technika ta nadaje się do późniejszego swobodnego redagowania poszczególnych ramek obrazowych; MPEG - kilka standardów kompresji: obrazów wideo (MPEG-1) z kodowaniem strumieni do 1,5 Mb/s, przekazów telewizyjnych kodowanych (MPEG-2), aplikacji o podwyższonej jakości HDTV (MPEG-3), a także do obsługi wideo- ...

STRUKTURA ARTYSTYCZNA HYMNÓW - LIRYZM, WIZYJNOSĆ I SYMBOLIKA OBRAZÓW

W Salve Regina — obraz chłopskiego pogrzebu, w kontraście do upiornego korowodu z Święty Boże przeciągającego w słoneczno-błękitnym krajobrazie kujawskiego przedwiośnia, nad którym unosi się.