Dziewczęta z czerwonymi kokardami

Czytaj Dalej

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Roz­wój produkcji zbrojeniowej (w la­tach 1941-45 radzieckie zakładywyprodukowały 76 897 czołgówi 137 271 samolotów), napływ no­woczesnej technologii i najbardziejniezbędnego sprzętu z Zachodu, re­organizacja armii i zastosowanienowych metod walki, mobilizacjamilionowych rezerw ...

STAWKA - Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej

Najwyższy organ strategicznego do­wodzenia radzieckimi siłami zbrojny­mi, powołany przez Józefa Stalina 23 czerwca 1941 r. Zebrania odbywały się na wezwanie Stalina i większość decyzji formalnie sygnowanych przez Stawkę podejmował osobiście dykta­tor.

Rozwój historyczny prawa wojennego - Organizacje Czerwonego Krzyża

MKCK powstał w 1863 i składa się wyłącznie z obywateli szwajcarskich. W okresie między konferencjami określone funkcje pełni Stała Komisja złożona z 9 członków.

EWOLUCJA GWIAZD - CZERWONY OLBRZYM

Natomiast promieniowanie wydostające się z jądra gwiazdy powoduje, że jej zewnętrzne warstwy rozszerzają się i ochładzają – gwiazda wtenczas staje się czerwonym olbrzymem.

Drzewa - Dąb czerwony (Quercus rubra)

10-25 cm, szerokości do 10 cm, na szczycie zaostrzone, u nasady szerokoklinowate, z silnym, wypukłym nerwem środkowym i nerwami bocznymi zakończonymi na szczytach klap małymi szczecinkami; z wierzchu matowozielone do ciemnozielonych, od spodu jaśniejsze, nieowłosione, tylko w kątach nerwów mają małe kępki ...

Powstanie styczniowe - Biali i Czerwoni

Nawiązywali także kontakty z różnymi organizacjami zagranicznymi, w tym z rewolucjonistami w Rosji. Jednym z czołowych przywódców ugrupowania Białych był warszawski bankier Leopold Kronenberg.

Praca z historii o "Pol Pocie, Czerwonych Khmerah i Kambodży"

Należało więc zrezygnować z nawozów sztucznych, których Kambodża nie wytwarzała, z mechanizacji która jest kosztowna i w całości oparta na stałym imporcie maszyn i części zamiennych, z nowych, bardziej plennych odmian ryżu, gdyż wymagają skomplikowanych zabiegów ...

Czerwone krwinki

Po pewnym czasie komórki, które dotąd dzieliły się żywo kariokinetycznie, tracą zdolność do podziału, ich jądra kurczą się, mocno się barwią (ulegają pyknozie) i  następnie znikają z komórki, która wtedy przekształca się w młodą bezjądrową krwinkę czerwoną, czyli młody erytrocyt.

Proszę scharakteryzować myślenie w kolorze czerwonym

Wypowiedzi związane z myśleniem w tym kapeluszu nie trzeba popierać racjonalnymi argumentami.

Porzeczka czerwona

Została wzięta w uprawę w XVI wieku, najpierw w Belgii i północnej Francji. Od porzeczki czerwonej pochodzą liczne odmiany uprawne (Ribes rubrum) dojrzewające o różnych porach (także porzeczka biała z żółtawo-białymi owocami).

Zielistka czerwona lub wiechowata

Wszystkie liście są odziomkowe, wąskoliniowa-te, do 40 cm długości i około 3 cm szerokości, płaskie, na szczycie zaostrzone, z lekko zaznaczonym kilem; u nasady błoniasto obejmują łodygę.

Ostrogowiec czerwony

Niebieskozielone liście nagie, dolne - krótkoogonko-we, szerokojajowate lub lancetowate, tępe, z nielicznymi ząbkami; średnie i górne - siedzące, u nasady zwężone albo sercowate, całobrzegie.

Kasztanowiec czerwony

Kasztanowiec czerwony, zwany również krwistym, pochodzi z Ameryki Północnej. Młode drzewka można wysadzać z doniczek w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, pod warunkiem że nie jest za sucho lub wilgotno.

Buławinka czerwona

Dawniej był zbierany z kłosów porażonych roślin, obecnie uzyskuje się go ze specjalnych poletek żyta sztucznie zakażanego oraz z kultur grzybni hodowanych w kadziach fermenatacyjnych.

Tkanka siateczkowata miazgi czerwonej

Wszystkie te komórki stanowią więc aparat żerny śledziony, z którym stykają się krwinki zarówno te, które znajdują się w zatokach, jak i te, które przedostają się do tkanki siateczkowatej.

Miodunka czerwona

Okazy ogrodowe sadzimy na odpowiednio przygotowanych rabatach, do których można dodać substancje organiczne (nawóz, kompost ogrodowy lub jeden z dostępnych na rynku produktów).

Wrzosiec czerwony

Zalezana jest ziemia zaprawiona na głębokości 20-30 cm torfem z dodatkiem ziemi liściowej i piasku. Wrzosiec czerwony rozsadza się zarówno z sadzonek uzyskiwanych wczesnym latem, jak i metodą odkładów.

Siwoszek czerwony

Krótko przed lądowaniem na ziemi siwoszek wykonuje nagły zwrot, wskutek czego czerwone skrzydła przestają być widoczne. Liczebność: znacznie rzadszy od siwoszka błękitnego.

Trajkotka czerwona

Rozród: charakterystyczny jest trajkot wydawany przez samca w locie, który niesposób pomylić z innymi dźwiękami. Trajkoczący lot jest jednym z elementów zalotów, za pomocą których samiec próbuje przypodobać się samicy.

Kermes czerwony

Uwagi: należący do rodziny kermesowatych (,Kermesidae) z podrzędu czerwców (Coc-codea), kermes czerwony znany jest już od czasów antycznych, kiedy to z okrywającej go zesklerotyzowanej kutikuli uzyskiwano czerwony barwnik, wykorzystywany jako „purpurę kardynalską".