Dziewczęta z Nowolipek

Czytaj Dalej

DZIEWCZĘTA Z NOWOLIPEK

Sięgając do wspomnień z dzieciństwa i młodości, autorka ukazała życie dziewcząt, przyjaciółek z podwórka i ze szkoły - Franki, Janki i Bronki Mossakowskich, Cechny i Amelki Raczyńskich, Kwiryny - przedstawicielek drobnomieszcz.

DZIEWCZĘ Z SĄCZA. Rzecz mieszczańska z czasu wojny szwedzkiej roku 1655 wierszem

DZIEWCZĘ Z SĄCZA. Rzecz mieszczańska z czasu wojny szwedzkiej roku 1655 wierszem, poemat M. , zgodnie z akceptowaną przez autora ideologią solidaryzmu społecznego.

BYWAJ, DZIEWCZĘ, ZDROWE...

Bywaj, dziewczę, zdrowe, ojczyzna mnie woła! ' Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła; I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga, Nigdy nie zapomnę, że mi jesteś droga!

DZIEWCZĘ

wzięte z przekładu (1888), Mariana Gawalewicza początku wiersza 50 cyklu Heimkehr (1823-24) Heinricha Heinego: Madchen mit dem roten Miindchen nm. Ofiarna Minnie wygrywa jego wolność w pokera z sżeryfem (oszukując w grze), a na koniec ratuje Ramerreza od stryczka.

Przebieg dojrzewania płciowego u dziewcząt

Następuje stopniowy przyrost długości macicy i objętości jajników, korelujący z rozwojem piersi i stężeniem estradiolu w surowicy.

Okres dojrzewania u dziewcząt

Wraz z mijaniem wieku dziecięcego ginie poczucie bezpieczeństwa, tak bardzo typowe dla psychiki dziecka, wychowanego w ciepłej atmosferze kochającego domu, a wraz ze wzrastającym poczuciem niezależności — zjawia śię niepewność okresu młodzieńczego.

Plany życiowe dziewcząt a prawa biologiczne

Musi również zdawać sobie sprawę z obowiązków wynikających W wiążących się z wychowywaniem dziecka, które co najmniej do 3 roku życia powinno stanowić z matką prawie biologiczną całość, ze względu na intensywny w tym okresie rozwój całego organizmu, a zwłaszczazgu.

Przebieg prawidłowego dojrzewania u dziewcząt

Owłosienie łonowe pojawia się nieco później łub równolegle z rozwojem piersi. Pojawia się biaława wydzielina z pochwy i charakterystyczny zapach. Zmienia się rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, staje się typowe dla płci żeńskiej.

Dojrzewanie płciowe dziewcząt

Poprzedza je jednak, nie zawsze dostrzegane w ocenie klinicznej, wydzielanie z pochwy śluzu o odczynie kwaśnym (fluor pubertalis), efekt stymulacji estrogennej i rozwoju pałeczek Doderłeina.