Dzietność

Czytaj Dalej

Wymień i scharakteryzuj najważniejsze grupy przyczyn, zmieniających wzorce dzietności w dzisiejszym społeczeństwie (na rzecz zmniejszania ilości dzieci w rodzinie)

 

- obniżanie się tzw. wskaźnika dzietności, co powoduje szybkie zmniejszanie się liczebności wielu narodowości.

- przesunięcie tzw. szczytu urodzeń (czyli największej ich liczby dla danego pokolenia kobiet) z wieku 20-24 na 25-29 lat.

- Przekonania sprzyjające obniżaniu się wskaźnika...