Dziesięciu Murzynków

Czytaj Dalej

DZIESIĘCIU TYSIĘCY GREKÓW ODWRÓT 401 -400 p.n.e.

Dziesięć tysięcy zaciężnych Greków walczących po stronie Cyrusa, pre­tendenta do tronu Persji, po jego śmierci znajdujących się na wrogim terytorium Per­sji (patrz kunaksa, bitwa pod kunaksą 401 p.n.e.) rozpoczęło marsz w kierunku najbliż­szego zaprzyjaźnionego portu, greckiej ko­lonii Trapezunt nad...

„JEDEN PRZECIW DZIESIĘCIU” (Un contrę dix)

Dewiza 84 franc. ppl., nadana mu przezNapo-leona po walkach 25 i 26 VI 1809 na Przełęczy Św. Leonarda k. Graz. P. ten, należący do dyw. Broussie-ra z korpusu Macdonalda, broniąc przełęczy, wytrzymał siedem kolejnych ataków przeważających sił austr.

Do dziś zachowały się dwa egzemplarze...

Koszówka murzynka

Canaephora unicolor (Huf.), rodzina Psychidae — koszówkowate. Długość skrzydła 12—14 mm. Występuje w strefie lasostepu. Motyle latają w czerwcu i lipcu. Gąsienice żyją na różnych gatunkach traw, przede wszystkim na wiechlinie. Domek — koszyczek sporządzają sobie z suchych liści i źdźbeł traw. W...