Dziesięciolecie

Czytaj Dalej

Ocena polityki karnej w Polsce ostatniego dziesięciolecia

Cały okres objęty analizą (tj. lata 1990-2001) Cechował systematyczny wzrost przestępczości. policja zarejestrowała przestępstw, blisko dwukrotnie więcej. Wzrost ten był częściowo „sztuczny" — wynika m.in.

1. ze zmian legislacyjnych.

* nowelizacja k.k. z 14 kwietnia 2000 roku, w wyniku, której...

Pierwsze dziesięciolecia funkcjonowania Uniwersytetu Krakowskiego - ukształtowanie się środowiska naukowego

 

Wraz z inauguracją w 1400 r. ze środowiskiem krakowskim wiąże się spora grupa profesorów praskich. Mimo licznych zagrożeń i kryzysu w latach 1409- 1410, uczelnia przetrwała, kształtując liczące się środowisko naukowe w Europie śr.- wsch.

W pierwszych latach istnienia uniwersytet...