Dziesięcina

Dziesięcina

Czytaj Dalej

DZIESIĘCINA SALADYŃSKA

Danina płacona w niektórych krajach przez właścicieli dóbr na potrzeby III krzyżowej wyprawy w celu odzyskania Jerozolimy, zdobytej 1187 przez sułtana Saladyna; nałożona 1188 przez pap. Klemensa III na synodach we Francji i w Anglii na właścicieli dóbr świeckich, a w Polsce 1189 na synodzie w Krakowie na...

DZIESIĘCINA

Stała danina na rzecz kościoła, pierwotnie dziesiąta część plonu a. dochodu, rozpowszechniona w katolickich krajach Europy od wczesnego średniowiecza do okresu Rewolucji Fr. 1789 a. Wiosny Ludów 1848-49; w Polsce od XI-XII w. do 2. poł. XIX w.

DZIESIĘCINA, IRLANDZKA WOJNA O DZIE­SIĘCINĘ 1831

Zgodnie z obowiązującym prawem katolicy irlandzcy musieli płacić dziesięcinę na rzecz Kościoła Irlandii (ang­likański); dla wyrażenia swego sprzeciwu przeciw niesłusznemu podatkowi zrzeszyli się w Stowarzyszeniu Katolickim, założonym w 1823 przez Daniela O'Connela (1775--1847). Sukces katolików...

DZIESIĘCINA

Podatek pobierany przeważnie w naturze od podwładnych, obejmujący 10% ich dochodów i przeznaczany na potrzeby świeckie lub kościelne, zwł. na utrzymanie -*• duchowieństwa.

Rozróżniano d. wielką (np. ze zboża) i małą (np. z wina, owoców), osobistą (z dóbr wytworzonych usługami) oraz rzeczową (nie...

DZIESIĘCINA PAPIESKA

Danina pobierana przez papieża od -» beneficjatów na nadzwyczajne potrzeby kościelne; z uwagi na częste ściąganie nabrała cechy instytucjonalnej.

Stolica Apost. wymierzała opłaty od kośc. stanowisk wg 1/5, 1/10, 1/20, 1/4 lub 1/100 cz. rocznych dochodów; np. pap. Klemens III nałożył -* dziesięcinę...

Dziesięcina

Dziesiąta część plonów, przeznaczona na utrzymanie duchowieństwa i na wsparcie misji Kościoła realizowanej przez szkoły, szpitale, pomoc dla potrzebujących oraz dzieła ewangelizacji.

W Starym Testamencie wspieranie utrzymania kapłanów i miejsc kultu (zob. Rdz 14, 16-20; Pwt 12, 6. 11. 17) było nakazane...