Dziesięć złych uczynków (buddyzm)

Czytaj Dalej

Tadeusz Borowski Zofia Nałkowska Gustaw Herling Grudziński - tropienie zła na świecie.

Faszyzm i komunizm są jednymi z największych kataklizmów historycznych w dziejach ludzkości. Zbrodnicze cechy tych doktryn ujawniły się poprzez wpisaniew podstawowe zasady ideologiczne konieczności bezwzględnej, która prowadziła zaciekłą walkę z wrogami narodowymi i klasowymi. Porządek...

„Jedynym sposobem uratowania godności ludzkiej w nieludzkich warunkach jest uwierzyć choćby w otchłań zła w istnienie dobra”. Skomentuj tę myśl odwołując się do wybranych utworów literackich

Rzadko zastanawiamy się nad tym, co zrobilibyśmy znalazłszy się w sytuacji zagrożenia naszej godności. Cieszymy się życiem, zdrowiem, snujemy plany na przyszłość, wytyczamy sobie ambitne cele. Świat, w jakim żyjemy, uważamy za dar naturalny i daleki od doskonałości. Dopiero przy lekturze niektórych...

Choroby wywołane złą odpornością organizmu

Choroby powstające wskutek niedostatecznej odporności organizmu

Choroby powstające wskutek niedostatecznej odporności organizmu występują przede wszystkim w wieku dziecięcym. Zdarza się, że człowiek dorosły może również zachorować na odrę, różyczkę, nagminne zapalenie przyusznic, ospę wietrzną...

Buddyzm

Jedna z wielkich religii światowych, która rozwinęła się z systemu etyczno-soteriologicznego, stworzonego przez Buddę w V w. p.n.e. i głoszonego przezeń na obszarze północnych Indii.

Idee buddyzmu wyrosły z rodzimych pojęć i wierzeń, wspólnych religiom indyjskiego subkontynentu. Buddyzm pierwotny...

Kazimierz Jagiellończyk - URODZONY POD ZŁĄ GWIAZDĄ

Kazimierz Jagiellończyk urodził się 29 listopada 1427 r. Był trzecim synem Władysława Jagiełły i królowej Zofii córki kniazia ruskiego Andrzeja Holszańskiego

Według czeskiego astrologa niepomyślne były rokowania co do życia potomka Jagiełły , jednak czas pokazał że Kazimierz Jagiellończyk był...

Posiadanie w dobrej i złej wierze - pojęcie i skutki prawne

Posiadanie w dobrej i złej wierze następowało gdy było się posiadaczem niesłusznym. Posiadanie w dobrej wierze ma miejsce gdy niesłuszny posiadacz jest przekonany o tym, iż ma własność danego przedmiotu. Posiadanie w złej wierze ma miejsce gdy posiadacz zdaje sobie sprawę z tego, iż jego...

Buddyzm

Buddyzm przejął z hinduizmu ideę reinkarnacji, chociaż buddyści nie wierzą ani w osobową duszę, ani w boski byt w najczystszej postaci. Liczą się tylko czyny i pragnienia - to one uczestniczą w kole narodzin i śmierci, tak długo, aż czyny nie wyeliminują pragnień - wówczas osią­ga się stan...

Buddyzm - Święta i uroczystości

Buddyzm jest kolejną religią, której ważnym ele­mentem jest pielgrzymka do miejsca narodzin jej założyciela, w tym przypadku Buddy. Jest nim Lumbini w Nepalu. W krajach, w których buddyzm jest religią dominującą, obchodzi się święta zwią­zane z najważniejszymi wydarzeniami z życia Buddy takimi jak...

Czym jest Buddyzm?

Buddyzm, jedna z głównych religii Chin, Japonii i południowo-wschodniej Azji został założony przez hinduskiego księcia Siddharthę Gautamę, lepiej znanego jako Budda, czyli „przebudzony".

Faith Popcorn wskazuje na dziesięć trendów w gospodarce

Faith Popcorn prowadzi marketingową firmę doradczą pod nazwą Brain Reserve. którą założył w 1974 roku. Do klientów firmy należą m.in. AT&T. Cilibank. Black & Decker. Hoff-man-LaRoche. Nissan, Rubbemiaid. Firma oferuje szereg usług: Brand Renewal - przedłużenie cyklu życia produktu. Brainjam...

Dziesięć zasad dobrego projektowania firmy Braun

Od 1955 roku zarząd firmy Braun AG przyznaje projektowaniu status równy temu, którym cieszy sie konstruowanie i wytwarzanie produktów. Projektanci uczestniczą od samego początku w pracy zespołów ds. rozwoju produktu i w wielu przypadkach, to oni są źródłem pomysłów dotyczących nowych rozwiązań...

DZIESIĘĆ

Dziesięcioro przykazań zob. Dekalog. Dziesięcioro przykazań, ang. The Ten Commandments, widowiskowy film (1923) Cecila B. de Millera, kolosalny sukces finansowy, wykorzystujący, wg żart. słów reżysera, „2000 lat reklamy".

Dziesięciu sprawiedliwych. Wg Biblii, Gen., 18, 22-32, gdy Bóg zapowiada zburzenie...

ZŁY

Wszyscy źli ludzie są niewolnikami, gr. pdntes kakoidouloi, maksyma staroż. stoików. U Epikteta: „Żaden zły człowiek nie jest wolny." Z dwojga złego mniejsze obieraj Sokrates w dialogu Protagoras, 538D, Platona.

Zła wiara, łac. mala fides, prawn. świadomość osoby korzystającej z jakiegoś prawa, że...

Budda - Buddyzm

Życie Siddharthy Gautamy, znanego jako Budda (czyli Oświecony), stanowi ideał, do którego próbują dążyć jego zwolennicy, starając się osiągnąć zbawienie.

Na temat życiorysu Siddharthy Gautamy, księcia nepalskiego, założyciela buddyzmu, istnieje niewiele dokumentów. Wiele z tego, co o nim...

BUDDYZM

Jedna z 3 wielkich religii typu uniwersalistycznego(wg niektórych badaczy doktryna filoz.), wywodząca sięod -» Buddy, powstała w VI w. prz.Chr. w Indiach; jego ideeznane jedynie z tekstów późniejszych, zachowanych w wielukodeksach.

B. jest wynikiem długotrwałej opozycji, zapoczątkowanej zaczasów starszych...

DRZEWO POZNANIA dobra i zła

Jedno z 2 drzew (wyróżnionych nazwą) rosnących pośrodku raju, obwarowane Bożym zakazem spożywania zeń owocu (Rdz 2,9.17; 3,3); wg Rdz 3,5.22 miało moc obdarzenia człowieka równą Bogu znajomością dobra i zła.

1. W źródłach biblijnych — D.p. nie ma (poza samym nawiązaniem do symboliki -> drzewa)...

DZIESIĘĆ TYSIĘCY MĘCZENNIKÓW

Żołnierze chrześcijańscy z armii ces. Hadriana (117-138), stacjonujący w Armenii pod dowództwem -» Akacjusza; wg legendy straceni przez ukrzyżowanie na górze Ararat za wyznanie chrzęść, wiary; podstawę legendy stanowią informacje Anastazego Bibliotekarza.

Czczeni w Kościele wsch., a na Zachodzie od...

Dziesięć

Jako suma czterech pierwszych liczb i jako liczba palców na obu rękach jest liczbą świętą i symbolem pełni; dla myślenia opartego na systemie dziesiętnym jest symbolem powrotu do jedności na wyższym poziomie, symbolem zamkniętego w sobie kręgu. Liczba 10 odgrywała dużą rolę przede wszystkim u...

Buddyzm

(sanskryt: “oświecony”). Jedna z religii świata założona w Indiach przez Siddharthę Gautamę Buddę (ok. 563 - ok. 483 przed Chr.). Istnieje w dwóch odmianach: buddyzm hinayana (sanskryt: “mały wóz”) albo buddyzm theravada (j. palijski: “stara nauka”) istniejący w Birmie, Sri Lance, Tajlandii i w innych...

Tajemnica zła

Tajemnica Boga, który mimo że jest nieskończenie dobry i wszechmocny, pozwala na tak wiele grzechów, cierpień i innych trudnych spraw w naszym świecie. Mamy do dyspozycji tylko częściowe rozwiązania: odwoływanie się:

a. do szacunku, jaki Bóg okazuje naszej stworzonej wolnej woli,

b. do Chrystusowego...