Dziesięć minut później - trąbka

Czytaj Dalej

Faith Popcorn wskazuje na dziesięć trendów w gospodarce

Faith Popcorn prowadzi marketingową firmę doradczą pod nazwą Brain Reserve. którą założył w 1974 roku. Do klientów firmy należą m.in. AT&T. Cilibank. Black & Decker. Hoff-man-LaRoche. Nissan, Rubbemiaid. Firma oferuje szereg usług: Brand Renewal - przedłużenie cyklu życia produktu. Brainjam...

Dziesięć zasad dobrego projektowania firmy Braun

Od 1955 roku zarząd firmy Braun AG przyznaje projektowaniu status równy temu, którym cieszy sie konstruowanie i wytwarzanie produktów. Projektanci uczestniczą od samego początku w pracy zespołów ds. rozwoju produktu i w wielu przypadkach, to oni są źródłem pomysłów dotyczących nowych rozwiązań...

LEWENTAL SALOMON, później FRANCISZEK SALEZY

LEWENTAL SALOMON, później FRANCISZEK SALEZY, ur. 22 VII 1841 we Włocławku (lub w Warszawie), zm. 24 IX 1902 w Wiesbaden (Niemcy), księgarz, wydawca. Prowadził w Warszawie od 1861 (od 1863 pod własną firmą) wydawnictwo i drukarnię po J. Glucksbergu, którego był zięciem. Wydawał tygodniki: „Kłosy"...

DZIESIĘĆ

Dziesięcioro przykazań zob. Dekalog. Dziesięcioro przykazań, ang. The Ten Commandments, widowiskowy film (1923) Cecila B. de Millera, kolosalny sukces finansowy, wykorzystujący, wg żart. słów reżysera, „2000 lat reklamy".

Dziesięciu sprawiedliwych. Wg Biblii, Gen., 18, 22-32, gdy Bóg zapowiada zburzenie...

DZIESIĘĆ TYSIĘCY MĘCZENNIKÓW

Żołnierze chrześcijańscy z armii ces. Hadriana (117-138), stacjonujący w Armenii pod dowództwem -» Akacjusza; wg legendy straceni przez ukrzyżowanie na górze Ararat za wyznanie chrzęść, wiary; podstawę legendy stanowią informacje Anastazego Bibliotekarza.

Czczeni w Kościele wsch., a na Zachodzie od...

Trąbka

Instrument muz. dęty, ustnikowy; ma cylindryczny korpus zaopatrzony z jednej strony w ustnik, a z drugiej w rozszerzony dźwięcznik. Korpus przybierał formę prostą, prostą z pętlą, esowatą (od XIV w.), prostokątną (od XV w.). Budowanaz drewna, metalu, znana od starożytności.

Odmiany: fanfara -prosty...

Dziesięć

Jako suma czterech pierwszych liczb i jako liczba palców na obu rękach jest liczbą świętą i symbolem pełni; dla myślenia opartego na systemie dziesiętnym jest symbolem powrotu do jedności na wyższym poziomie, symbolem zamkniętego w sobie kręgu. Liczba 10 odgrywała dużą rolę przede wszystkim u...

EUSTACHIUSZA TRĄBKA, trąbka słuchowa

Wąski przewód łączący gardziel z jamą ucha środkowego, występujący u kręgowców lądowych, za wyjątkiem płazów beznogich, ogoniastych i niektórych bezogonowych, a także węży i beznogich jaszczurek. Trąbka Eustachiusza służy do wyrównywania ciśnienia po obu stronach biony...

Jakościowa ocena czynności trąbki

Próba Valsavy. Zasadą tego badania jest zademonstrowanie prawidłowej drożności trąbki słuchowej bez przyrządów. Ujemny wynik tej próby nie potwierdza patologicznego zamknięcia trąbki i może być konieczne wykonanie dalszych prób czynnościowych.

Po głębokim wdechu chory uciska nos i zamyka usta, a...