Dziesięć doskonałości

Czytaj Dalej

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Przedstawienie tezy

„ Żyć szczęśliwie, bracie Gallionie, wszyscy pragniemy, ale nie wszyscy potrafią zdać sobie jasno sprawę, na czym polega życie szczęśliwe.”

Seneka „O życiu szczęśliwym”

Stoicy znów /jak wcześniej ich wielcy poprzednicy, a później następcy/ zadają to podstawowe filozoficzne pytanie – Jak żyć...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura świata

U podstaw stoickiej etyki tkwi ich przekonanie dotyczące racjonalnej i uporządkowanej natury świata; poszczególne jego elementy /również człowiek/ są ściśle ze sobą złączone i wzajemnie zharmonizowane. Wszystko, co jest, jest rozumne i konieczne, stanowi racjonalne ogniwo w łańcuchu zdarzeń, z których...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Harmonia z naturą

Wierząc, że wszystko w świecie toczy się w sposób rozumny i dobry nasze postępowanie powinniśmy wzorować na naturze. Sytuacja człowieka w świecie jest sytuacją aktora, który musi odegrać jak najlepiej powierzoną mu rolę.

„Pamiętaj, że jesteś aktorem grającym rolę w widowisku scenicznym, a do...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura wolności

Człowiek osiąga wolność, gdy pozostaje sobą i realizuje własne powołanie. Gdy człowiek buntuje się przeciwko temu, co nieuniknione i usiłuje nagiąć los do postanowień swojej woli

i swoich pragnień /”zła wola”/, sprowadza na siebie karę za bunt – klęskę i cierpienie. Akceptując swoją...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura szczęścia – czym jest cnota?

Cnota jest jedna i niepodzielna. Składają się na nią wprawdzie cnoty szczególne: mądrość, męstwo, wstrzemięźliwość i sprawiedliwość, ale pozostają one w nierozerwalnym związku wzajemnym. Można je mieć wszystkie albo żadnej. Cnota /arete/ jest jedynym dobrem ludzkim, podobnie jak jedynym złem...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Krytyka tezy

„Na pierwszy rzut oka doktryna ucząca niewzruszoności i obojętności /apatheia/ (...), wydaje się tak łatwa do odrzucenia, że ogromny wpływ stoicyzmu zarówno teoretyczny jak i emocjonalny, na najlepsze umysły zachodniej kultury, wydaje się niemal zupełnie niezrozumiały.”

H. Arendt, „Epiktet i wszechmoc...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura szczęścia – obojętność

Następna trudność występująca w stoicyzmie, nie mniej ważna, a na pewno łatwiej zauważalna, związana jest a doktryną obojętności /ten system filozoficzny zwany jest także filozofią obojętności/.

Szczęśliwe życie dla stoika to życie bez pragnień i emocji gdyż te uważa się za wrogów...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Inne poglądy stoików

Oczywiście głosy krytyczne wobec stoicyzmu odnoszą się również do wielu innych poglądów, bo stoicyzm to filozofia niezwykle złożona, eklektyczna.

Inne więc punkty krytyki to między innymi:

wewnętrzna sprzeczność tkwiąca w koncepcji antropologicznej stoików o podwójnej przynależności...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Rozstrzygnięcie

Jak to się stało, że stoicyzm mino tak wielu sprzeczności wywarł tak ogromny wpływ „zarówno teoretyczny jak i emocjonalny na najlepsze umysły zachodniej kultury”?

Tajemnica tkwić może właśnie w eklektyzmie tej filozofii, która dzięki temu dotyka spraw bardzo złożonych, trudnych, z natury swej nie...

Analiza budowy ssaków - ze wskazaniem na cechy ich doskonałości

Ssaki, podobnie jak ptaki pochodzą od pewnej grupy wymarłych gadów. Bezpośrednimi przodkami ssaków były gady ssakokształtne z całkowicie wymarłej gromady Synapsida. Pierwsze ssaki pojawiły się w triasie - wyodrębniły się więc z gadów wcześniej niż ptaki(które powstały w jurze). Obecnie stanowią...

Faith Popcorn wskazuje na dziesięć trendów w gospodarce

Faith Popcorn prowadzi marketingową firmę doradczą pod nazwą Brain Reserve. którą założył w 1974 roku. Do klientów firmy należą m.in. AT&T. Cilibank. Black & Decker. Hoff-man-LaRoche. Nissan, Rubbemiaid. Firma oferuje szereg usług: Brand Renewal - przedłużenie cyklu życia produktu. Brainjam...

Dziesięć zasad dobrego projektowania firmy Braun

Od 1955 roku zarząd firmy Braun AG przyznaje projektowaniu status równy temu, którym cieszy sie konstruowanie i wytwarzanie produktów. Projektanci uczestniczą od samego początku w pracy zespołów ds. rozwoju produktu i w wielu przypadkach, to oni są źródłem pomysłów dotyczących nowych rozwiązań...

DZIESIĘĆ

Dziesięcioro przykazań zob. Dekalog. Dziesięcioro przykazań, ang. The Ten Commandments, widowiskowy film (1923) Cecila B. de Millera, kolosalny sukces finansowy, wykorzystujący, wg żart. słów reżysera, „2000 lat reklamy".

Dziesięciu sprawiedliwych. Wg Biblii, Gen., 18, 22-32, gdy Bóg zapowiada zburzenie...

Centrum doskonałości

Chakterystyka

Centra Doskonałości (CD) to pojedyncze komórki lub rozbudowane struktury organizacyjne, których podstawową działalnością są badania naukowe oraz procesy rozwoju nowoczesnych technologii na najwyższym światowym poziomie. Głównym celem tych przedsięwzięć są mierzalne efekty naukowe...

Doskonalenie a doskonałość

Procesy doskonalenia opisane w 2000 są związane przede wszystkim z podejmowaniem doskonalące|działań korygujących i zapobiegawczych w odniesieniu do systemu zarządzania jakością. Jest to podejście zbyt wąskie. Dlatego wiele organizacji już w trakcie wdrożenia systemu rozszerza obszar doskonalenia na...

DZIESIĘĆ TYSIĘCY MĘCZENNIKÓW

Żołnierze chrześcijańscy z armii ces. Hadriana (117-138), stacjonujący w Armenii pod dowództwem -» Akacjusza; wg legendy straceni przez ukrzyżowanie na górze Ararat za wyznanie chrzęść, wiary; podstawę legendy stanowią informacje Anastazego Bibliotekarza.

Czczeni w Kościele wsch., a na Zachodzie od...

Dziesięć

Jako suma czterech pierwszych liczb i jako liczba palców na obu rękach jest liczbą świętą i symbolem pełni; dla myślenia opartego na systemie dziesiętnym jest symbolem powrotu do jedności na wyższym poziomie, symbolem zamkniętego w sobie kręgu. Liczba 10 odgrywała dużą rolę przede wszystkim u...

Doskonałość

Stan tych, którzy są dojrzali, wewnętrznie urobieni, i pozostają bez skazy (Hi 1,1). Kazanie na górze nazywa Boga wzorem naszej doskonałości (Mt 5, 48) i celem, który jest ściśle związany z do-kładnym wypełnieniem prawa miłości (Mk 2, 28-34; Kol 3, 14) oraz stanowi dążenie wypełniające całe nasze...

Czym jest doskonałość

ŹRÓDŁO TEKSTU : http://www.zatrutejablko.pl/doskonalosc.html Strzeżcie się pogoni za doskonałością Co to jest doskonałość ? Czy ktoś z was ją widział ? Czy ktoś z was ją poczuł ? Trzymajcie się mocno, bo odpowiedź może was zrzucić z krzesła. Powiem wam, czym jest ta tajemnicza doskonałość. To tylko zwykła nazwa, która powstała w wyobraźni jednego człowieka, takiego jak wy czy ja. E voila! Oto cała prawda. Trująca idea Platon wyobraził sobie, że ...

Stany doskonałości

Formy życia zakonnego, bardzo zróżnicowane, sprowadza się często do jednego mianownika i mówi sięo stanach doskonałości, zamiast wymieniać osobno zakony, zgromadzenia zakonne, stowarzyszenia życiawspólnego bez ślubów publicznych i instytuty świeckie. Mówi się też (dla uproszczenia terminologii)o życiu...