Dziesiąta Muza

Czytaj Dalej

MUZA, elegia J. Kochanowskiego

ŁEMPICKI „Marszałek" i ,,Muzy", w: Renesans i humanizm w Polsce, W.

MUZA DOMOWA, zbiór poetycki Z. Morsztyna

MUZA DOMOWA, zbiór poetycki Z. Określał w niej swą poezję jako domową, bardziej swojską niż wiersze, które spłodziła dworska i dworna muza jego sławnego krewnego, Jana Andrzeja.

MUZA GÓR WIELICKICH, poemat

MUZA GÓR WIELICKICH, poemat wyd.

DZIESIĄTY

Dziesiąta Muza zob. Muza.

MUZA

Dlatego też zapewne Mnemosyne 'pamięć, przypomnienie' stała się matką muz. Almanach Muz zob. Grupa muz w gr. Dziewięć muz obraz Tintoretta, Hampton Court.

Poezja Jana Kochanowskiego - Muzy

Kochanowski pierwszy rozszerzył ten ciasny zakres; wprawdzie i on uprawiał niekiedy poezję dydaktyczną i satyryczną, pragnąc uczyć swoje społeczeństwo; ale w najznakomitszych swych utworach nie miał na widoku korzyści praktycznej - «sobie śpiewał a Muzom»: jeżeli śpiewał pieśni na cześć Boga, to wcale nie dlatego, by pouczyć czytelników, jak mają służyć Bogu, ale jedynie dlatego, że chciał wypowiedzieć to, co jego własne serce ...

Reklama jako XI muza

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku uruchomiło odrębną galerię, gdzie gromadzone są najwybitniejsze reklamy. Na zakończenie pracy, której stwierdzam, że reklame można uznać za XI muzę, mogę uświetlić tym, iż zjawisko to jest zauważane dziś nawet przez najpoważniejszych poetów współczesnych.