Dzierżymir Jankowski

Dzierżymir Jankowski

Czytaj Dalej

JANKOWSKI CZESŁAW, pseud. Czesław i in.

JANKOWSKI CZESŁAW, pseud.

JANKOWSKI EDMUND

JANKOWSKI EDMUND, ur.

JANKOWSKI JERZY, pseud. Jerzy Szum

JANKOWSKI JERZY, pseud.

JANKOWSKI (EUSTACHY) PLACYD, pseud. John of Dycalp

JANKOWSKI (EUSTACHY) PLACYD, pseud.

Prawo obrotu nieruchomościami-jankowski

Wykład I. Rzecz: dobro materialne które podlega obrotowi np.; książka, dobro niematerialne gdy autor sprzedaje wydawnictwu swoją książkę. Prawo do rzeczy: określone ustawą (kodeks cywilny, prawo cywilny). Nie robi tego właściciel ani dzierżawca, konsekwencje bezwzględnej regulacji prawnej są ściśle określone przez pracownika. Prawo rzeczowe dzielimy na: ® własność ®użytkowanie wieczyste ®ograniczone prawa rzeczowe(spółdzielcze własnościowe prawo do ...

Recenzja "Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej’’ Kazimierza Jankowskiego, Warszawa 1973

Jankowski opisuje również lecznicze właściwości terapii lecz nie tej stosowanej w zakładach która patrzy na człowieka pod kontem medycznym.