Dzierżoniów Śląski

Dzierżoniów Śląski

Czytaj Dalej

INSTYTUT ŚLĄSKI

INSTYTUT ŚLĄSKI, stowarzyszenie nauk., powst. 1934 w Katowicach, działające do 1948 (w okresie okupacji konspiracyjnie w Warszawie, Krakowie, Lwowie), pod dyr. R. Lutmana i w 1948 K. Popiołka. Do działaczy I.Ś. należeli A. Wrzosek, P. Musioł. Gł. zadaniem I.Ś. było rozwinięcie badań hist. nad...

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU, stowarzyszenie prowadzące instytut nauk. p.n. Instytut Śl. Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu; placówka powst. 1957, kontynuująca działalność katowickiego Instytutu Śl. (1934—48); organizacyjnie podporządkowana jest Urzędowi Woj., pod względem nauk. Wydziałowi Nauk Społ...

KANIA JAKUB, pseud. Podbipięta, Śląski Zagłoba

KANIA JAKUB, pseud. Podbipięta, Śląski Zagłoba, ur. 11 VII 1872 w Siołkowicach Starych (Opolskie), zm. 3 XII 1957 tamże, śl. pisarz lud., działacz oświat, i narodowy. Syn gospodarza, uczył się w niem. szkole lud. w Siołkowicach, nast. w Opolu; pracował jako rolnik. Podczas I wojny świat, na froncie...

ŚLĄSKI INSTYTUT NAUKOWY

ŚLĄSKI INSTYTUT NAUKOWY, placówka naukowo-badawcza, powst. 1957 pod patronatem stowarzyszenia o tej samej nazwie, od 1971 instytut naukowo-badawczy, organizacyjnie podporządkowany Urzędowi Woj., pod względem nauk. Wydziałowi Nauk Społ. PAN, od 1979 im. Jacka Koraszewskiego; sukcesor —> Instytutu Śl...

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (UŚl)

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (UŚl), uczelnia wyższa powst. 1968 przez połączenie WSP (zał. 1950) i Filii UJ (zał. 1963); obejmuje 8 wydziałów oraz 20 instytutów; w Cieszynie utworzono 1972 filię uczelni. Do osiągnięć humanistyki UŚl. należą prace z zakresu psychologii (J. Pieter), historii...

BOLESŁAWIEC ŚLĄSKI

Parafie i dekanaty w archidiec.wrocławskiej. Pierwsza wzmianka o grodzie kasztelańskim B.pochodzi z 1202, a 1251 nastąpiła lokacja miasta; przed 1335powstał w B. dekanat (podzielony 1970 na wsch. i zach.).

Przed 1234 istniał tu drewniany kościół św. Doroty (rozebranyok. 1500); w XIII w. wybudowano nowy...

DZIERŻONIÓW

Do 1946 Rychbach, siedziba parafii i 2 dekanatów w archidiecezji wrocławskiej; 1250 otrzymał prawa miejskie, a 1946 obecną nazwę dla uczczenia pamięci ks. J. Dzierżonia.

Kościół par. św. Jerzego, zbudowany przed 1258, został 1338 przekazany joannitom; nowy, późnogot., 4-nawowy, wzniesiony w XV w...

GORZÓW ŚLĄSKI

Parafia i dekanat w diec. opolskiej.

J a k o miasto wymieniony jest G. w dokumentach 1294; do1499 był w posiadaniu Piastów Śląskich, nast. dzielił losyŚląska, 1945 wrócił do Polski; brak jest dokładnej daty powstaniapar. w G . ; 1376 należała do dek. w Byczynie; kościółŚw. Trójcy istniał już w...

GRYFÓW ŚLĄSKI

Parafia i dekanat w diec. legnickiej(do 1992 w archidiec. wrocławskiej).

Osada G. jest wzmiankowana 1249; 1354 otrzymała prawamiejskie magdeburskie; podczas wojen husyckich G. zostałznacznie zniszczony (1427); od 1525 Jakub Steinbrecher głosiłw G. idee reformacji luterańskiej, które znajdowały zwolennikówdo...

Historia regionalna - historia miasta Lubań Śląski

Na zachód od rzeki Kwisy, aż po Nysę Łużycką rozciąga się ziemia, która przez długi okres dziejów należała do tzw. Milska. W przekazach XVII i XVIII wieku zaliczano ją do Górnych Łużyc. Tu właśnie na Pogórzu Izerskim, w malowniczej dolinie Kwisy leży Lubań, niegdyś ludna osada handlowo-celna. O charakterze tej osady zadecydowało jej bardzo korzystne położenie geograficzne. Krzyżowały się tu bowiem ważne trakty handlowe: trakt prowadzący ze Śląska do Czech oraz ...

Historia regionalna Dolnego Śląska - Lubań Śląski.

Na zachód od rzeki Kwisy, aż po Nysę Łużycką rozciąga się ziemia, która przez długi okres dziejów należała do tzw. Milska. W przekazach XVII i XVIII wieku zaliczano ją do Górnych Łużyc. Tu właśnie na Pogórzu Izerskim, w malowniczej dolinie Kwisy leży Lubań, niegdyś ludna osada handlowo-celna. O charakterze tej osady zadecydowało jej bardzo korzystne położenie geograficzne. Krzyżowały się tu bowiem ważne trakty handlowe: trakt prowadzący ze Śląska do Czech oraz ...

LWÓWEK ŚLĄSKI, m. na Dolnym Śląsku, nad rz. Bóbr

W VI i VIII 1813 toczyły się w tej okolicy walki między Armią Śląską Bluchera a korpusami WA. 21 VIII przybył do miasta Napoleon, kwaterując w jednej z kamienic w rynku. Na wieść o zagrożeniu Drezna przez Armię Czeską Schwa-rzenberga przerwał pościg za Prusakami i 23 VIII wyjechał do Zgorzelca.