Dzierżenie

Czytaj Dalej

CO RÓŻNI POSIADANIE OD DZIERŻENIA

Posiadanie polega na sprawowaniu rzeczywistego władztwa nad rzeczą.

Dzierżenia polega na sprawowaniu władztwa nad rzeczą, ale w odróżnieniu od posiadania nie jest władaniem we własnym interesie, lecz w interesie posiadacza. Dzierżenie i posiadanie pozostają w ścisłym związku, przy czym dzierżenie...

Posiadanie i dzierżenie

Posiadanie – to posiadanie stanu faktycznego władztwa nad rzeczą (stan faktyczny a nie prawny).

Posiadanie można podzielić na:

posiadanie zależne – posiadaczem zależnym jest ten, kto na podstawie zawarcia umowy, włada rzeczą np. najemca, dzierżawca

posiadanie samoistne – właściciel rzeczy...

Najem a dzierżenie

Różnica między najemcą a dzierżycielem jest prosta. Najemca płacił czynsz i utrzymywał rzecz, nie chcąc zatrzymać jej dla siebie, stawał się jednak właścicielem pożytków. Dzierżyciel posiadał rzecz fizycznie, lecz nie chciał zatrzymać ani jej ani pożytków.