Dzienniki w Chinach

Czytaj Dalej

CHINY - walki 1941-45

flota japońska i oddziały inwazyjne zajęły porty na południowo-wschodnim wybrzeżu Chin. Zapewniało to dostęp do rejonów zasobnych w bogactwa naturalne i umożliwiało odcięcie Chin od pomocy państw zachodnich.

Między Rzymem a Chinami

Podobnie jak ludy nordyckie nieustannie wzbierały poza swe granice i parły ku południowi na rozwijające się cywilizacje Mezopotamii i wybrzeży nadśródziemnomorskich, tak znów plemiona huńskie wysyłały nadmiar swej ludności, jak włóczęgów, najeźdźców i zdobywców, w osiadłe okolice Chin.

Dynastia Suy i Tang w Chinach

Przed upływem VI wieku dokonało się ponowne zjednoczenie Chin pod berłem dynastii Suy, która w czasach Herakliusza ustąpiła dynastii Tang, otwierającej w dziejach Chin inny wielki okres świetności. Nowe Chiny, które teraz powstały, różniły się wielce od starych Chin, rządzonych przez Hanów.

Gatunki publicystyczne - Dziennik

Dziennik to zbiór zapisków, notatek, refleksji, najczęściej ze wskazaniem dnia (daty) ich zapisa­nia, gromadzony zwykle przez wiele lat, czasem nawet przez całe dorosłe ży­cie. Obok wywiadu, pamiętnika i alfabetu wspomnień dziennik stał się w XX w.

Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik prywatny

Szczególnie cenne są dzienniki pisarzy (artystów), np. Tyrmanda, także polityków i dziennikarzy, np.

Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik dla publiczności

Pisany na bieżąco (i publikowany w tygo­dniku lub miesięczniku, gdzie zastępuje felieton lub kronikę). Szczególnie warte lektury są te pisane przez J. Andrzejewskiego, W. Gombrowicza, G. Herlinga-Grudzińskiego i J. Bobkowskiego.

Dzienniki i ich rodzaje - Pamiętnik, książka wspomnieniowa

Dotyczy głównie przeszłości, pi­sany nie na bieżąco, lecz z perspektywy wielu lat.

Na przykład: J. Iwaszkiewicza, „Książka moich wspomnień” oraz Cz. Miłosza, „Rodzinna Europa”.

Dzienniki i ich rodzaje - Pamiętnik mówiony (rozmowa, wywiad - rzeka)

Gatunek powstały dzięki dziennikarzom i współczesnym możliwościom technicznym (magne­tofony reporterskie wysokiej klasy).

Dzienniki i ich rodzaje - Alfabet (abecadło, w XIX wieku abecadlnik)

Pamiętnik utworzony z al­fabetycznie ułożonych haseł, poświęcony przyjaciołom, osobom znajomym i znanym, ale także wrogom. Szczególnie znani autorzy abecadeł to: A. Sło-nimski, S. Kisielewski, J. Urban, S. Stomma, Cz. Miłosz (dwukrotnie: „Abe­cadło Miłosza”, Kraków 1997, „Inne abecadło” Kraków...

Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik, traktowany głównie jako dzieło literackie

Niejednolity, mie­szanina różnych gatunków prozy (dziennik, pamiętnik, pamiętnik z podróży, reportaż, esej, opowiadanie.

Dzienniki i ich rodzaje

Szczególne miejsce w tradycji dzienników w Polsce zajmuje dziennik dla publiczności Witolda Gombrowicza. W edycji książkowej „Dziennik” ukazał się po raz pierwszy w latach 1957-1966.

Zalety dzienników

Posiadanie wizerunku nośnika nowości Prasa jest traktowana jako katalog - czytelnicy poszukują w niej informacji, ogłoszeń Możliwość docierania zarówno do populacji całego kraju, jak i społeczności regionalnych (w przypadku dzienników ogólno­polskich - za pośrednictwem dodatków lokal­nych)1 Możliwość umieszczania kuponów lub insertów w postaci folderów, ulotek itp.

Wady dzienników

Koszty zamieszczenia reklamy, zwłaszcza w dziennikach ogólnopolskich, mogą być wysokie1.

Formy reklamy w dziennikach

inserty (luźne wrzutki do numeru) lub banderole opasujące dziennik.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - CHINY

Chiny bogate były w wiele cennych dla Europy surowców jednak handel w Chinach z cudzoziemcami poddany był wielu ograniczeniom (handel mógł odbywać się jedynie w Kantonie, 1757 r).

Azja - Chiny: Środowisko

Północno-wschodnią część Chin zajmuje Nizina Mandżurska , otoczona górami Wielki Chingan i Mały Chingan . Himalaje obniżają się w kierunku południowo - wschodnim , gdzie znajduje się najcieplejsza część Chin.

Azja - Chiny: Gospodarka

Duża liczba mieszkańców i wielkość Chin sprawiają , że kraj ten należy do najważniejszych - pod względem gospodarczych - państw na świecie .

Azja - Chiny: Ludność

Większość ludności skupiona jest w bardzo gęsto zaludnionej wschodniej części Chin , gdzie znajdują się najlepsze tereny dla rolnictwa .

Chiny

Stolicą Chin jest Pekin , lecz największym miastem jest Szanghaj.