Dziennikarz

Dziennikarz

Czytaj Dalej

KONTAKTY INSTYTUCJONALNE Z DZIENNIKARZAMI ORAZ ORGANIZACJA IMPREZ SPECJALNYCH - KONTAKTY BEZPOŚREDNIE Z MEDIAMI

Godzinę zwołania konferencji trzeba uzależnić od dnia pracy dziennikarza, tak aby dziennikarz zdążył przybyć poporannej odprawie w redakcji lub by miał czas na opracowanie tekstu informacyjnego przed zamknięciem numeru. Dziennikarzotrzymuje go wraz z całym zestawem informacji o firmie (backgrounder) przygotowanych dla potrzeb dziennikarza.

KONTAKTY INSTYTUCJONALNE Z DZIENNIKARZAMI ORAZ ORGANIZACJA IMPREZ SPECJALNYCH - IMPREZY SPECJALNE Z ZAKRESU PUBLIC RELATIONS

3)Pisemne informacje dla dziennikarzy mogą mieć formę komunikatu prasowego, backgroundersa, oświadczeniaprasowego lub artykułów prasowych i opracowań przygotowanych na zlecenie.

WARSZAWSKA KASA PRZEZORNOŚCI I POMOCY DLA LITERATÓW I DZIENNIKARZY, zw. Kasą Literacką

WARSZAWSKA KASA PRZEZORNOŚCI I POMOCY DLA LITERATÓW I DZIENNIKARZY, zw. Oprócz zadań statutowych (obrona interesów pisarzy, pożyczki, zapomogi, fundusz oszczędnościowy) Kasa pełniła półoficjalnie funkcję reprezentacji pisarzy i dziennikarzy pol.

Dziennikarz na starcie - Twoja strona

Na początku nie dopuszczasz do siebie myśli, że to właśnie Ty - skromny miejski dziennikarz (choć ambitny) możesz sprostać temu zadaniu.

Dziennikarz – Rudolf Starzewski

Dziennikarz – Rudolf Starzewski (1870-1920), z którym Wyspiański zetknął się podczas studiów, współpracownik konserwatywnego dziennika krakowskiego „Czas” – jest postacią zdolną do właściwej oceny sytuacji narodowej.

Dziennikarz na starcie

Praca dziennikarza - czy też stażysty w gazecie codziennej - z pozoru wydaje się prosta i dość monotonna.

Dziennikarz na starcie - Twoi ludzie

Współpracownikami sa często Twoi przyjaciele, koledzy, koleżanki - nie zawodowi dziennikarze, lecz uczniowie, studenci.

Dziennikarz na starcie - Twój problem

Dziennikarz musi się znać (chociaż pobieżnie) na wielu rzeczach.

KONTAKTY INSTYTUCJONALNE Z DZIENNIKARZAMI ORAZ ORGANIZACJA IMPREZ SPECJALNYCH

Istotą public relations jest komunikowanie organizacji z ważnymi dla niej grupami osób, dlatego specjalista publicrelations musi szukać okazji do tego rodzaju kontaktów z otoczeniem. Wykorzystuje się do tego formy pisane (gazetki,biuletyny, informacje w mediach jednak największą możliwość wpływu na daną...

Dziennikarz na starcie - Twoje pomysły

Tematy - jak pewnie wielu z Was się orientuje - nie spadają z nieba. O ile w przypadku muzyki mogłeś(aś) liczyć na materiały prasowe i kasety podsyłane Ci przez wytwórnie albo telefon - pewniak, czyli numer do zaprzyjaźnionej gwiazdy zapisany w notesie, tak tu jesteś skazany tylko na siebie.

Owszem...