Dzień z życia

Czytaj Dalej

Sens życia, czyli dzien powszedni i filozofia

Ten moment pozwala na „myśli”- myśli, które pozwalają zastanowić się nad sensem naszego istnienia związanego z wybranym ideałem człowieczeństwa.

Mój dzień - przykład

Um 18:30 habe ich zu Mittag essen-O 18:30 jem obiadNach dem Mittagessen mache ich meine Hausaufgabe und lerne-Po obiedzie odrabiam pracę domową i uczę się. Sich schlafen legen um 1 Uhr und einschlafen-Przeważnie ide o 1 do łóżka Ich schlafe gewöhnlich 6-8 Stunde-Śpię zwykle 6-8 godzin.

Opis dnia - przykład

Dann ach habe Ich geduscht und Zächne gepuntet und Ich habe nich angenongen. Um 14:30 Uhr bin Ich nach House zürch gekommen.

Słówka - dni wolne

Spazieren gehenn – spacerować das Schwimmen – pływać Sprachen lernen – uczyć się zyków Neue Menschen kennen lernen – poznawać nowych ludzi Sport treiben – uprawiać sport Viel besichtigen – dużo zwiedz Neue Orte, neue Lẩnder kennen lernen – poznawać nowe miejsca, kraje Gut Essen und trinken – dobrze jeść i pić In der sonne liegen ...

Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Rozważania o bohaterach literackich dokonujących trudnego wyboru postawy życiowej

Judym doskonale wie, z czym ma podjąć walkę - pochodzi z rodziny warszawskiego szewca alkoholika, od dziecka zna dzielnice biedoty, brudne podwórka - jedyne miejsca zabaw rzeszy dzieciaków, i przeludnione mieszkania.

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Dąbrowska Noce i dnie • Człowiek a) bohaterowie powieści to wybitne indywidualności (inaczej niż u Orzeszkowej i Reymonta); b) Bogumił - ideał wykreowany przez pisarkę: człowiek otwarty na otaczający go świat, łatwo nawiązujący kontakty, celem jego życia, sensem istnienia jest praca, kocha ziemię uczuciem ojcowskim,

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Dąbrowska Noce i dnie • Człowiek a) bohaterowie powieści to wybitne indywidualności (inaczej niż u Orzeszkowej i Reymonta); b) Bogumił - ideał wykreowany przez pisarkę: człowiek otwarty na otaczający go świat, łatwo nawiązujący kontakty, celem jego życia, sensem istnienia jest praca, kocha ziemię uczuciem ojcowskim,

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

--pamięć o powstaniu styczniowym: * powstanie symbolem połączenia niższej i wyższej klasy społecznej: w nim to razem zginęli i spoczywają w jednej mogile ramię przy ramieniu Andrzej Korczyński z dworu i Jerzy Bohatyrowicz z zaścianka.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

--pamięć o powstaniu styczniowym: * powstanie symbolem połączenia niższej i wyższej klasy społecznej: w nim to razem zginęli i spoczywają w jednej mogile ramię przy ramieniu Andrzej Korczyński z dworu i Jerzy Bohatyrowicz z zaścianka.

Radość ŻYCIA – jej źródła i przejawy w literaturze polskiej.

Przez długi czas mieszkała u Korczyńskich, ale zadowolenie znalazła w pracy w ogrodzie, sadzie, na polu, zaś szczęście w kontaktach z Jankiem Bohatyrowiczem, umiejącym czerpać ra–dość życia z pracy własnych rąk.

Nastroje końca XIX w. i początku XX w. , szukanie celu i sensu życia.

Obrazy końca świata zawarte w hymnie są charakterystyczne dla katastrofizmu, zjawiska wynikającego z przekonania o kryzysie wszelkich wartości, o nadchodzącym zmierzchu cywilizacji.

Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.

Przesłanie Koheleta jest czytelne: człowiek nie może poświęcać się doczesnym namiętnościom: władzy, pieniądzom, korzyściom płynącym z rozwoju intelektu na tyle, aby zapomnieć o Bogu, gdyż przeznaczeniem człowieka jest przemijanie, śmierć i powrót do Boga, który go będzie sądzza ...

„Polska – stwór nie do życia”. „Polska – kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

I choć to śmieszne, że chcemy zniszcz wroga uzbrojeni w kosy i widły przeciw bagnetom lub z szabelkami i koktajlami Mołotowa uderzamy na czołgi, to jednak coś musi być w tych Polakach, że odnoszą sukcesy, omijając prawa logiki.

WARTOŚCI, SENS ŻYCIA , CEL ISTNIENIA - JAKIE WSKAZÓWKI W TYM KIERUNKU DAJE CZŁOWIEKOWI KOŃCA XX WIEKU LITERATURA ?

I tak z przyjemnością doprowadziła Zosia Horeszkówna zapuszczony sad do porządku, czyniącz niego piękny ogródek warzywny:“W sadzie na brzegu niegdyś zarosłym pokrzywą,Był malutki ogródek, ścieżkami porznięty,Pełen bukietów trawy angielskiej i mięty.

CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO

Drugim językiem urzędowym stała się łacina. Różne zjawiska przyrodnicze interpretowano jako znaki od Boga. Religii i jej założeniom podporządkowana była sztuka i religia.

„Uważaj, miła duszo, masz wszytkiego dobrego dosyć” – w oparciu o poznane utwory Mikołaja Reja wyjaśnij, na czym polega renesansowa postawa wobec życia

Trzeba umieć czytać i pisać, poza tym wiedza jest potrzebna, ale bez przesady i z pominięciem logiki i gramatyki, zdaniem Reja, szkodliwych. Trzeba żyć zgodnie z naturą, dlatego dzieli Rej wyraźnie życie ludzkie na etapy zgodne z rytmem przyrody, zajęcia ludzkie podporządkowuje porom ...

Czy fraszki Jana z Czarnolasu zawierają odpowiedź na pytanie o cel ludzkiego życia?

Ta stoicka postawa polegająca na zachowaniu dystansu wobec wszelkich wydarzeń losowych nie stoi jednak w sprzeczności z horacjańską zasadą carpe diem (chwytaj dzień), o czym czytamy z zakończeniu autobiograficznej fraszki Do gór i lasów : „A ja z tym trzymam, kto co w ...

Mikołaj Sęp Szarzyński : nowa koncepcja życia i człowieka (porównaj z postawą renesansowego humanisty)

Sonet IV ma długi barokowy tytuł O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem, będący streszczeniem sonetu. Z przemijalności życia rzeczy ziemskich wyciągał wniosek, że trzeba z nich korzystać, póki pora.

Celem życia ludzkiego jest szczęście, tylko jak je osiągnąć. Rozwiń w oparciu o dowolnie wybrane postacie różnych epok.

Połączyłbym razem umiarkowanie z tendencją do unikania problemów (choć nie można tego uogólnić - czasem potrzebne nawet lub niezbędne jest przyjęcie cierpienia) oraz z przejawem do używania życia, lecz także stosując tu zasadę złotego środka.

„NOCE I DNIE” M. DĄBROWSKIEJ

−  datą graniczną tej powieści jest powstanie styczniowe −  wpływa ono na życie bohaterów −  każde z nich widzi je inaczej   •  Barbara −  patriotka −  niechęć i nienawiść do wszystkich i wszystkiego co związane było z zaborcami −  ceniła tych, którzy brali ...