Dzień jeden w roku

Czytaj Dalej

Mój dzień - przykład

 

Ich stehe um 6 Uhr auf-Wstaję o 6. Dann ich fruhstucke mich-Potem jem śniadanie.Um 9:00 verlasse ich mein Haus O 9:00 opuszczam mój dom. Um 8:00 Uhr beginne ich den Unterricht-O 8.00 zaczynam lekcje . Ich bleibe in der Schule 5 bis 7 Stunden-zostaję w szkole 5 do 7 godzin.Gegen 18:00 Uhr bin ich nach Hause...

Opis dnia - przykład

 

Ich bin um 7 Uhr auf gemacht.

Ich bin um 7:10 Uhr aufgestagen und Ich bin ins Bad gegangen.

Dann ach habe Ich geduscht und Zächne gepuntet und Ich habe nich angenongen.

Um 7:30 Uhr habe Ich zum Frühstück gegesen. Später bin Ich zum Schule geahen.

Ich bin in der Schule won 10 bis 14 Uhr gewessen.

Um 14:30...

Słówka - dni wolne

 

Die Ferien – wakacje ( wolne)

Die Sommerferien – wakacje

Wann sind die Sommerferien in Polen? - kiedy zaczunają się wakacje w Polsce

Die Sommerferien in Polen sind im Juli und Augusat. - Wakacje w polsce w polsce są w lipcu i sierpniu.

Die sommerferien in Polen vom ersten Juli bis zum 31 August.

Was...

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

Zdoła pomóc jednemu czy drugiemu Wysockiemu, nie dźwignie jednak z nędzy tysięcy ludzi w niej pogrążonych. Oczami bohatera obserwujemy stosunki polsko-radzieckie, mechanizmy działania reżimu, stosunek rządzących do jednostki i społeczeństwa, a także opozycję demokratyczną.

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

WNIOSKI: Autorzy powieści omówionych w wypracowaniu ukazują losy bohaterów jednostkowych, wplątanych w różny sposób w działania społeczne oraz uwarunkowanych w różnym stopniu przez naturę.

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

WNIOSKI: Autorzy powieści omówionych w wypracowaniu ukazują losy bohaterów jednostkowych, wplątanych w różny sposób w działania społeczne oraz uwarunkowanych w różnym stopniu przez naturę.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Szacunek dla mogiły według twórcy jest miarą patriotyzmu, jednak nie namawia do kolejnego zrywu narodowego, zaleca patriotyzm pracy.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Szacunek dla mogiły według twórcy jest miarą patriotyzmu, jednak nie namawia do kolejnego zrywu narodowego, zaleca patriotyzm pracy.

BIBLIA - JEDEN Z NAJDAWNIEJSZYCH ZABYTKÓW JĘZYKOWYCH LITERACKICH, RELIGIJNYCH

Biblia:

1.   ukazuje dzieje narodu izraelskiego

2.   zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny

3.  wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary

4.   formułuje nakazy i zakazy moralne Zawiera wiele rodzajów literackich:

•  Epika

1.   poemat opisowy (ks. Rodzaju)

2.   biografia (Ewangelia)

3.  ...

„NOCE I DNIE” M. DĄBROWSKIEJ

−  datą graniczną tej powieści jest powstanie styczniowe

−  wpływa ono na życie bohaterów

−  każde z nich widzi je inaczej  

•  Barbara

−  niechęć i nienawiść do wszystkich i wszystkiego co związane było z zaborcami

−  ceniła tych, którzy brali udział w powstaniu; powstanie uważa za bohaterski...

KOBIETY Z NOCY I DNIE ORAZ GRANIA

Negatywna jest także postawa pani Niewieskiej, która rozwiodła się z mężem gdy jej córeczka miała rok. Jedne nie przyjmują do siebie wiadomości, iż się starzeją, drugie natomiast wiedzą, że nie powstrzymają upływającego czasu.

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

Taka postawa wyrasta z Herbertowskiego filozoficznego przekonania o jedności obydwu kultur. I choć w ludzkiej świadomości od czasów Horacego i Owidiusza dokonały się niezaprzeczalne, ogromne zmiany, to jednak poeta z powodzeniem przerzuca pomost łączący obydwie epoki.

Wymień gatunki literackie romantyzmu, wymień cechy jednego z nich

Nie chodzi jednak o historyczne udokumentowane fakty, lecz o dotarcie do "prawdy żywej" ukrytejw ludowych podaniach - "legenda ludowa, pieśń gminna to żywy tekst historii, to klucz otwierający tajemnicze szyfry dziejów" (Alina Witkowska).

Adam - jeden dzien z pamietnika

Jednak, nie wiadomo czemu, przychodzi mi to z wielkim trudem, bo kiedy juz próbuje sie do niej zwrócic robi mi sie goraco, skóra na mojej twarzy zaczerwieniona sie i cos kluje mnie w klatce piersiowej. Niepokoi mnie tylko jedno.

Wielkie dni Arabów

Od samego początku jedność podgryzały różnice wyznaniowe. Ta intelektualna jedność świata mówiącego po arabsku przetrwała znacznie upadek polityczny i zmierzch Arabów.

OKRES PRZEDSZKOLNY OD 3 DO 7 ROKU ŻYCIA

*najszybciej dziecko rośnie między 2-3 rokiem, w 5roku wzrost jest dwa razy większy niż w momencie urodzenia.

Narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Dni otwarte

Organizowane są przez firmę, która zaprasza dziennikarzy, klientów,pracowników z rodzinami, młodzież szkolną z nauczycielami, pracowników władz lokalnych itp. do zapoznania sięz nią niejako „od środka". W czasie dnia otwartego wykorzystuje się poza słowem mówionym filmy, wystawy obrazujące historię i...

Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989

  Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989 zaczęły się praktycznie w momencie wejścia w życie "Ustawy o radiofonii i telewizji", przyjętej 29 grudnia 1992 roku i obowiązującej od 1 marca 1993 roku.

Strategia koncentracji na jednej działalności

Typowe formy quasi – integracji to: nabycie mniejszościowego pakietu akcji dostawców lub odbiorców udzielenie przez jednostkę podstawową jednostkom powiązanym pożyczek i gwarancji kredytowych udzielenie kredytów przed dokonaniem zakupów umowy o wyłączność dostaw dostawy wyspecjalizowanych urządzeń wspólne prace badawczo rozwojowe Najwyższym stopniem integracji pionowej jest włączenie ...