Dzień Papieża Jana Pawła II

Dzień Papieża Jana Pawła II

Czytaj Dalej

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w.

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Pontyfikat Jana Pawła II

W polityce zagranicznej Watykan trzymał się od czasów Jana XXIII pełnej neutralności, a głównym jego celem było wyeliminowanie niebezpie­czeństwa wybuchu III wojny światowej.

Cierpienie Jana Pawła II a etyka mediów

W chwili próby Jana Pawła II otaczają najbliżsi, a z placu Świętego Piotra do jego uszu docierają wyrazy miłości – jest obecny we wszystkich mediach.

Koncepcja Pracy w ujęciu Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu również podejmuje ten temat, przedkładając chrześcijańską koncepcję pracy. W ogólnej refleksji na temat pracy Jan Paweł II powołuje się na społeczną naukę Kościoła.

Esej z filozofii społecznej:Wybrane elementy filozofii społecznej podejmowane przez Jana Pawła II

; Prz 10,22; Wj 1,8-14; Jr 22,13) i poprzez pracę ma się przyczyniać do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza do nieustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa, w którym żyje jako członek braterskiej wspólnoty;10 Myśl filozoficzna i teologiczna Jana Pawła II na temat pracy: praca jest znamieniem człowieka i człowieczeństwa.

Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II

ENCYKLIKI JANA PAWŁA II: 1) „Redemptor hominis” (Odkupiciel człowieka) – 4 III 1979 2) „Dives in misericordia” (Bogaty w miłosierdzie; o miłosierdziu Bożym) – 30 XI 1980 3) „Laborem exercens” (Wykonujący pracę; o pracy ludzkiej) – 14 IX 1981 4) „Slavorum Apostoli” (Apostołowie Słowian; na 1100-lecie pracy świętych Cyryla i Metodego) – 2 VI 1985 5) „Dominum et vivificantem” (Pana i Ożywiciela; o Duchu Świętym w życiu ...

Ostatnie pragnienie Jana Pawła II: podróż do Pekinu

, w kilka godzin po śmierci Jana Pawła II władzechińskie publicznie wyraziły swoje współczucie, uznając, że zmarły papież dystansował sięod kolonializmu i poszukiwał duchowego związku z katolikami chińskimi, związku, którynie interferował z suwerennością i autonomią Chińskiej Republiki Ludowej.

Papież Jan Paweł II - Informacje Ogólne

Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. 20 czerwca 1920 roku został ochrzczony drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Chłopiec otrzymał imiona Karol i Józef. Ojciec dziecka był zawodowym wojskowym. 13 kwietnia 1929 r rodziną wstrząsnęła śmierć matki. Z nauką Karol nie miał żadnych trudności. W...

WOJTYŁA KAROL, papież Jan Paweł II, pseud. lit. Andrzej Jawień, Stanisław A. Gruda, Piotr Jasień

WOJTYŁA KAROL, papież Jan Paweł II, pseud. ; przybrał imię Jana Pawła II.

PAPIEŻE — SYNOD TRULLAŃSKI II

Szereg 21 papieży w latach 590-692 otwiera znakomity pontyfikat Grzegorza Wielkiego, który nie zasklepiłsię w trudnych problemach Rzymu i Italii, ale okazał staranie o Kościół powszechny. W działalnościpapieskiej zajmują jednak najwięcej miejsca sprawy Bizancjum, zarówno kościelne, jak...

Papież humanista — Pius II

Wprawdzie Ludwik XI, gdy objął tron, oświadczył odejście od jej stosowania, za co uzyskał godnośćkardynalską dla dwóch swoich duchownych, lecz odmówienie przez Piusa II uznania praw RenéAndegawena do korony neapolitańskiej pogorszyło stosunki z Francją i król w praktyce stosował nadalsankcję pragmatyczną.

Papież monarcha — Paweł II

Wybrany papieżem (30 VIII) kardynał Pietro Barbo, Paweł II (1464-1471), jak gdyby na przekór kapitulacji,rozszerzył i umocnił monarchiczną władzę papieską. Paweł II nie zważając na opozycję,wezwał monarchów do krucjaty przeciw czeskim husytom i ich królowi.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

II/III, por. Jana do kotła z wrzącym olejem mówi już Tertulian, żyjący jak Klemens na przełomie II i III w.

Mój dzień - przykład

 

Ich stehe um 6 Uhr auf-Wstaję o 6. Dann ich fruhstucke mich-Potem jem śniadanie.Um 9:00 verlasse ich mein Haus O 9:00 opuszczam mój dom. Um 8:00 Uhr beginne ich den Unterricht-O 8.00 zaczynam lekcje . Ich bleibe in der Schule 5 bis 7 Stunden-zostaję w szkole 5 do 7 godzin.Gegen 18:00 Uhr bin ich nach Hause...

Opis dnia - przykład

 

Ich bin um 7 Uhr auf gemacht.

Ich bin um 7:10 Uhr aufgestagen und Ich bin ins Bad gegangen.

Dann ach habe Ich geduscht und Zächne gepuntet und Ich habe nich angenongen.

Um 7:30 Uhr habe Ich zum Frühstück gegesen. Später bin Ich zum Schule geahen.

Ich bin in der Schule won 10 bis 14 Uhr gewessen.

Um 14:30...

Słówka - dni wolne

 

Die Ferien – wakacje ( wolne)

Die Sommerferien – wakacje

Wann sind die Sommerferien in Polen? - kiedy zaczunają się wakacje w Polsce

Die Sommerferien in Polen sind im Juli und Augusat. - Wakacje w polsce w polsce są w lipcu i sierpniu.

Die sommerferien in Polen vom ersten Juli bis zum 31 August.

Was...

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Orzeszkowa wiele miejsca poświęca opisom przyrody, zawsze niezwykle pięknej, choć zwyczajnej (lasy, pola, łąki, rzeka), przypominają one opisy z Pana Tadeusza', d) ważną rolę spełnia w powieści las, puszcza, tu znajduje się Mogiła Jana i Cecylii, a także zbiorowy grób powstańców - symbol społecznej solidarności i braterstwa.