Dzień Obrońcy Ojczyzny

Dzień Obrońcy Ojczyzny

Czytaj Dalej

Mój dzień - przykład

 

Ich stehe um 6 Uhr auf-Wstaję o 6. Dann ich fruhstucke mich-Potem jem śniadanie.Um 9:00 verlasse ich mein Haus O 9:00 opuszczam mój dom. Um 8:00 Uhr beginne ich den Unterricht-O 8.00 zaczynam lekcje . Ich bleibe in der Schule 5 bis 7 Stunden-zostaję w szkole 5 do 7 godzin.Gegen 18:00 Uhr bin ich nach Hause...

Opis dnia - przykład

 

Ich bin um 7 Uhr auf gemacht.

Ich bin um 7:10 Uhr aufgestagen und Ich bin ins Bad gegangen.

Dann ach habe Ich geduscht und Zächne gepuntet und Ich habe nich angenongen.

Um 7:30 Uhr habe Ich zum Frühstück gegesen. Später bin Ich zum Schule geahen.

Ich bin in der Schule won 10 bis 14 Uhr gewessen.

Um 14:30...

Słówka - dni wolne

 

Die Ferien – wakacje ( wolne)

Die Sommerferien – wakacje

Wann sind die Sommerferien in Polen? - kiedy zaczunają się wakacje w Polsce

Die Sommerferien in Polen sind im Juli und Augusat. - Wakacje w polsce w polsce są w lipcu i sierpniu.

Die sommerferien in Polen vom ersten Juli bis zum 31 August.

Was...

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

I. WSTĘP: Wszystkie wymienione w temacie utwory to obszerne powieści realistyczne, a więc zgodnie z konwencją gatunku są w nich ukazani prawdopodobni, typowi bohaterowie...

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

I. WSTĘP: Wszystkie wymienione w temacie utwory to obszerne powieści realistyczne, a więc zgodnie z konwencją gatunku są w nich ukazani prawdopodobni, typowi bohaterowie...

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Tak więc umiłowanie ojczyzny nie zwalnia od oceny i krytyki, których wiele w utworach romantyków. W okresie zaborów temat ojczyzny jest zazwyczaj wyrażony bardzo emocjonalnie - ojczyzna, naród wymagają najwyższych ofiar i poświęceń.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Ich wspólny udział w powstaniu styczniowym był dowodem na to, że są sprawy, dla których każdy kochający ojczyznę Polak powinien zapomnieć o swoich drobnych konfliktach czy uprzedzeniach klasowych * powstanie styczniowe stało się symbolem solidaryzmu klasowego i jedności narodowej , węzłem, który zawiązał losy wszystkich Polaków w jedną, nierozerwalną całość.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Ich wspólny udział w powstaniu styczniowym był dowodem na to, że są sprawy, dla których każdy kochający ojczyznę Polak powinien zapomnieć o swoich drobnych konfliktach czy uprzedzeniach klasowych * powstanie styczniowe stało się symbolem solidaryzmu klasowego i jedności narodowej , węzłem, który zawiązał losy wszystkich Polaków w jedną, nierozerwalną całość.

Cytat „Wpadam do Soplicowa jak w centru polszczyzny Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny” uczyń mottem do rozważań o roli polskości w epopei Mickiewicza.

Następstwem tego był fakt, że szlachta z głęboko osadzoną świadomością narodową zawsze stawała do boju w obronie Ojczyzny. Póki żyje naród, żyje Ojczyzna.

Ojczyzny romantyków – męczeńska i sentymentalna oraz odpowiadające im typy bohaterów: Konrad i Tadeusz Soplica. Jak je spoić w wspólny obraz?

Ojczyzno moja! Myślę, że dwóch romantycznych ojczyzn: sentymentalnej i męczeńskiej nie można spoić w jeden wspólny obraz.

Adam Mickiewicz. Ojczyzna - patriotyzm

„Dziady Drezdeńskie” stają się wielkim narodowym dziełem patriotycznym co najmniej z kilku powodów: dają obraz męczeństwa młodzieży polskiej (uwięzieni spiskowcy, Rollinson, Cichowski, opowieść Jana), zawierają portret wroga (okrucieństwo, despotyzm i cynizm Rosjan), podejmują próbę oceny społeczeństwa polskiego (podział na patriotów i arystokrację - Salon warszawski), zawierają najważniejszy w polskiej literaturze profetyczny obraz ...

„NOCE I DNIE” M. DĄBROWSKIEJ

−  datą graniczną tej powieści jest powstanie styczniowe

−  wpływa ono na życie bohaterów

−  każde z nich widzi je inaczej  

•  Barbara

−  niechęć i nienawiść do wszystkich i wszystkiego co związane było z zaborcami

−  ceniła tych, którzy brali udział w powstaniu; powstanie uważa za bohaterski...

Ojczyzna - patriotyzm

Epos zamyka i utrwala piękno Ojczyzny - tragizm dzieła rodzi się natomiast w zestawieniu z „Epilogiem”, gdy po słonecznym wspomnieniu następuje ponura rzeczywistość wygnańca na paryskim bruku. Wielki patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny wyrażony został w liryce patriotycznej Mickiewicza.

Ojczyzny romantyków – męczeńska i sentymentalna oraz odpowiadające im typy bohaterów: Konrad i Tadeusz Soplica. Jak je spoić w wspólny obraz?

Ojczyzno moja! Myślę, że dwóch romantycznych ojczyzn: sentymentalnej i męczeńskiej nie można spoić w jeden wspólny obraz.

KOBIETY Z NOCY I DNIE ORAZ GRANIA

"Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej najpełniej ze wszystkich dzieł dwudziestolecia międzywojennego ukazują specyfikę kobiecej psychiki. Barbara jest najciekawszą postacią polskiej literatury początku dwudziestego wieku. Skomplikowana i skryta natura Barbary nie pozwalała jej być szczęśliwą. Wszystkie...

Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego oświecenia.

Główną ideą oświecenia był krytycyzm wobec instytucji politycznych i społecznych, Kościoła i dotychczasowego systemu nauczania. Postawę tę wspierały prądy filozoficzne, a więc racjonalizm, który przywiązał szczególną wagę do roli rozumu w poznaniu prawdy, oraz empiryzm kładący nacisk na...

Troska o losy ojczyzny w dorobku twórców polskiego renesansu

Przesłanie pouczające obywateli, iż przekupstwo i prywata mogą doprowadzić tylko do upadku państwa, troska o los ojczyzny wpisana w "Odprawę posłów grackich" jest troską o Polskę.

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

W dziełach literackich znajdują odzwierciedlenie epoki „burzy i naporów”, a także okresy ciszy, milczenia, spokoju. Wszystkie jednak właśnie poprzez literaturę, jej cudotwórczą, fantastyczną, magiczną niemalże moc prowadzą ludzkość wciąż wyżej i naprzód. Od zarania dziejów aż po współczesne nam...

Troska o losy ojczyzny od średniowiecza do oświecenia

Portret dobergo patrioty w twórczości średniowiecza: - ideał rycerza - patrioty w „Pieśni o Rolandzie” (rycerz musiał być wierny królowi i swojej ojczyźnie, miał obowiązek walczyć w obronie ojczyzny) - kronika Galla Anonima i „Pieśń o śmierci Bolesława” jako utwory sławiące ideał władcy (król dbał o losy swojego kraju, nawet w obliczu śmierci interesował się ojczyzną i wydawał odpowiednie rozkazy aby ...

Troska o losy ojczyzny w romantyzmie i pozytywizmie

Mickiewicz) - obowiązek wychowania dzieci na bój bez chwały, na śmierć dla ojczyzny, na cierpienia, na niewolę c) wezwanie do walki o niepodległość w twórczości Słowackiego - „Hymn” - „Kulik” - wezwanie panów do włączenia się w walkę za ojczyznę - „Testament mój” - „Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadzieji i przed narodem niosą oświaty kaganiec, a kiedy trzeba na śmierć idą ...