Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych

Czytaj Dalej

Walki Kazimierza Pułaskiego o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Jednym ze słynnych polskich ochotników, który pospieszył do Ameryki Północnej, by wziąć udział w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych, był jeden z najwybitniejszych dowódców konfederacji barskiej Kazimierz Pułaski.

Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

został zawarty w Wersalu traktat pokojowy, w którym Anglia: potwierdziła niepodległość Stanów Zjednoczonych i ich suwerenne prawa do terytoriów na południe od Wielkich Jezior, aż do granic Florydy, przyznawała Francji Senegal i wyspę Goreę w Afryce, kilka wysp na Antylach, Hiszpanii oddała Minorkę i Florydę.

US ARMY - wojska lądowe Stanów Zjednoczonych

W czasie wojny zginęło 234 874 żołnierzy, 701 385 odniosło rany, 124 079 dostało się do niewoli; są to liczby niewspółmiernie niskie w stosunku do militarnego zaanga­żowania Stanów Zjednoczonych na wszystkich frontach II wojny oraz wkładu w zwycięstwo w Europie, Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Ekspansja Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone pod Względem rozmiarów d możliwości są na połowie drogi między państwem europejskim a stanami zjednoczonymi całego świata. W tej czteroletniej wojnie ludność Stanów Zjednoczonych uczyniła olbrzymi wysiłek fizyczny i moralny.

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Według niego Stany Zjednoczone Ameryki uzyskały uznanie swej suwerenności, wytyczenie korzystnej dla siebie granicy z Kanadą, cały olbrzymi kraj na Południe od Wielkich Jezior oraz na Wschód od Missisipi.

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Pierwsi mieszkańcy

Pierwotnymi mieszkańcami obu kontynentów amerykańskich byli Indianie, których przodkowie ok. 50-20 tys. lat temu przywędrowali do Ameryki z kontynentu azjatyckiego. Indianie północnoamerykańscy dzielili się na liczne plemiona, tworząc większe związki, m.in. Dakota, Irokezi, Huroni. Nowożytna historia...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Kolonizacja kontynentu

Wkrótce po pierwszych odkryciach Kolumba, rozpoczęła się kolonizacja kontynentu amerykańskiego, jako pierwsi pojawili się konkwistadorzy hiszpańscy. 1513 J. Ponce de León wylądował na Florydzie obejmując ją w posiadanie hiszpańskie. W latach 30. XVI w. Francuz J. Cartier zbadał rozległe obszary...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Konflikt interesów kolonistów i Wielkiej Brytanii (geneza ruchu niepodległościowego)

Głównym powodem konfliktów między kolonistami a Anglią była różnica poglądów co do daleszego rozwoju kolonii. Osadnicy angielscy zwani amerykanami bardzo wcześnie zauważyli, iż podstawowym ich celem powinny być ekspansja na zachód, próba stworzenia więzi ekonomicznych i kulturowych pomiędzy koloniami...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Rewolucja amerykańska

w Paryżu podpisany zostaje traktat, w którym Wielka Brytania uznaje suwerenność i niepodległość Stanów Zjednoczonych i określone zostają granice nowego państwa.

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Konstytucja i ukształtowanie się ustroju

30 kwietnia 1789 roku Jerzy Waszyngton, po odbyciu triumfalnego powrotu do Nowego Jorku (ostatniego miasta, które opuścili Anglicy), składa tam przysięgę na Konstytucję i zostaje pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

POWSTANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Kongres uchwalił Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie jasno określono dlaczego koloniści wypowiadają posłuszeństwo Koronie.

Projekty Stanów Zjednoczonych Europy

Zbliżenie między francją, a Niemcami – jednolita polityka celna Swoboda w sferze kultury Najwyższa władza zgromadzenie generalne Ciało wykonawcze główny komitet administracyjny z kanclerzem na czele Organ kontrolny sekretariat generalny W sprawach konfliktowych trybunał sądowy 1930-32 nowa koncepcja stanów zjednoczony narodów europejskich Szeroka współpraca rządu i innych organizacji ...

Powstanie Stanów Zjednoczonych

Powstanie Stanów Zjednoczonych - WAŻNIEJSZE DATY 1773 Herbatka bostońska 1775 Bitwy pod Lexington i Concord; początek wojny, bitwa o Boston 1775/6 Koloniści atakują Kanadę 1776 Deklaracja niepodległości; Brytyjczycy zdobywają Nowy Jork 1777 Brytyjczycy zdobywają Filadelfię; brytyjska klęska pod Saratogą 1778 Francja włącza się do wojny po stronie Amerykanów, brytyjska ofensywa na południe 1781 Cornwallis poddaje się pod Yorktown ...

Początki Stanów Zjednoczonych

Początki Stanów Zjednoczonych - WAŻNIEJSZE DATY 1789 George Washington zostaje pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych 1803 Stany Zjednoczone kupują Luizjanę od Francji 1812-14 Wojna amerykańsko-angielska 1819 Zakup Florydy od Hiszpanii 1820 Kompromis Missouri 1823 Ogłoszenie doktryny Monroe 1836 Oddzielenie Teksasu od Meksyku 1845 Aneksja Teksasu 1846-48 Wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem 1854-58 Konflikt ...

Prezydenci Stanów Zjednoczonych

Zatopienie statku pasażerskiego Lusitania przez niemiecką łódź podwodną w roku 1915, było powodem zaangażowania się Stanów Zjednoczonych pod jego przywództwem w walkę przeciwko Niemcom, chociaż jego druga kampania wyborcza, w roku 1916 przebiegała pod hasłem utrzymania neutralności.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – charakterystyka

  Stany Zjednoczone jest jednym państwem o silnej władzy wykonawczej, wspólnym skarbie i armii oraz strukturze stanowej.

Ku Secesji Stanów Zjednoczonych ( Geneza wojny )

Lata 1850 – 60 były w historii Stanów Zjednoczonych jednym z najpomyślniejszych gospodarczo okresów, ale także jednym z najbardziej niespokojnych. Wkrótce po wyborach zdarzył się kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, na którym mniej ucierpiało Południe.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych (z poprawkami) - opracowanie.

W polityce zagranicznej wykazywał dużą ostrożność, zwolennik nieangażowania się Stanów Zjednoczonych w konflikty europejskie. Występował początkowo jako zwolennik ścisłej współpracy kolonii amerykańskich z Wielką Brytanią, dążył do zjednoczenia trzynastu kolonii angielskich.

Koncepcje Stanów Zjednoczonych Europy i ruch Paneuropejski

Ukoronowanie zaś wszystkich działań paneuropejskich nastąpiłoby z utworzeniem Stanów Zjednoczonych Europy na modłę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Briand ,który już wcześniej popierał dążenia zjednoczeniowe państw europejskich, a teraz sam wyszedł z inicjatywą jej zbudowania.

Wolność słowa w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych

Magdalena Trybalska Wolność słowa w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych.