Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - MACIEJKA

Matthiola bicornis.

Jednoroczna roślina ozdobna z rodzaju lewkonia, wysiewana wprost na miejsca stałe; łodyga rozgałęziona, płożąca; kwiaty niepozorne, w luźnych gronach, karminowofioletowe, otwierają się wieczorem i wówczas silnie pachną; kwitnie krótko, ale może być wysiewana sukcesywnie, np. co...

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - CEREUS

Cereus.

Rodzaj z rodziny kaktusowatych, dawniej zbiorczy rodzaj, obecnie podzielony na ponad 20 węższych rodzajów, np. Aporocactus, Carnegiea, Cephalocereus, Cereus, Cleistocactus, Espotoa, Hylocereus, Myrtillocactus, Selenicereus; w tradycyjnym rozumieniu cereus obejmował ok. 200 gat.; w obecnym rodzaju...

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - GRZYBIENIE

Nymphaea, tzw. lilie wodne.

Wodna bylina (ok. 40 gat.) obszarów podzwrotnikowych i umiarkowanych; kłącze b. grube, płożące się w mule dennym; liście duże, tarczowate, pływające; kwiaty duże, b. okazałe, barwy białej, czerwonej, żółtej lub niebieskiej; w Polsce (stawy, jeziora) występują 2 gat.:...

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - MIMOZA WSTYDLIWA

Czułek wrażliwy, Mimosa pudica.

Ozdobny półkrzew (wys. do 1 m) z rodziny mimozowatych; występuje w strefie tropik. całego świata; liście podwójnie pierzaste; listki składają się, a ogonki liściowe zwisają w ciemności, także pod wpływem innych bodźców (np. dotyk, nagłe zmiany temperatury); kwiaty...

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - GORYCZKA WIOSENNA

Gentiana verna.

Roślina zielna zaliczana do rodziny goryczkowatych. Goryczka znajduje się pod ochroną całkowitą. Roślina ta pospolicie występuje na łąkach, halach, skałach, polanach leśnych Tatr i Pienin, rzadko Wschodnich Sudetów. Niziutkie łodyżki goryczki posiadają przyziemną różyczkę liści...

Człowiek, społeczeństwo, państwo w myśli filozoficznej i politycznej oświecenia

Oświecenie to epoka bardzo burzliwa, przełomowa i złożona. " Stara Europa " w tym okresie rozpoczyna się silnymi i absolutnymi rządami królów francuskich, a kończy rewolucją i panowaniem Napoleona I Bonapartego.

Zapanował wręcz chaos, z którego wyłonił się nowy zupełnie inny świat. Powstały nowe...

Przedstaw wkład starożytnych Greków w rozwój instytucji politycznych i kulturalnych. Z jakich osiągnięć starożytnej nauki greckiej korzystamy w dniu dzisiejszym

Starożytna Grecja ( Hellada ) to niewielka kraina odizolowanych od siebie państw-miast. Państwa te rządziły się własnymi prawami, rywalizowały i toczyły ze sobą wojny, strzegąc własnej niezależności. Nigdy nie połączyły się w jedno państwo.

Mimo tych wszystkich sprzeczności starożytni Grecy...

Co jadam w ciągu dnia

Ich stehe täglich um sieben Uhr auf. Normalerweise esse ich zum Frühstück die Milchsuppe. Nach der Suppe trinke ich eine Tee. Ausserdem esse ich auch ein Brötchen mit Quark und Marmelade. Manchmal esse ich in der Schule Butterbrote. Nach der Schule gehe ich nach Hause. Zum Mittagessen bin ich normalerweise bei...

Dzień powszedni - wypracowanie

Mein Alltag

"Geben wir zu, wir sind auf jede Überraschung vorbereitet, nur die alltäglichen Dinge brechen über uns herein wie Katastrophen." - Stanisław Jerzy Lec.

"Alles hat seine Stunde, für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: ... eine Zeit zum Lachen, ... eine Zeit für den Tanz...

Mein Alltag - Mój dzień

Ich stehe um halb sieben auf.Zuerst gehe ich ins Bad und dusche.Dann mache ich Betten.Danach gehe ich in die kuche und bereite das Fruhstucke zu. Etwaum sieben Uhr Fruhstucke ich Spater packe ich meine Schulsachen.Um halb acht gehe ich los. Ich nehme den Bus.Der Bus fahrt genau um sieben Uhr siebenunddreissig ab...

Rośliny krótkiego i długiego dnia

Rośliny długiego dnia – rośliny wrażliwe na fotoperiod, ich kwitnienie wywoływane jest przez nagromadzenie form fitochromów powstałych na świetle (krótkie okresy ciemności, czyli krótkie noce nie są w stanie odtworzyć odpowiedniego stężenia form wyjściowych). Przykład: ozime odmiany zbóż, szpinak...

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH USTAWA Z DNIA 29.8.1997 R.

Ustawę stosuje się do organów państwowych, samorządu terytorialnego, komunalnych jednostek organizacyjnych, do osób fizycznych i prawnych.

Organem właściwym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych którego powołuje i odwołuje sejm RP za zgodą senatu. Kadencja trwa 4 lata licząc od dnia...

O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM USTAWA Z DNIA 07.07.1994

Ustawa określa zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele i ustalenia zasad ich zagospodarowania, przyjmując rozwój zrównoważony jako podstawę tych działań, a także określa zasady i tryb rozwiązywania konfliktów między interesami obywateli, wspólnot...

Ograniczenia zatrudnienia pracowników w dniach świątecznych

Niedziele i święta określane przepisami prawa są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6 w tym dniu a godziną 6 następnego dnia, chyba, że u pracodawcy została ustalona inna godzina. Za prace w niedziele i święto pracodawca...

Proszę wymienić źródła myśli społecznej

Socjologia jako nauka, starającą się poznać prawa struktury i rozwoju społeczeństwa, zjawiła się dopiero w połowie XIX w.

Dwa następne stulecia przynoszą rozwój dziedzin pokrewnych, jak filozofia historii, ekonomia, nowy rodzaj histografii, a zagadnienia państwa stają się przedmiotem systematycznie...

Proszę scharakteryzować myślenie w kolorze czerwonym

Kapelusz czerwony- charakteryzuje emocje, odczucia, przeczucia, intuicję. Wypowiedzi związane z myśleniem w tym kapeluszu nie trzeba popierać racjonalnymi argumentami.

Kiedy i w jakim celu diagnozuje się uczniów w procesie stymulowania ich twórczego myślenia?

Stymulowanie twórczego myślenia uczniów wiąże się z rozwojem określonych cech instrumentalnych tego myślenia, zwłaszcza podczas ich pracy twórczej. Aby sprawdzić skuteczność swych działań nauczyciel powinien dokonać diagnozy przed rozpoczęciem działań, aby poznać stan wejściowy poziomu twórczego...

Scharakteryzuj podstawowe rodzaje myślenia

Myślenie:austyczne, realistyczne: krytyczne, nieproduktywne, produktywne: twórcze, odtwórcze

Myślenie nieukierunkowane (autystyczne):

*Proces myślowy nie jest nastawiony na osiągnięcie konkretnego celu, kieruje się własnymi często zmiennymi i nieprzewidywalnymi regułami

*Przykładem takiej formy...

Czym jest myślenie i jakie są jego podstawowe fazy według Craika?

Myślenie – proces łączenia elementów poznawczej reprezentacji świata (obrazy, pojęcia, schematy, sądy) i dokonywanie na nich przekształceń celem zastąpienia realnych działań. Polega na tworzeniu modelu rzeczywistości za pomocą różnych symboli wewnętrznych.

*Myślenie jest bardzo złożonym procesem...

Scharakteryzuj i porównaj trzy koncepcje wyjaśniające rolę języka w myśleniu

Język jest warunkiem myślenia i podstawowym jego narzędziem,

*Jest to koncepcja behawiorystyczna – na przykład Watson utożsamiał myślenie z cichym mówieniem

*Koncepcja ta to szczególny przypadek obwodowej teorii myślenia (która przyjmuje, że myślenie to wykonywanie rozmaitych czynności)

*Kluczowym...