Bohaterowie "Nocy i dni" jako przedstawiciele kontrastujacych ze sobą pogladów na życie

Barbara Niechcicowa - bohaterka wzrastala w atmosferze pozytywizmu, przejela sie haslami gloszonymi przez te filozofie : prace organiczna, prace u podstaw. Pragnela sluzyc wielkim idealom, unikala tzw. prozy zycia, a tym jej fascynacjom sprzyjala atmosfera domu rodzinnego. Dom Ostrzenskich byl w Kalincu osrodkiem...

Nurty myśli etycznej - Konsekwencjonalizm

O tym, czy jakiś czyn jest bądź nie jest etycznie pozytywny & czy można go oceniać w kategoriach etycznych, decydują skutki - konsekwencje - tego czynu.

Motywacja i intencje czynu nie są istotne: to, czy coś, co zrobiliśmy, jest dobre, okazuje się, gdy oceniamy następstwa tego czynu.

Skutki pozytywne -...

Nurty myśli etycznej - Intencjonalizm

O tym, czy jakiś czyn jest bądź nie jest etycznie pozytywny & czy można go oceniać w kategoriach etycznych, decydują intencje, które kierowały sprawcą czynu.

Pozytywne intencje - czyn był dobry.

Negatywne intencje - czyn był zły.

Łatwo zauważyć, że jest to zupełne przeciwieństwo...

Nurty myśli etycznej - Podejście od strony charakteru człowieka

O tym, czy jakiś czyn jest bądź nie jest etycznie pozytywny, decyduje charakter sprawcy czynu.

Trzeba być dobrym, aby czyny były dobre.

Dobry człowiek - dobry czyn.

Zły człowiek - zły czyn.

Nie liczą się ani intencje, ani skutki działania - jedynie charakter człowieka.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zaburzenia w myśleniu

Gdy człowiek pogrąża się w depresji, jego myślenie coraz bardziej pogrąża go w bólu. Innymi słowy, czuje się coraz bardziej pozbawiony nadziei, bezradny, bezwartościowy i winny. Jest wobec siebie bardzo krytyczny i poniża siebie. Ogólnie rzecz ujmując, gdy ktoś pogrąża się w depresji, umacnia w...

Główne metody badania myślenia

Metody symulacyjne. Sprawdza się, czy komputer rozwiązuje różne zadania podobnie jak człowiek. Jeśli nie, modyfikuje się program tak długo, dopóki nie wykryje się zadowalającej odpowiedniości. Typowym przykładem są programy komputerowe grające w szachy. Charakterystyczne jest to, że znacznie łatwiej...

Myślenie może znajdować się pod wpływem oddziaływań wewnętrznych lub zewnętrznych

Każdy z tych typów oddziaływań nieco inaczej wpływa na proces myślenia. Można zatem wyróżnić dwa rodzaje myślenia:

Myślenie autystyczne, zdominowane przez oddziaływania wewnętrzne, emocje i procesy motywacyjne Ujawnia się np. przez swobodne skojarzenia, fantazjowanie i marzenia senne. Dostarcza takich...

Wykaż różnice między myśleniem mitologicznym a filozofią

Myślenie mitologiczne:

Wyjaśnienie zjawisk niewytłumaczalnych i niezrozumianych, np. w mitologii greckiej pioruny wyjaśniano złym humorem Zeusa, który rzucał je na Ziemię.

Mitologia to pierwotne wierzenia ludów starożytnych, większość z nich została już obalona dawno temu.

Myślenie...

Wątki elity styczne w myśli średniowiecza

Pojęcie elit jeszcze nie występuje. Wszędzie mówią o „władzy”

Gelazy I: postulat dualizmu władzy duchowej i świeckiej

Chrystus rozdzielił je dla dobra ludzi

Cesarz chrześcijański potrzebuje opieki kapłana w dojściu do zbawienia, a papież potrzebuje ochrony

Mimo tego nadrzędność...

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE - „Dzień dobry misiu”

Dzisiaj twój język będzie małym misiem, a buzia jego domkiem.

Miś obudził się wcześnie rano – poprzeciągał się , poziewał.

Zrobił poranną gimnastykę – kilka podskoków (unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy), kilka wymachów rąk (wypychanie językiem policzków) i pięć okrążeń (w prawo i...

Idea podmiotowości społecznej w historii myśli

Poszukiwanie czynników sprawczych wywołujących ważne dla ludzi zdarzenia społeczne wydaje się odwieczną i uniwersalną tendencją ludzkiego myślenia. W tym sensie problematyka podmiotowości jest obecna od zarania społeczeństwa ludzkiego. W toku długiej ewolucji idea podmiotowości przeszła jednak...

TV DEZORGANIZUJĄCA DZIEŃ DZIECKA I RODZINY

TV jest złodziejem czasu, kradnie czas który może być wykorzystany na inne czynności obowiązkowe lub na odpoczynek (efekt wyporności). Wielogodzinny odbiór TV, kaset Video, gier komputerowych odbywa się kosztem innych zajęć. Konsekwencją może być zaniedbywanie nauki szkolnej w domu, skracanie czasu na...

Socjologizm pedagogiczny – podstawy teoretyczne tej koncepcji, przedstawiciele, wpływ na rozwój myśli o wychowaniu

Istota – socjologiczne ujęcie istoty wychowania jest przeciwstawne koncepcjom naturalistycznym. Polega ono na tym, że proces wychowania utożsamia się z procesem urabiania jednostki przez grupę społeczną i otaczające środowisko. Wychowanie ma być środowiskowym procesem kształtowania jednostki na...

Jaka grupa przepisów zawarta w ustawie "Prawo o działalności Gospodarczej" weszła w życie z dniem 1.01.2000

Są to przepisy nakazujące porządkowanie stanu prawnego w zakresie koncesji i zezwoleń na dz.gosp oraz dotyczące osób i podmiotów zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, małych i średnich przedsiębiorstw

Nowoczesność jako ogólna kategoria myśli i działania, oraz jej wieloznaczność

Nowoczesność w różnych dziedzinach życia

W technice (urządzenia)

W odniesieniu do życia społecznego – nowoczesne jest państwo demokratyczne z gospodarką rynkową i wolnością słowa, a poza tym nowoczesna szkoła, więzienia szpital. Nowoczesna rodzina to rodzina partnerska niekoniecznie...

Zjawisko myślenia grupowego (groupthinking według Janisa)

Myślenie grupowe (groupthinking). Irwing Janis opisał zjawisko myślenia grupowego przy podejmowaniu decyzji przez polityczne i wojskowe gremia decydentów o działaniach wojennych USA w Wietnamie, które było przyczyną ewidentnie błędnych decyzji.

Na mechanizm myślenia grupowego składają się nast...

Główne orientacje metodologiczne w rozwoju myśli socjologicznej

Orientacja scjentystyczna – którą reprezentuje przede wszystkim neopozytywizm – kierunek teoretyczno – metodologiczny nawiązujący do poglądów Comte’a. Podobną koncepcję socjologii prezentuje behawioryzm – orientacja ta dała o sobie znać przede wszystkim w psychologii głosząc, że przedmiotem badań...

Metody zawłaszczania starej i nowej myśli klasycznej

Nowa praca nad określonymi strukturami teoretyczno-metodologicznymi, nowe zawłaszczanie zastanej myśli, tworzenie z niej nowych obiektów własności intelektualnej wymagają:

1)                 Maksymalnie dokładnej reprodukcji obecnego w nich języka, szacunku dla tego języka. Obowiązuje zakaz...

KONTROWERSYJNY PROJEKT SKŁADOWANIA ODPADÓW JĄDROWYCH W OSADACH NA DNIE OCEANÓW

Na dnie oceanów pośrodku ogromnych płyt litosfery znajdują się olbrzymie, pokryte mułem obszary, które wydawać by się mogło są najmniej wartościowymi terenami na ziemi. Podłoże bazaltowe przypomina tu ciemną czekoladę o konsystencji masła orzechowego, nie istnieje tu niemalże fauna i flora.

Mimo...

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - NASTIE

Ruchy nastyczne, zmiana położenia organów roślinnych, rzadziej zwierząt, zachodząca w wyniku bodźca działającego bezkierunkowo lub będąca rezultatem wrodzonych właściwości organu.

Istnieją 2 rodzaje ruchów nastycznych: ruchy wynikające z różnic w szybkości wzrostu elongacyjnego komórek leżących...