Dzieło literackie

Czytaj Dalej

DZIEŁO LITERACKIE

KLEINER Charakter i przedmiot badań literackich, w: Studia z zakresu literatury i filozofii, W. TROCZYŃSKI Elementy form literackich, Poz. w: Teoria badań literackich w Polsce (zbiór.

DZIEŁO LITERACKIE - Forma i treść dzieła

Drugim podstawowym składnikiem treści jest podmiot literacki — ukształtowana w dziele fikcyjna osoba, z której wypowiedzi wyłania się świat przedstawiony: opowiadająca o nim lub go opisująca (w utworach narracyjnych), wyrażająca przeżycia lub snująca rozmyślania (w utworach lirycznych).

KOMUNIKACJA LITERACKA - Funkcje dzieła literackiego

Utwierdzone wzory lektury stanowią element szerszego porządku — kultury literackiej.

Czy banał, nijaka codzienność mogą stanowić temat wybitnego dzieła literackiego?

Spróbujmy zatem przyjrzeć się, w jaki sposób było ono obecne w literaturze i czy rzeczywiście może być tematem wybitnego dzieła literackiego.

Czy banał, nijaka codzienność mogą stanowić temat wybitnego dzieła literackiego?

Spróbujmy zatem przyjrzeć się, w jaki sposób było ono obecne w literaturze i czy rzeczywiście może być tematem wybitnego dzieła literackiego.

Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku

Dlatego artyści stają się często bohaterami dzieł literackich zarówno w poezji, jak i w prozie. Można więc stwierdzić, że portrety artystów bohaterów dzieł literackich XX w.

Artysta jako bohater dziela literackiego XX wieku (dylematy sztuki).

Dlatego artysci staja sie czesto bohaterami dziel literackich zarówno w poezji, jak i w prozie. Mozna wiec stwierdzic, ze portrety artystów - bohaterów dziel literackich XX w.

Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki)

Dlatego artyści stają się często bohaterami dzieł literackich zarówno w poezji, jak i w prozie. Można więc stwierdzić, że portrety artystów bohaterów dzieł literackich XX w.

KOMPOZYCJA dzieła literackiego

, będąc układem zindywidualizowanym, stanowi jednak w mniejszym lub większym stopniu realizację pewnych ponadindywidualnych schematów kompozycyjnych właściwych dziełom danego typu, jest podporządkowana każdorazowo określonemu zespołowi norm kompozycyjnych, utrwalonych w tradycji poszczególnych rodzajów i gatunków literackich.

Władza powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa... Do jakich refleksji na ten temat skłania Cię literatura wybranych dzieł literackich?

Zachowując chronologiczny układ epok literackich, chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym bohaterze literackim, dla którego sprawowanie władzy było, w pewnym sensie, przekleństwem.

Typowe elementy poetyki średniowiecza (np. alegoria, kontrast, hierarchizacja) w wybranych dziełach literackich

Ważniejsza jest kwestia literacka: temat, idea, problem, niż postać w jakiej jest przedstawiona. Idealizacja  Idealizacja określonych elementów struktury dzieła literackiego wynikała z parenetyczno-dydaktycznych założeń kultury średniowiecza.

Władza powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa... Do jakich refleksji na ten temat skłania Cię literatura wybranych dzieł literackich?

Zachowując chronologiczny układ epok literackich, chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym bohaterze literackim, dla którego sprawowanie władzy było, w pewnym sensie, przekleństwem.

Analiza i interpretacja dziela literackiego:Krzysztof Kamil Baczynski „ Romantycznosc „

Krzysztof Kamil Baczynski zginal w powstaniu warszawskim w wieku 23 lat - wtedy, gdy wielu mlodych pisarzy, poetów dopiero rozpoczyna swój dorobek literacki on go zakon-czyl. Dorobek literacki autora jest bardzo bogaty.

Skarbiec, przekleństwo czy rupieciarnia? Temat dziedzictwa historycznego w wybranych dziełach literackich z XIX i XX wieku.

Dzieje narodu polskiego to dzieje bardzo tragiczne, ale bogate w wydarzenia, które dodają otuchy, jednoczą wszystkich Polaków i czynią z nich zbiorowość dumną z własnego dziedzictwa. Posiadamy zatem wspaniały skarbiec narodowych pamiątek. Wydawałoby się, że problem z oceną naszej historii i jej roli...

Skarbiec, przekleństwo czy rupieciarnia? Temat dziedzictwa historycznego w wybranych dziełach literackich z XIX i XX wieku

Dzieje narodu polskiego to dzieje bardzo tragiczne, ale bogate w wydarzenia, które dodają otuchy, jednoczą wszystkich Polaków i czynią z nich zbiorowość dumną z własnego dziedzictwa. Posiadamy zatem wspaniały skarbiec narodowych pamiątek. Wydawałoby się, że problem z oceną naszej historii i jej roli w...

Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik, traktowany głównie jako dzieło literackie

Niejednolity, mie­szanina różnych gatunków prozy (dziennik, pamiętnik, pamiętnik z podróży, reportaż, esej, opowiadanie. Na przykład: S. Konwicki, „Nowy Świat i oko­lice”, J. Andrzejewski, „Miazga”, K. Brandys, „Miesiące” (zapiski z lat 1978-1987, ważne ze względu na wątek „aksamitnej...

Zinterpretuj słowa: „Od nas także zależy, co w dziełach widzimy” („Toast” Czesława Miłosza). Moje spotkanie z klasyką literacką.

Zazwyczaj pozycji takich bywa kilka, a ich gatunek literacki, poziom i przesłanie mogą się bardzo od siebie różnić.

Zinterpretuj słowa: „Od nas także zależy, co w dziełach widzimy” („Toast” Czesława Miłosza). Moje spotkanie z klasyką literacką

Zazwyczaj pozycji takich bywa kilka, a ich gatunek literacki, poziom i przesłanie mogą się bardzo od siebie różnić.

„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy (Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Chciałabym przytoczyć kilka przykładów dzieł literackich, które właśnie ze względu na zawartą w sobie prawdę o życiu nazwać można „wielkimi i moralnymi”.

„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy”(Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich

Chciałabym przytoczyć kilka przykładów dzieł literackich, które właśnie ze względu na zawartą w sobie prawdę o życiu nazwać można „wielkimi i moralnymi”.