MINI PARK RAJ - TYCHY - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Mini Park Raj – jest to park, który znajduje się w centrum Tychów na osiedlu H - ul. Żwakowska. Powstał w roku 2008 i nadal się rozwija. Jest to zorganizowana przestrzeń zielona pełniąca funkcję wypoczynkową i rekreacyjną oraz ogrodu miejskiego. Pomysłodawcą i projektantem Mini Parku Raj jest Henryk Jan...

PAMIĘTAMY 10.04.2010 - TYCHY - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Aby uczcić pamięć tragicznie zmarłych - parę Prezydencką oraz wybitnych Polaków w katastrofie prezydenckiego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem oraz mord w lesie Katyńskim, Wspólnota Mieszkaniowa Żwakowska 8-10-12 w Tychach wsadziła tworząc alejkę z 10 Cyprysów zielonych - (dzień) i 4 Cyprysów żółtych -...

SKARABEUSZ NR 1 (2010) - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Skarabeusz nr 1 - historia powstania:Od wczesnych lat młodzieńczych, gdy oglądałem w Małej Encyklopedii PWN dzieła artystów światowej klasy, moją uwagę przykuwały oryginalne ozdoby z kamieni szlachetnych i dekoracyjnych wykonanych w starożytnym Egipcie przed kilkoma tysiącami laty. Te wspomnienia z...

LAPISOWY HERB NR 1 - (2009) - TYCHY - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Lapisowy herb nr 1  jest to mozaika przedstawiająca herb korporacji Wysocki. Autorem jest Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, przedsiębiorca, gnomonik, bonsaista i wreszcie założyciel i Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

Lapisowy herb nr 1 - opis:

Herb...

EKSPANSJA KOLORU NR 1 - (2011) - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

EKSPANSJA KOLORU NR 1 - (2011) - olej na płótnie 80 × 100 cm - CYKL ZNAKI. Obraz jest wynikiem mojej gradualnie rozwijającej się  pracy twórczej. Jako artysta rzeźbiarz, malarz no i założyciel oraz dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach, staram się ciągle szukać...

Przedstaw funkcjonowanie ateńskiej demokracji. Jakie formy rządów ustrojowych omawiali w swoich dziełach Platon i Arystoteles?

 

władza ustawodawcza czyli Zgromadzeni Ludowe (prawo uczestnictwa i współdecydowania mieli w nim wszyscy wolno obywatele Aten.)

władza wykonawcza, Rada Pięciuset (wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ludowego) oraz urzędnicy ( sądowi, podatkowi, którzy najczęściej byli wybierani przez...

Jak dzielą się władze samorządowe?

 

Dzielą się one na tzw. Organy stanowiące czyli instytucje o charakterze uchwałodawczym (rady gminy i powiatu, sejmiki wojewódzkie) powoływane w drodze wyborów przez ogół mieszkańców, oraz instytucje wykonawcze (zarząd gminy, powiatu, województwa) powoływane przez władzę uchwałodawczą. Taki podział...

WIEŻA NR 1 (2008) TYCHY, Żwakowska - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Wieża nr 1 - Autor Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, malarz, twórca bonsai, gnomonik, założyciel i Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach – praca wykonana ze stali nierdzewnej, powstała w 2008 roku – znajduje się w centrum Tychów na osiedlu H przy ulicy...

PIRAMIDA NR 1 (2009) TYCHY, Żwakowska - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Piramida nr 1 -  Autor Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, twórca bonsai, gnomonik, założyciel i Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej w Tychach – dzieło  to stal nierdzewna. Rzeźba powstała w 2009 roku, Miejsce - miasto Tychy - centrum, osiedle H, ulica Żwakowska, Mini Park Raj - rzeźba...

AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - DZIEŁA

Traktat De gratia Christi et de peccato originali (PL 44, 359-410) był odpowiedzią skierowaną do rodziny Probusów na temat istoty łaski, której właściwy charakter wypaczał Pelagiusz, a także — natury grzechu pierworodnego; 420-421 A.

BIBLIOTEKA DZIEŁ CHRZEŚCIJAŃSKICH [BDCh]

Wydawnictwo kat. zainicjowane przez ks. Z. -> Chełmickiego,wychodziło w 2 edycjach: warsz/. (1901-17) i pozn. (1919-26).

Wysunięty 1900 przez Chełmickiego projekt wydawania publikacjiz zakresu nauki chrzęść, miał wypełnić luki w tej dziedziniespowodowane specyficzną pol. sytuacją...

WIELKOPOLSKA (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy Poznań - (dzieła wybrane)

Data ważna dla Poznania osadzona jest na drewnianym podeście w kształcie konturów województwa wielkopolskiego, którego poszczególne elementy połączone są powrozem - sznurem - symbolizującym wiązania - powiązania rodzinne, zawodowe, rodowe, gminne, wiejskie i miejskie.

DEUTERONOMICZNE DZIEŁO

Określenie zespołu ksiąg ST (Joz, Sdz, Sm i Kri) wykazujących podobieństwo do Pwt (-» Powtórzonego Prawa Księga); nazwę wprowadził M. Noth.

Pwt wywarła silny wpływ na redakcję in. ksiąg ST, co szczególnie mocno zaznaczyło się w Joz, Sdz i Kri, nieco słabiej w Sm. Ostateczny kształt, jednolity...

POLAN (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy Poznań - (dzieła wybrane)

POLAN (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach POLAN - rzeźba - wykonana na wystawę

"Historia, mity i legendy Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski"

Kurator Wystawy Saga Dana Tomaszewska.

POLAN - rzeźba powstała dla...

DZIEŁA PAPIESKIE

Organizacje obejmujące — Dzieło Rozkrzewiania Wiary (papieskie dzieła I), Dzieło świętego Dziecięctwa (-+ papieskie dzieła II), Dzieło św. Piotra Apostoła dla Duchowieństwa (-»- papieskie dzieła III) oraz zaliczaną do tej formacji Mis. Unię Duchowieństwa (-» papieskie dzieła IV) i Mis...

DZIEŁO św. RAFAŁA, Sankt - Raphaels - Verein

Organizacja niemieckich katolików do spraw opieki nad katolickimi emigrantami oraz uchodźcami prześladowanymi z racji politycznych czy rasistowskich; powstało 1871 w Moguncji z inicjatywy kupca P.P. Cahensly'ego, a 1878 uzyskało zatwierdzenie pap. Leona XIII.Początkowo zrzeszało osoby zobowiązujące się do...

EFREM Św. - ŻYCIE i DZIEŁA

pochodził z rodziny chrzęść.

ERIUGENA JAN SZKOT, Jerugena, Scottigena, Scottus - ŻYCIE i DZIEŁA

Wykształcony w Irlandii, przybył po 840 do Francji i kierował szkołą pałacową na dworze króla Karola II Łysego; na polecenie Hinkmara (abpa Reims) i Par-dula (bpa Laon) włączył się 850 w spór o -> predestynację i wypowiedział się w De divina praedestinatione liber (wyd. kryt. G. Madec, Turnhout 1978)...

FLOROVSKY GEORGES - ŻYCIE i DZIEŁA

Po ukończeniu 1 9 1 1 gimnazjum wOdessie studiował historię, filologię, filozofię i nauki ścisłe;1 9 1 9 - 2 0 wykładał filozofię w Odessie, po czym wyjechał doSofii; 1 9 2 1 przeniósł się do Pragi, gdzie 1 9 2 2 - 2 6 wykładałfilozofię prawa; 1 9 2 6 objął katedrę patrologii w InstytucieTeol...