„Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei” (J. Przyboś). Skomentuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów

Ukazane są oczami niezwykle wrażliwego małego chłopca, wychowującego się w cieplarnianych warunkach dobrze sytuowanej rodziny. Istnieje szansa, że odbywszy karę, Roskolnikow powróci jednak do normalnego życia, zwyciężą uczucia rodzinne, bohater znajdzie swoją drogę.

„Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei” (J. Przyboś). Skomentuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów.

Ta szlachetna ladacznica, biedna dziewczyna, która prostytucją zarabia na życie rodziny, siłą swej miłości do Boga i do Raskolnikowa nakłania Rodiona do poddania się i zgłoszenia na policję.

Władza powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa... Do jakich refleksji na ten temat skłania Cię literatura wybranych dzieł literackich?

Król, chcąc mieć posłuch u swoich poddanych, nie może zmieniać zdania i narażać się na śmieszność, niezależnie od tego czy w grę wchodzi życie człowieka obcego czy też członka rodziny królewskiej.

Zinterpretuj słowa: „Od nas także zależy, co w dziełach widzimy” („Toast” Czesława Miłosza). Moje spotkanie z klasyką literacką.

Z tych samych powodów nie wolno lekceważyć i pogardliwie traktować człowieka, który stale czyta Chatkę Puchatka, tylko dlatego, że bohaterowie tej książki przypominają mu członków rodziny.

Fascynacja, czy poczucie obcości ? Człowiek współczesny wobec dzieł literatury staropolskiej.

Polacy na przestrzeni dziejów zawsze i w każdych okolicznościach przywiązywali ogromne znaczenie do historii. Była ona dla nas niczym matka-opiekunka, u której szukaliśmy pokrzepienia w chwilach trwogi, rzadziej mądrości w momentach przełomowych dla naszego kraju, zarówno na arenie międzynarodowej jak...

Artysta jako bohater dziela literackiego XX wieku (dylematy sztuki).

Józio, wyczuwszy falsz i poze, wymysla prowokacje, dzieki której Mlodziakowie zrzucaja maske nowoczesnosci i okazuja sie rodzina wyznajaca staroswieckie zasady. Poczatkowo buntuje sie przeciwko formie, w jaka wtloczyla go szkola, rodzina, spoleczenstwo, poszukuje wlasnej tozsamosci i niezaleznosci.

Fascynacja, czy poczucie obcosci ? Czlowiek wspólczesny wobec dziel literatury staropolskiej

 

Polacy na przestrzeni dziejów zawsze i w kazdych okolicznosciach przywia-zywali ogromne znaczenie do historii. Byla ona dla nas niczym matka-opiekunka, u której szukalismy pokrzepienia w chwilach trwogi, rzadziej madrosci w momentach przelomowych dla naszego kraju, zarówno na arenie miedzynarodowej jak i w...

Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dziel literatury barokowej

Podkreslaniu polskosci idei sarmackiej towarzyszyla niechec do cudzoziemszczy-zny, do wszelkich elementów obcych rodzinnemu obyczajowi.

Analiza i interpretacja dziela literackiego:Krzysztof Kamil Baczynski „ Romantycznosc „

 

Romantycznosc

Zgliszcza. Takie juz prawo wyrastac z popiolów.

Wiatr rozrzuca kwiaty przejrzyste jak szklo.

Podaj rece, kochana, które ku temu sa,

by sie zamykac jak kolo.

O lasy niewidzialne, knieje, co sie chyla,

O, bo slychac muzyki i nie takie,

które we fletni grajek przynosi i...

Umowa zlecenie i umowa o dzieło

 

To forma kontraktowania pracy zawierana z pracownikami na wykonanie konkretnego zadania, wygasającego w momencie jego wykonania. Należy odróżnić je od outsourcingu, ponieważ na ogół nie skutkuje długotrwałą i stałą współpraca partnerską, nie wiąże się z działaniami strategicznymi firm oraz nie...

Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik, traktowany głównie jako dzieło literackie

Niejednolity, mie­szanina różnych gatunków prozy (dziennik, pamiętnik, pamiętnik z podróży, reportaż, esej, opowiadanie. Na przykład: S. Konwicki, „Nowy Świat i oko­lice”, J. Andrzejewski, „Miazga”, K. Brandys, „Miesiące” (zapiski z lat 1978-1987, ważne ze względu na wątek „aksamitnej...

Typowe elementy poetyki średniowiecza (np. alegoria, kontrast, hierarchizacja) w wybranych dziełach literackich

U źródeł poetyki średniowiecznej leży teocentryczny system estetyki, głoszący prymat wartości duchowych nad dobrami materialnymi. Ważniejsza jest kwestia literacka: temat, idea, problem, niż postać w jakiej jest przedstawiona. Wymagano od literatury zajmowania się doniosłymi problemami oraz zgodności...

Średniowieczna hagiografia – geneza, przedstawiciele i ich dzieła

Aleksego jest powyżej, porusza on tematy charakterystyczne, takie jak: Porzucenie domu rodzinnego, ślubowanie czystości, skrajna asceza, cudowne zdarzenia.

Bohaterowie powieści Camusa pt. "Dżuma" wobec epidemii. Postawa i praca kilku bohaterów powieści w nadmiarze obowiązków, poświęcenia i grozy

  Bernard Rieux • lekarz, narrator-kronikarz epidemii dżumy w Oranie, centralna postać utworu, 35-letni, pochodził z biednej rodziny robotniczej, • szlachetny, dobry, altruista, łagodny, odporny, o silnej woli, ateista, zawsze starał się przeciwstawiać losowi, • swój zawód traktował jako powołanie, jako misję niesienia pomocy potrzebującym, • w czasie epidemii dżumy, przez cały czas jej trwania, z wielkim poświęceniem pracował ...

Polska – Rosja – wizerunek narodów w dziełach romantyków

Dominująca w literaturze polskiego romantyzmu problematyka walki narodowowyzwoleńczej sprzyjała tworzeniu obrazów i przeprowadzaniu analizy postaw i wzajemnych relacji narodu polskiego i rosyjskiego oraz carskiej władzy. Kontakty polskich poetów z rewolucjonistami rosyjskimi skłaniały pisarzy do głoszenia...

„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy”(Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich

Sztuka, tworzona przez człowieka i dla człowieka, jest nieodłącznym elementem naszej egzystencji. Jako stałej towarzyszce ludzkiego życia, zwykliśmy wyznaczać jej funkcję nośnika ponadczasowych prawd i uniwersalnych wskazówek. Wielkimi dziełami określamy więc utwory, które oprócz walorów estetycznych...

Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki)

Józio, wyczuwszy fałsz i pozę, wymyśla prowokację, dzięki której Młodziakowie zrzucają maskę nowoczesności i okazują się rodziną wyznającą staroświeckie zasady. Początkowo buntuje się przeciwko formie, w jaką wtłoczyła go szkoła, rodzina, społeczeństwo, poszukuje własnej tożsamości i niezależności.

Skarbiec, przekleństwo czy rupieciarnia? Temat dziedzictwa historycznego w wybranych dziełach literackich z XIX i XX wieku

Powraca do niej Benedykt w tajemnicy przed rodziną; grób powstańców odwiedza także Anzelm, a potem Jan z Justyną.

Czy banał, nijaka codzienność mogą stanowić temat wybitnego dzieła literackiego?

Gabriela Zapolska demaskuje obłudężycia codziennego mieszczańskiej rodziny i jej zgubny wpływna młode pokolenie.