Dzieło D-10 Twierdzy Modlin

Czytaj Dalej

RUBINOWY ZEGAR SŁONECZNY - TYCHY Żwakowska - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Autorami Tyskiego zegara słonecznego są: Członek Stowarzyszenia Wikimedia Polska Henryk Jan Dominiak przedsiębiorca, artysta rzeźbiarz, malarz, gnomonik i wreszcie założyciel i dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach oraz fizyk dr Lucjan Pajdzik z uniwersytetu w...

ŻYWOT PANA JEZU KRYSTA, dzieło medytacyjno-apokryficzne B. Opecia

ŻYWOT PANA JEZU KRYSTA, dzieło medytacyjno-apokryficzne B. Opecia, napisane 1515-17 na polecenie Elżbiety Jagiellonki. Wyd. w Krakowie po 4 V 1522 (in folio) u. H. Wietora, z drzeworytami H.L. Schaufeleina, oraz tamże t.r. w red. J. Sandeckiego przez J. Hallera (in quarto). Podstawą był tekst łac...

MINI PARK RAJ - TYCHY - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Mini Park Raj – jest to park, który znajduje się w centrum Tychów na osiedlu H - ul. Żwakowska. Powstał w roku 2008 i nadal się rozwija. Jest to zorganizowana przestrzeń zielona pełniąca funkcję wypoczynkową i rekreacyjną oraz ogrodu miejskiego. Pomysłodawcą i projektantem Mini Parku Raj jest Henryk Jan...

PAMIĘTAMY 10.04.2010 - TYCHY - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Aby uczcić pamięć tragicznie zmarłych - parę Prezydencką oraz wybitnych Polaków w katastrofie prezydenckiego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem oraz mord w lesie Katyńskim, Wspólnota Mieszkaniowa Żwakowska 8-10-12 w Tychach wsadziła tworząc alejkę z 10 Cyprysów zielonych - (dzień) i 4 Cyprysów żółtych -...

WIEŻA NR 1 (2008) TYCHY, Żwakowska - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Wieża nr 1 - Autor Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, malarz, twórca bonsai, gnomonik, założyciel i Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach – praca wykonana ze stali nierdzewnej, powstała w 2008 roku – znajduje się w centrum Tychów na osiedlu H przy ulicy...

PIRAMIDA NR 1 (2009) TYCHY, Żwakowska - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Piramida nr 1 -  Autor Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, twórca bonsai, gnomonik, założyciel i Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej w Tychach – dzieło  to stal nierdzewna. Rzeźba powstała w 2009 roku, Miejsce - miasto Tychy - centrum, osiedle H, ulica Żwakowska, Mini Park Raj - rzeźba...

Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak - Tychy - dzieła wybrane

Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum, kreator form artystycznych urodził się w miejscowości Jugów powiat Nowa Ruda, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Tam też często odwiedzał swoją rodzinę. Jego wujek, ojciec chrzestny Stefan Banach był w posiadaniu ciekawej...

AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - DZIEŁA

pragnął w nim umocnić Orozjusza do walki z błędną nauką, jaka pojawiła się w Hiszpanii; w Contra mendacium (PL 40, 517-548) z 422, sprzeciwił się twierdzeniu pryscylian, jakoby dozwolone było zewn.

POLAN (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy Poznań - (dzieła wybrane)

POLAN (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach POLAN - rzeźba - wykonana na wystawę

"Historia, mity i legendy Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski"

Kurator Wystawy Saga Dana Tomaszewska.

POLAN - rzeźba powstała dla...

EFREM Św. - ŻYCIE i DZIEŁA

E. pochodził z rodziny chrzęść. (Contra haerescs 26,10); pozostawał pod wpływem bpów Nisibis — Jakuba (303-338), który wpoił mu ducha surowej ascezy i gorliwości duszpast., oraz Vologesa (346-361), który oddziaływał mądrością, wiedzą, dobrocią i łagodnością (Carmina nisibena 13-15); został...

GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - DZIEŁA

Objętościowo skromne, jednak doskonałościąformy i stylu przewyższają ówczesną literaturę chrzęść; składająsię z mów, listów i poezji.

1. Mowy (Logoi) - Z zachowanych 45 (PG 35,396-1252;36,12-664; pol. przekład 9 mów w: J.M. Szymusiak G. Teolog,Pz 1965, 257-393; 36 mów w: Święty G. Mowy...

HIPOLIT Św. bp. - DZIEŁA

W głównej mierze stanowią komentarze doBiblii, szczególnie do ST, interpretowane w duchu egzegezytypologicznej, którą H. odnosi do Chrystusa i Kościoła.

1. P i s m a e g z e g e t y c z n e - Komentarz do Dn w IVksięgach (GCS I 1; fragmenty księgi I i IV w: M. MichalskiAntologia literatury patrystycznej...

Dzieło obronne

Wyodrębnione umocnienie ookreślonym zadaniu w zespole fortyfikacji stanowiącymtwierdzę (np. działobitnia, fort); dzieło koronowelub korona - element fortyfikacji bastionowej,położony na zewnątrz obwodu twierdzy(osłaniający np.

Penetracja całej literatury zawartej w programie pod kątem usytuowania współczesnych twórczo-działających teoretyków pedagogiki z uwzględnieniem ośrodków, w których pracują, problematyki badawczej, którą realizują, dzieł publikowanych

Roman Schulz, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dyrektor Instytutu Pedagogiki twierdzi, że jednym z ważnych i wiecznie żywych zadań światopoglądowych pedagogiki ogólnej jest praca nad określaniem statusu porządku edukacyjnego, jego relacji do innych form ładu społecznego, jego konstytutywnych własności oraz istotnych uwarunkowań.