Dzielnica

Czytaj Dalej

Biznes plan 3 przedsiębiorstw do zrealizowania w mojej dzielnicy

Mieszkańcy dzielnicy są społecznością stosunkowo młodą - około 20% mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym, a ponad 60% w wieku produkcyjnym. Przy zbieraniu i analizie informacji kierowałam się własnymi obserwacjami rynku oraz zawartością stron internetowych dzielnicy.

Rozbicie dzielnicowe - Podziały polityczne w dzielnicy kujawsko - mazowieckiej

Zupełnie inne losy były dzielnicy kujawsko-łęczycko-sieradzkiej. Jeszcze za życia Konrada mazowieckiego, jego dzielnica stanęła wobec najazdów jęćwięskich.

Organizacja Rekreacji w dzielnicy Gocław

W Gocławskiej dzielnicy sa też miejsca w których można aktywnie spędzić czas na powietrzu, a ponieważ Gocław szczyci sie tym, ze ma dużo zieleni uprawianie sportu na powietrzu jest zdrowe i przyjemne. Gocław jest dzielnicą licznych scieżek rowerowych.

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Dzielnica / osiedle

Organem wykonawczym rady dzielnicowej (osiedlowej) jest zarząd z przewodniczącym na czele. Sprawy podziału zadań między organem uchwałodawczym a wykonawczym uregulowane są w statucie dzielnicy czy osiedla.

GRODZIEC (dzielnica Będzina)

, wzmiankowany 1254 jako wieś, należał do klasztorunorbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem; 1951 otrzymałprawa miejskie; 1976 został włączony w granice Będzina ijest jego dzielnicą.

Dzielnica

Część kraju, miasta, region, prowincja;wyodrębniająca się położeniem, strukturą przestrzenną,często także funkcją lub przeznaczeniem dlaodrębnej grupy społ. lub narodowościowej.