Dziećmorowice (Śląsk Cieszyński)

Czytaj Dalej

Euroregiony Polski - EUROREGION "ŚLĄSK CIESZYŃSKI"

Euroregion "Śląsk Cieszyński" jest jednym z najmłodszych euroregionów w Polsce. Umowa o jego utworzeniu została podpisana w dniu 22 kwietnia 1998 roku przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza" ze strony polskiej oraz Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej ze strony czeskiej...

Śląsk Cieszyński a literatura polska

Na Ś. Cieszyńskim pol. życie lit. rozwinęło się równocześnie w okresie Wiosny Ludów, co było bezpośrednią zasługą P. Stalmacha. Wydawany i red. przez niego —» „Tygodnik Ciesz." (1848-51), przekształcony później w —» „Gwiazdkę Ciesz." (1851-1939), odegrał wybitną rolę w uświadomieniu nar...

Profilaktyka dysleksji w ujęciu J. Cieszyńskiej

im wcześniej terapia tym lepiej

krócej trwają zabiegi zapobiegawcze niż korekcyjne

złe nawyki szybko się utrwalają i trudniej je leczyć

u dzieci 5-6 letnich powinno się rozpoznać, wyłaniać dzieci z ryzykiem dysleksji. To moga być dzieci o dysharmonijnym rozwojem motorycznym...

Dolny Śląsk - Informacje ogólne

Dolny Slask jest bez watpienia jednym z najwazniejszych regionów Polski. Naszym wspólnym zadaniem jest to, aby stal sie równiez województwem sukcesu, najsilniejszym regionem Polski i znaczacym regionem Europy. Mamy po temu liczne przeslanki.

Pierwsza sa mieszkancy regionu, ludzie zaradni i twórczy kultywujacy...

Śląsk w polityce Piastów i Jagiellonów

Śląsk bez wątpienia jest rdzenną dzielnicą Polski. Jeszcze przed powstaniem państwowości był zamieszkiwany przez plemiona: Ślężan, Trzebowian, Opolan, Bobrzan i Gołęszyce. Choć na początku nie istniała żadna nadrzędna struktura wielko plemienna ludność tych plemion była zbliżona językowo i...

CIESZYŃSKI WŁADYSŁAW

CIESZYŃSKI WŁADYSŁAW, ur. 1891 w Bryńsku-Kolonii(pod Działdowem), z m . 17 XI 1939 w Piaśnicy pod Wejherowempomorski publicysta i pisarz. W 1919-39 działacz w środowiskupol. w Gdańsku, współpracował z prasą miejscowąi ogólnopol., szerząc znajomość tematyki gdańsko-pomorskiej;ogłaszał opowiadania...

GWIAZDKA CIESZYŃSKA. Pismo naukowe i zabawne

GWIAZDKA CIESZYŃSKA. Pismo naukowe i zabawne, tygodnik, wyd. w Cieszynie 1851-1939 (od 1906 2 razy w tyg.); kontynuacja: >„Tygodnika Cieszyńskiego"; redaktorami byli m. in.: P. Stalmach (1851-87) i J. Londzin (1890-1929, z przerwami). Pismo realizowało program uświadomienia nar. ludności pol. Śląska...

ŚLĄSK a literatura polska

ŚLĄSK, dzielnica hist. Polski w dorzeczu górnej i środkowej Odry. Nazwa, występująca w źródłach hist. od przełomu XI i XII w., pochodzi od słow. plemienia Ślężan (w rejonie góry Ślęża i późniejszego Wrocławia). Dzielnica, obejmująca ziemie przyłączone do państwa pol. ok. 990 przez Mieszka...

Śląsk Opolski a literatura polska

Ś. Opolski stanowi część Górnego Ś. z ośrodkami: Bytom, Gliwice, Kluczbork, Koźle, Olesno, Prudnik, Racibórz, Strzelce, Zabrze, która została pod panowaniem niem.; nazwa wprowadzona po 1922. Ziemie te, wraz z Dolnym Ś., stanowiły Dzielnicę I Zw. Polaków w Niemczech - z centrum w Opolu. Walkę o...

ŚLĄSK LITERACKI, kwartalnik społ.-lit.

ŚLĄSK LITERACKI, kwartalnik społ.-lit., ilustrowany, wyd. w Katowicach 1952-56. Redaktor nacz. Z. Hierowski. Czasopismo katów. Oddziału ZLP, prezentowało twórczość pisarzy miejscowych oraz środowiska opol. (J. Baranowicza, A. Baumgardtena, J. Brzozy, M. Klimas-Błahutowej, G. Morcinka, W. Szewczyka)...

TYGODNIK CIESZYŃSKI. Pismo poświęcone dla ludu wiejskiego, tygodnik społ.-oświat.

TYGODNIK CIESZYŃSKI. Pismo poświęcone dla ludu wiejskiego, tygodnik społ.-oświat., wyd. w Cieszynie 1848-51, początkowo przez L. Kluckiego, od 1849 przez P. Stalmacha (wznowił pismo po okresie zawieszenia od marca do września 1849, w związku z nową ustawą prasową). Redaktorzy - A. Cinciała, nast...

WYDAWNICTWO „ŚLĄSK"

WYDAWNICTWO „ŚLĄSK", wydawnictwo zał. w Katowicach 1954, działające do 1957 jako redakcja literatury społ.-polit. oraz pięknej w ramach Wydawn. Górniczo-Hutniczego, następnie samodzielna oficyna wydawn., a od 1963, po połączeniu z Wydawn. Górniczo-Hutniczym, wydawnictwo o złożońym profilu...

CIESZYŃSKA DIECEZJA EWANGELICKA

Terytorialna jednostka administracyjna Kościoła ewang.augsb. w Polsce, obejmująca parafie rejonu cieszyńskiego, bielskiego i żywieckiego; powstała 1918.

Obecne terytorium diecezji stanowiło część Księstwa Cieszyńskiego, graniczącego na zach. z Morawami, na wsch. z Małopolską, na pd. ze Słowacją, a...

CIESZYŃSKI IGNACY OFMRef

Imię zak. Bonawentura, ur. ok. 1674, zm. 27 IV 1743 w Brzezinach, misjonarz.

Do zakonu wstąpił 1692 i przyjął ok. 1697 święcenia kapł.; był lektorem w seminariach zak. i sekretarzem prow.; 1704-06 w Rzymie w mis. kolegium św. Piotra uczył się języków arab. i chiń.; 1707-12 pracował w Konstantynopolu...

CIESZYŃSKI NIKODEM LUDOMIR ks.

Pseud. Stanisław Orliński, ur. 4 IX 1886 w Koźminie (k. Krotoszyna), zm. 23 IX 1942 w Rawiczu, publicysta, kaznodzieja.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął 1910 święcenia kapł., po czym był wik. w par. poznańskich; 1922 został rektorem kościoła Najśw. Krwi Pana Jezusa...

„GWIAZDKA CIESZYŃSKA"

Tygodnik wyd. 1848--1939 w Cieszynie, przeznaczony dla ludu wiejskiego (do1851 jako „Tygodnik Cieszyński").

Jako najstarsze pol. czasopismo na Śląsku CieszyńskimG.C. wydawana była przez L. Kluckiego (1848-49), P. Stalmacha(1849-88), Kat. Towarzystwo Prasowe (1888-96) orazJ. Kreisela (1896-1900); publikowała...

Śląsk w XIII i początkach XIV wieku

W końcu XIII wieku Śląsk był najbardziej rozdrobniony spośród wszystkich ziem polskich. Ogółem w tym okresie było 16 księstw z czego 10 przypadało na Śląsk. Były to księstwa: cieszyńskie, raciborskie, bytomskie, opolskie, wrocławskie, legnickie, jaworskie, ścinawskie, głogowskie i żagańskie. Śląsk znalazł się w orbicie zainteresowań czeskich jeszcze zanim po koronę czeską sięgnął Wacław II. Jednak to właśnie za czasów jego panowania Czechy stawały się ...

Choroba cieszyńska

Ch. zakaźna świń na tlewirusowym występująca na południu Polski,zwalczana z urzędu. W objawach ch. c. wyróżnićmożna 3 stadia: wstępne – brak apetytu,wymioty, temp. w granicach 42 °C, stadiumpodniecenia – ślinotok, oczopląs, skurcze mięśni,wygięcie kręgosłupa, temp. w normie lubobniżona, oraz...