Dziecko

Dziecko

Czytaj Dalej

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Dziecko jako świadek w postępowaniu karnym

93 § 1 kro) i obejmuje  w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka (art. Najczęściej sprawcą czynu karalnego względem dziecka jest jedno z rodziców, a na przesłuchanie wystarczy zgoda drugiego.

Tradycja i regionalizm w otoczeniu dziecka

Bawiąc – uczy, wzbogacając dziecku świat dzieciństwa, służy zatem ogólnemu rozwojowi dziecka, ćwiczy umysł i wyobraźnię, kształtuje nawyki kulturalne.

Zakładowe formy opieki całkowitej - Domy Dziecka

Jest to przede wszystkim prawo do: - pozytywnej motywacji pobytu dziecka w placówce, - stabilizacji więzi osobowych w układach dziecidzieci, dzieci – kadra, - rzeczywistego współudziału w kształtowaniu warunków życia w domu dziecka, - demokratycznej zależności od reguł życia w placówce, a nie od osób, - mobilizujących perspektyw jednostkowych i zbiorowych, - radości życia i marzeń, - ochrony i bezpieczeństwa osobistego i ...

Zintegrowany Model Pomocy Dziecku i Rodzinie

Ta pomoc musi być do¬stosowana do potrzeb dziecka - działania po¬winny być podejmowane w kolejności wyzna¬czonej przez hierarchię tych potrzeb: Formy pomocy: - pomoc medyczna; - pomoc socjalna - wyżywienie, ubranie, sty¬pendium i inne (szkoła, pomoc społeczna); - interwencje prawne, mające na celu ochro¬nę dziecka (sąd, policja, prokuratura); - zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i od¬działywania wychowawcze (instytucje zapew¬niające dzienny lub ...

Psychologiczne warunki rozwoju dziecka (wzorce opieki, teorie Rogrsa)

• postawa współdziałania z dzieckiem Współdziałanie z dzieckiem przejawia się w zaangażowaniu rodziców w sprawy dziecka. Wygórowane wymagania stają się dla dziecka utrapieniem, przekreślają radość dzieciństwa.

Poszczególne etapy rozwoju dziecka

Podsumowując, możemy nazwać wiek młodszoszkolny: - wiekiem pamięci - ponieważ dzieci wykazują dużą łatwość w zapamiętywaniu dużej ilości nowych słów, liczb, nawyków ruchowych, zasad rozwiązywania zadań matematycznych, - wiekiem realizmu - gdyż dzieci zaczynają coraz bardziej żyć konkretnym życiem zewnętrznym, przedmiotami, ludźmi, - wiekiem aktywności - gdyż dzieci są skłonne do ekspansji, do angażowania się w to, co aktualnie robią,

POTRZEBY EMOCJONALNE DZIECKA

Zamiast takich kategorycznych zdań negujących dziecko , można powiedzieć : „ładnie narysowałeś , ale ten domek mógłbyś wykonać staranniej” lub „nie możesz zapamiętać literki c ale literkę g zawsze rozpoznajesz” czy chociażby wyrazić uznanie dla wysiłku dziecka.

Dziecko a rozwód.

Dzieci rozwodników często doświadczają czegoś, co nazywamy „ koszmarnym deja vu” jest to uraz psychiczny doznany pod wpływem negatywnych doświadczeń z dzieciństwa.

Dziecko z ADHD

o jak najczęściej przypominajmy o istnieniu reguł o starajmy się przewidywać impulsywne zachowania dziecka, powstrzymujmy je zanim impulsywne działanie nastąpi i przedyskutujmy z dzieckiem ewentualne następstwa postępowania o ostrzegajmy dziecko przed zrobieniem czegoś, czego mu robić nie wolno o jeśli dziecko koniecznie chce z nami rozmawiać gdy jesteśmy zajęci, podajmy mu kartkę, aby zapisało to, co przyszło mu właśnie do głowy i czym ...

Przemoc w rodzinie - sytuacja dziecka maltretowanego

Trudne są wówczas warunki materialne, brak czasu na zajmowanie się dzieckiem i jego sprawami, dziecko ma poczucie krzywdy. Dzieci są świadkami gorszących scen, są zmuszane do dostarczania alkoholu, co jest niełatwa sztuką, gdyż nieletnim nie sprzedaje się trunków; są jednak meliny i z nich muszą korzystać dzieci prostytutek.

Dziecko w rodzinie alkoholowej - Wideo- wykłady Prof. JerzegoMellibrudy z Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

) NIEZALEŻNOŚĆ ZNIEKSZTAŁCENIA: ZWĄTPIENIE - WSTYD Dziecko boi się mężczyzn; dziecko bawiąc się na podwórku jest agresywne; krzyczy; zachowuje się tak samo jak ojciec; dziecko nie chce chodzić; nie mówi; opóźniony rozwój dziecka; dziecko nie jest dopuszczane do głosu, dziecko jest znużone, zasypia o określonych porach dnia, co jest wskaźnikiem przystosowania się do sytuacji w domu; brak ciągłości i przewidywalności trybu ...

Co, jak, i dlaczego mówić do dziecka żeby wyrosło na szczęśliwego czlowieka??

Aby dziecko było szczęśliwe powinno się :  Odnosić się do dzieci z szacunkiem  Dużo rozmawiać z dziećmi  Wiele prac wykonywać wspólnie z dziećmi  Czytać dzieciom książki  Pozwalać, by były dziećmi, a jednocześnie nakładać a nie obowiązki  Zwracać szczególną uwagę na wszechstronny rozwój dziecka  Często rezygnować z czegoś na rzecz dzieci, ale owe wyrzeczenia nie powinny stanowić dla rodziców ...

Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Rozkładaj trudniejsze zadania na etapy, • informacje ważne do zapamiętania dla dziecka sygnalizuj „Uwaga – to ważne”, • zachęcaj do samokontroli wykonywanej pracy na zajęciach poprzez wydawanie poleceń typu: „Przyjrzyj się jeszcze raz; Sprawdź czy, zrobiłeś wszystkie zadania”, • zwracaj uwagę na staranne wykonanie pracy przez dziecko oraz ich ukończenie, • zawsze wracaj do rozpoczętej lub niedokończonej pracy lub wykonanej ...

Niektóre problemy w wychowaniu dziecka

Postawy dzieci wobec zmian zależą od uświadomienia sobie tych zmian oraz tego, jaki wpływ wywierają na ich zachowanie, od postawy społeczeństwa wobec tych zmian, a także od tego, w jakim stopniu zmiany wpływają na wygląd zewnętrzny dziecka oraz jak grupy społeczne ustosunkowują się do dzieci, kiedy pojawiają się te zmiany.

Rozwój społeczny dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Poprzez takie zachowanie i reakcje dziecka zaatakowanego, które płacze, atakuje lub ucieka dziecko atakujące w szybkim tempie zdobywa pierwsze doświadczenia natury społecznej. Stwierdziła, iż nadmierna koncentracja na dziecku, jak i nadmierny dystans stwarzają ujemne skutki w procesie uczuciowego jak i społecznego rozwoju dziecka.

Rozwój dziecka od narodzin do 1 roku.

Chodzenie wymaga od dziecka skoordynowania wielu skomplikowanych czynności i dlatego proces ten rozciąga się w tak długim okresie ( począwszy od III kwartału do drugiego roku życia u niektórych dzieci )Dziecko przyjmuję postawę pionową – jak wiadomo kręgosłup dziecka starszego i człowieka dorosłego ma charakterystyczne przednio tylne wygięcia , których nie ma dziecko w chwili narodzin.

Dziecko zdolne

- Pozwalamy dziecku popełniać błędy i uporać się z ich skutkami, - Nagradzamy inicjatywę, dociekliwość, oraz zadawanie pytań, - Zachęcamy dziecko do odkrywania i wymyślania, - Koncentrujemy nauczanie na wrodzonej potrzebie dziecka dokonywania odkryć dotyczących świata, w którym żyje, - Nie narzucamy wiedzy dziecku zbyt wcześniej, gdyż straci ono orientację i szybko się znudzi.

Od poczęcia do przedszkola – jak wzbogacać rozwój mowy dziecka.

W pierwszym roku życia dziecko zaczyna naśladować otoczenie i w tym okresie zaleca się uczyć dziecko powtarzanie dźwięków. Zadawane przez dziecko pytania są wskaźnikiem rozwoju mowy naszego malucha, a przez uzyskane odpowiedzi mowa dziecka wzbogaca się dodatkowo o kolejne wyrażenia i zwroty.

Metoda Weroniki Sherborne w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego

Osoba projektująca i prowadząca zajęcia powinna pamiętać o ogólnych normach prowadzenia terapii: • uczestniczenie w zajęciach jest dobrowolne (możemy zachęcić dziecko, dodać mu odwagi, ale nie zmuszać); • nawiązanie kontaktu z każdym dzieckiem (pamiętamy o nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu wzrokowego); • zajęcia powinny być dla każdego dziecka przyjemne i dawać możliwość przeżywania radości z aktywności ruchowej, kontaktu z innymi ...

Wybrane prawa dziecka

W Polsce najważniejszymi stanowionymi aktami prawnymi odnoszącymi się do dziecka są: Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.