Dyspozycja

Czytaj Dalej

Czym jest dyspozycja przepisu karnego? Wskaż na znane ci podziały dyspozycji

Rodzaje dyspozycji niezupełnych: dyspozycja zależna - występuje gdy ustalenie istoty zabronionego zachowania się jest uzależnione od zastosowania innych przepisów KK dopełniających tę dyspozycję dyspozycja blankietowa - nie zawiera opisu zabronionego zachowania się, lecz tylko ogólną ramę, której treść wypełniają przepisy innych ustaw.

DYSPOZYCJA

  DYSPOZYCJA <łc. habitus (= dyspozycja stała) (1); ang.

Pozostawanie do dyspozycji pracodawcy jako warunek dopełnienia obowiązku przestrzegania czasu pracy

W piśmiennictwie przyjmuje się że pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, jeżeli: - jest obecny w miejscu wykonywania pracy, - jest w stanie psychofizycznym umożliwiającym mu wykonywanie pracy, - przejawia zamiar wykonywania pracy.

DYSPOZYCJA

W logice występują cechy dyspozycyjne wprost niezauważalne i mające charakter inferowany; sprowadzają się bowiem jedynie do wywoływania takich zachowań, do jakich są dyspozycjonalne.