Dyskretny urok burżuazji

Czytaj Dalej

OBYCZAJOWOŚĆ POLSKI XVI WIEKU - WIEŚ I JEJ UROKI - JAN KOCHANOWSKI

Są to fraszki Czarnoleskie w których poeta zawarł pochwałę spokojnego, szczęśliwego życia na wsi, gdzie zaistniały odpowiednie warunki do uprawiania twórczości poetyckiej, a czarnoleska lipa urosła do rangi symboli.

„Na lipę”

Poeta wyznał, że w jej dobroczynnym cieniu chronił się chętnie, tu...

OBYCZAJOWOŚĆ POLSKI XVI WIEKU - WIEŚ I JEJ UROKI - MIKOŁAJ REJ

„Mnich”

Rej otwarcie krytykuje mnichów (bestie, wyzyskiwacze, próżniacy). Porównuje ich do starych diabłów, szalonych i bezdusznych ludzi, którym bark wiary, nauki i bogobojności. Naśmiewa się z ludzi, którzy uważają kleryków za świętych, bogacili się. Tych nazywa największymi szaleńcami.

 „Pleban...

OBYCZAJOWOŚĆ POLSKI XVI WIEKU - WIEŚ I JEJ UROKI - SZYMON SZYMONOWIC

„Żeńcy”

Szymonowic prezentuje wieś dwojako: przynoszącą bogactwo i swobodną staroście (ekonomowi) oraz ciężką pracę i niedolę robotników i chłopów. Chłop zależny jest bowiem od starosty. Musi go słuchać (ile pracować, kiedy jeść, co mówić). Starosta ma pełną swobodę, pełnię władzy nad...

Historyczna ewolucja typów elit (archonci, senatorowie, szlachta, arystokracja, oligarchia, burżuazja itp.)

Elity przed Pareto:

Religijne

Wojownicy

Arystokracja

Oligarchia

Neto i merytokracja – XIX w. o przynależności do elit decydują cechy osobowościowe i wykształcenie

XIX/XX w. Pareto wyróżnia elity polityczne

Ateny: demokracja ekskluzywna (wyłączająca), elitą...

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Dążenie burżuazji angielskiej i nowej szlachty do likwidacji pozostałości ustroju feudalnego

Rozwój stosunków kapitalistycznych w przemyśle i rolnictwie angielskim powstrzymywany był po przez różnorodne czynniki:

w miastach - bardzo mocny ustrój cechowy

na wsi - feudalna własność ziemi,

ponadto nie wytworzył się jeszcze ogólnonarodowy rynek oraz istniały całe połacia kraju, na których...