Dyrektorzy

Czytaj Dalej

Rada dyrektorów

Skład rady dyrektorów W skład rady dyrektorów, w odróżnieniu od rady nadzorczej, wchodzą nie tylko niezależni, zewnętrzni członkowie (doradcy zewnętrzni), ale i osoby bezpośrednio zaangażowane w zarządzanie przedsiębiorstwem, na przykład emerytowani i obecni dyrektorzy.

Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego. Kontrakt menadżerski

Jednym z warunków utworzenia pp jest powołanie dyrektora pp (on to składa wniosek do KRS). Może być powołany w sposób:

w pp użyteczności publicznej - dyrektora pp powołuje organ założycielski(gdy organem tym jest wojewoda następuje to po porozumieniu z Ministrem właściwym dla przedmiotu dz...

Dyrektor Artysta Henryk Jan Dominiak

Henryk Jan Dominiak przedsiębiorca, artysta, dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

e-mail: [email protected] VoIP: +48 322181524, telefon kom.: +48 692875944http://www.muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu/ 

 

Henryk Jan Dominiak -...

Urząd wojewódzki, dyrektor generalny urzędu

Urząd wojewódzki jest organem pomocniczym wojewody. W urzędzie tworzy się:

- wydziały (wg potrzeby i warunków miejscowych, charakteru zadań, wymagań praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania urzędu),

- w przypadkach uzasadnionych sprawnym działaniem, w wydziałach tworzy się oddziały...

Omów właściwość rzeczową dyrektora izby skarbowej

Nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych- kontrola działalności

rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów skarbowych, - dyrektor izby

rozstrzyganie odwołań od decyzji dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej

ustalanie i udzielanie oraz...

„DYREKTOR ZAKONU"

Do 1929 „Rodzina Seraficka. Dyrektor. Dodatek dla księży", organ księży (zw. dyrektorami) sprawujących prawną i duszpast. opiekę nad III Zakonem św. Franciszka z Asyżu, wyd. 1925-39 w Warszawie przez kapucynów jako 2-miesięcznik (nakładem 500 egz.); redagowali go - W. Rytel (1925-29), B. Sontag...

DENON Dominique-Vivant (4 I 1747 - 27 IV 1825), grawer franc., dyrektor Luwru, baron

Ur. w Chalon-sur-Saóne, dep. Saóne-et-Loire, protegowany Ludwika XVI, a potem Robespierre’a, znawca sztuki europejskiej, stał się z kolei zaufanym człowiekiem Bonapartego, którego poznał dzięki Józefinie. Bonaparte zabrał go na wyprawę egipską. Towarzyszył oddziałom Desaixa, dotarł do Górnego...

Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Sztuki

Henryk Jan Dominiak - urodził się 22.02.1960 roku w miejscowości Jugów powiat Nowa Ruda na Dolnym Śląsku, polski artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Wojskowej. W roku 2000 złożył państwowy...

RUBINOWE TYCHY (2011) - MOZAIKA z kamieni szlachetnych i dekoracyjnych oraz złota próby 0,585 - Urząd Miasta Tychy - autor Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Sztuki - (dzieła wybrane)

RUBINOWE TYCHY (2011) - mozaika - autor Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

Opis mozaiki Rubinowe Tychy:

Do zamocowania kamieni symbolizujących plan miasta - mozaikę Rubinowe Tychy i służącym mi jako nośnik o konturach...

Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak - Tychy - dzieła wybrane

Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum, kreator form artystycznych urodził się w miejscowości Jugów powiat Nowa Ruda, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Tam też często odwiedzał swoją rodzinę. Jego wujek, ojciec chrzestny Stefan Banach był w posiadaniu ciekawej...

POLAN (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy Poznań - (dzieła wybrane)

POLAN (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach POLAN - rzeźba - wykonana na wystawę

"Historia, mity i legendy Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski"

Kurator Wystawy Saga Dana Tomaszewska.

POLAN - rzeźba powstała dla...

HENRYK JAN DOMINIAK artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - WYSTAWY 2012

Henryk Jan Dominiak ur. 22.02.1960 w miejscowości Jugów powiat Nowa Ruda - artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Sztuki w Tychach. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Wojskowej. W roku 2000 złożył egzaminy z przygotowania zawodowego z wynikiem bardzo dobrym i uzyskał prawo używania tytułu...

Rola dyrektora personalnego w zarządzaniu procesem zmian

 

W większości firm jedynym stałym elementem są zmiany. Jednocześnie widoczna jest coraz większa frustracja pracowników, którzy szukają pewności i stabilizacji, podczas gdy otaczają ich nieustanne rewolucje – począwszy od zmiany procedur, poprzez reorganizację firmy, na fuzjach i podziałach...

WIELKOPOLSKA (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy Poznań - (dzieła wybrane)

WIELKOPOLSKA - rzeźba - wykonana na wystawę

"Historia, mity i legendy Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski"

Kurator Wystawy Saga Dana Tomaszewska.

Praca przedstawia powstanie tej przepięknej krainy - ważnej i sławnej już historycznie - Mieszko I , Bolesław Chrobry i aż do dzisiaj - a nawet wybiega...