Dyrektoriat

Czytaj Dalej

Dyrektoriat i ucisk Kościoła

Władzę objął Dyrektoriat w nowym składzie i w dniu zamachu przywróciłwszystkie prawa przeciw emigrantom i opornym księżom. Dyrektoriat zarzucał duchownym, że popierali wzrastającą na prowincji opozycję rojalistyczną.

DYREKTORIAT

również dyrektoriatem), okres trwający od rozwiązania Konwentu do zamachu stanu Bonapartego; łącząca się z tym okresem faza rozwojowa klasycystycznej sztuki fr.

Termidorianie i Dyrektoriat

5 października 1795 – powstanie monarchistów, które zostało stłumione przez Bonapartego na rozkaz Barrasa, który później odgrywał główną rolę wśród dyktatorów marzec 1796 – powstaje Sprzysiężenie Równych, której inicjatorem był Grakchus Babeuf, działał tam też Filip Buonarrotti Program polityczny Sprzysiężenia Równych: + prowadzenie ustroju komunistycznego, w którym ziemia i środki są ...

DYREKTORIAT

System rządów istniejący we Francji 1794-1799, między upadkiem jakobinów a zamachem stanu 18 Brumaire’a. Ustanowiony formalnie w 1795 na mocy konstytucji roku III, polegał na przekazaniu władzy wykonawczej 5 dyrektorom, desygnowanym przez Radę Starszych. Decydującą rolę w D., którego skład się...