Dyktatura

Dyktatura

Czytaj Dalej

System polityczny a państwo - Dyktatura dyktaturze nie równa

Nazizm niemiecki - system totalitarny

Faszyzm włoski - system nie-totalitarny.

Totalitaryzm - objęcie działalnością państwa niemal wszystkich dziedzin życia społecznego , włącznie z życiem prywatnym obywateli.

System totalitarny nie jest sprawowany przez jednostkę , ale są to rządy ludu , całego...

Demokracja a dyktatura

Dyktatura proletariatu to wg koncepcji marksistowskiej forma sprawowania władzy bezpośrednio po rewolucji proletariackiej, oparta na przemocy wobec klas i warstw związanych z ustrojem kapitalistycznym.

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - OD POWSTANIA NIEWOLNIKÓW NA SYCYLII DO DYKTATURY SULLI

Wzrost wpływów helleńskich i kultów wschodnich W pięćdziesięcioleciu przypadającym na okres między wystąpieniem Grakchów a dyktaturą Sulli zaznacza się coraz większe nasilenie wpływów hellenistycznych i różnych kultów wschodnich.

Czym jest dyktatura i co ją odróżnia od totalitaryzmu?

Na przykład stan wyjątkowy podczas klęski żywiołowej lub przemysłowej jest dyktaturą. Totalitaryzm jest więc czymś jednoznacznie złym, dyktatura zaś nie zawsze jest zła, bywa potrzebna.

Warianty przechodzenia od dyktatury do demokracji, jakie zdarzyły się w XX wieku

Paragwaj 1989 - generał Rodrigez obalił istniejącą od 1954 dyktaturę Stresera, doprowadził do wprowadzenia systemu demokratycznego, już w roku 1992 dokonano wyborów nowego przedstawiciela kraju. już od 7 lat istniała jako dyktatura wojskowa; Argentyna 1983r.

Dyktatura jakobinów we Francji

Tym samym zakończyła się dyktatura jakobinów i rewolucja w ogóle.

Wojna domowa w Hiszpanii i dyktatura gen. Franco 1936 – 1975

KONSEKWENCJE WOJNY DOMOWEJ: · zbliżenie między Włochami a Niemcami ( Oś Berlin – Rzym) · Pakt antykominternowski – w 1937 dołączyły Włochy, a w 1939 Hiszpania · Klęska sił demokratycznych i wprowadzenie w Hiszpanii dyktatury gen Franco która trwała aż do 1975 roku.

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - OD DYKTATURY SULLI DO BITWY POD AKCJUM

konsulem bez kolegi (consul sine collega), co równało się dyktaturze.

Powstanie listopadowe (1830) - Dyktatura Chłopickiego

Tymczasem 5 grudnia ogłoszona została dyktatura generała J.

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Dyktatura Castro

  Castro - po krótkim okresie flirtu z liberałami, których przywódców niebawem zmuszono do emigracji - wprowadził postępowe reformy, ale jednocześnie terrorystyczną dyktaturę.

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Dyktatura chomeinistów w Iranie

Niebawem Chomejni powrócił do kraju, usunął jego władzę i wprowadził krwawą, terrorystyczną dyktaturę.

Dyktatura Olivera Cromwella i jej znaczenie dla Anglii

Po rozpędzeniu parlamentu „kadłubowego” Anglia przekształciła się z republiki w protektorat, który był niczym innym jak dyktaturą wojskową.

DYKTATURA

Franco w Hiszpanii; ° dyktatura konstytucyjna, mająca na celu ochronę lub przywrócenie porządku prawnego w sytuacjach kryzysowych, jeśli nie można ich usunąć przy użyciu środków zagwarantowanych konstytucyjnie, np.

Powstanie styczniowe - Dyktatura Romualda Traugutta

We wrześniu 1863 roku car odwołał z zajmowanych w Królestwie stanowisk margrabiego Wielopolskiego oraz wielkiego księcia Konstantego. Powołał nowych gubernatorów: na Litwie - Michała Murawiewa (nazwanego Wieszatielem), w Królestwie Polskim - generała Teodora Berga. Nowo mianowani realizowali zadanie...

Powstanie Styczniowe - DYKTATURA ROMUALDA TRAUGUTTA I UPADEK POWSTANIA

We wrześniu 1863 biali zostają ostatecznie obaleni, a dyktatorem powstania zostaje Białorusin Romuald Traugutt. Reorganizuje on wojsko, propaguje dekrety uwłaszczeniowe, dzięki czemu chłopi zaczynają przestępować do powstania. Niestety wojska rosyjskie zdobywają przewagę, Polacy ponoszę klęski m.in...

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Dyktatura Saddama Husajna

 

Saddam Husajn, ostentacyjnie przedstawiający się jako postępowy przywód­ca, zwalczający energicznie fundamentalistów szyickich (sam jest sunnitą), dbający o przyśpieszenie rozwoju gospodarczego kraju, lokujący za granicą ogromne zamówienia zbrojeniowe, był nie tylko wiernym (choć bardzo nieza­leżnym)...