Dyktator

Czytaj Dalej

Dyktatorzy powstania listopadowego

Trwając w swym postanowieniu kapitulacji, dyktator ułatwił w. Żaden z dyktatorów nie posiadał wszystkich cech dobrego przywódcy.

Romuald Traugutt - Ostatni dyktator

Osamotniony dyktator aż do samego końca dzierżył władzę dyktatora w swych rękach, co chwila odrzucając każdą propozycję wyjazdu ze stolicy i ratowania swego życia.

Prawicowe rządy Augusto Pinocheta w Chile, czy komunistyczna Kuba Fidela Castro – ocena i porównanie rządów dwóch największych dyktatorów Ameryki Łacińskiej.

dwóch największych dyktatorów tamtego regionu. Istotną rolę w obaleniu dyktatury Batisty odegrał także spisek wojskowy w armii dyktatora, na którego czele stał gen.

HITLER ADOLF (1889-1945) - dyktator III Rzeszy

zagarnął Austrię (*Anschluss) i uzyskał w *Mona-chium zgodę premierów Wielkiej Brytanii i Francji oraz dyktatora Wioch na przyłączenie do Nie­miec części *Czechosłowacji, tzw.

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Demokrata, dyktator a może poganiacz

Kiedy zasobem jest odpowiedzialność, ambicja, konsekwencja w działaniu, którym towarzyszy wysoka rywalizacyjność, będę miała inklinacje na Dyktatora, który zachowuje zimną krew w sytuacjach zagrożenia i potrafi poprowadzić zespół w kryzysowej sytuacji do zwycięstwa.