Dygresja

Czytaj Dalej

DYGRESJA

DYGRESJA, odejście od zasadniczego tematu —» narracji i wprowadzenie wypowiedzi luźno z nim związanych lub wręcz niezależnych. , przede wszystkim w -» poemacie dygresyjnym (np.