Dydaktyzm

Czytaj Dalej

Dydaktyzm w literaturze polskiego oświecenia

Dydaktyzm miał się przyczynić do naprawy chorej postawy Polaka-Sarmaty, przyzwyczajonego do „picia, jedzenia i popuszczania pasa”, nie dostrzegającego grożącego ojczyźnie niebezpieczeństwa.

Humor i dydaktyzm bajek I. Krasickiego

Ignacy Krasicki jest na polskiej scenie literackiej postacią szczególną. Początkowo związany ze stronnictwem saskim, potem zdecydowany zwolennik Stanisława Augusta Poniatowskiego, biskup warmiński był przez współczesnych mu określany „księciem poetów”. Będąc osobą duchowną, nie stronił bynajmniej...