Dwunastu

Czytaj Dalej

Misje dwunastu

Maciej, przyjęty do Kolegium Dwunastu po tragicznej śmierci Judasza, miał prowadzić misje wśródmieszkańców Etiopii i Kolchidy.

Dwunastu

Kolegium Dwunastu kieruje życiem wspólnoty jerozolimskiej, jednakże na czoło jego wysuwa się triumwirat złożony z Piotra, Jana oraz Jakuba, który jest bratem Pana. Nie wiemy, w jakiej mierze kolegium Dwunastu uczestniczyło w misjach poza Palestyną.

DWUNASTU

Grupa najbliższych 12 uczniów Jezusa Chrystusa, których wybrał on z grona swych słuchaczy i nazwał apostołami; liczba ta stała się nazwą własną kolegium apostolskiego.

Nazwa D. występuje w NT obok zestawienia d. uczniów (Mt 10,1; 11,1) albo d. apostołów (Mt 10,2); relacje Mk 3,14. 16 o D. sięgają...

DWUNASTU TABLIC PRAWO

Najstarszy zbiór prawa rzymskiego z poł. V w. prz.Chr., historycznie pewny (w przeciwieństwie do wcześniejszych, historycznie niepewnych ustaw królewskich, mających charakter bardziej sakr.); powstało w wyniku walki pomiędzy patrycjuszami i plebejuszami nie mogącymi piastować urzędów państw, ani pełnić...