Dwumiesięcznik

Czytaj Dalej

ATENEUM, dwumiesięcznik kult.

ATENEUM, dwumiesięcznik kult., wyd. w Warszawie odstycznia 1938 do maja 1939 przez S. Napierskiego (zarazemred. nacz.); sekretarzem red. był J. Rogoziński. Program pisma,wyrastający z charakterystycznej dla schyłku epoki międzywojennejświadomości zagrożenia wartości humanist. i kryzysukultury, zmierzał...

POLONISTA, dwumiesięcznik poświęcony sprawom nauczania języka pol.

POLONISTA, dwumiesięcznik poświęcony sprawom nauczania języka pol., wyd. w Warszawie 1931-39 i w Łodzi 1946—47; założyciel i red. J. Saloni, od 1946 J. Z. Jakubowski. W1937-39 P. był organem Tow. Polonistów RP (powst. z inicjatywy pisma), po wojnie - łódz. oddziału Tow. Lit. im. A. Mickiewicza...

TEKSTY. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja, dwumiesięcznik

TEKSTY. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja, dwumiesięcznik, wyd. w Warszawie od 1972 przez Komitet Nauk o Literaturze Pol. i Instytut Badań Lit. PAN, red. początkowo przez J. Błońskiego, od 1975 przez Cz. Hernasa, ponadto w składzie zespołu red. m. in. E. Balcerzan, J. Myśliński, J. Sławiński...

ŻYCIE LITERACKIE, dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze

ŻYCIE LITERACKIE, dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze, wyd. w Warszawie 1937-39 i w Lodzi 1946—48. Założycielem i red. 1937-39 i 1946-47 był J. Saloni, nast. J. Kulczycka-Saloni; w skład red. wchodzili ponadto L. Płoszewski, W. Szyszkowski, a po wojnie A. Boleski, E. Korzeniewska, Z...