Gdańsk - WNĘTRZE DWORU ARTUSA

Ściana północna i południowa Znajdujący się przy ścianie północnej sali Dworu Artusa, chór muzyczny, służący muzykantom uświetniającym swą grą zebrania kupiectwa gdańskiego, należał do całości wyposażenia Dworu Artusa, stanowiąc niejako wspólną własność kupiectwa gdańskiego.

Dwór w literaturze polskiej

Podobnie krytyczne ujęcia motywu dworu ziemiańskiego odnaleźć można w literaturze dwudziestolecia międzywojennego, w twórczości Stefana Żeromskiego czy Witolda Gombrowicza. Dwór w Serbinowie jest dworem szczególnym , choćby z tego względu , że nie ma właściciela.

Dwór w literaturze polskiej

Podobnie krytyczne ujęcia motywu dworu ziemiańskiego odnaleźć można w literaturze dwudziestolecia międzywojennego, w twórczości Stefana Żeromskiego czy Witolda Gombrowicza. Dwór w Serbinowie jest dworem szczególnym , choćby z tego względu , że nie ma właściciela.

Gdańsk - DWÓR ARTUSA W GDAŃSKU SIEDZIBĄ BRACTW KUPIECKICH

Ustalała się bowiem coraz silniej tradycja, aby kupieckie transakcje, a nawet poważne rozmowy handlowe prowadzić i załatwiać w Dworze Artusa lub też na Długim Targu przed Dworem. W Dworze Artusa rozgościło się sześć innych bractw kupieckich Gdańska: Bractwo Św.

Gdańsk - DWÓR ARTUSA W GDAŃSKU DAWNYCH I NOWYCH CZASÓW PORTOWEGO MIASTA

Niemal każdy wiek dodawał do wystroju wnętrza Dworu Artusa, tej oficjalnej siedziby kupiectwa gdańskiego, nowe dzieła sztuki, wyrażające hołd i przywiązanie mieszczaństwa Gdańska do jego władców - królów Polski.

DWÓR

W ustroju monarchicznym siedziba, zamek panującego a. magnata; panujący, magnat i jego otoczenie; rząd państwa z monarchą na czele; rodzina, dworzanie, służba dworska; świta, orszak; w Polsce do 1945 dom mieszkalny, rezydencja właściciela (zwł. mniejszej) posiadłości ziemskiej; mąjątek ziemski...

„Stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany.” Rola tradycji szlacheckiej w kształtowaniu polskiej kultury narodowej.

Porę posiłków obwieszczał gościom dzwon, tak było w licznych dworach we zwyczaju pisze poeta. Obrazy Matejki, wiszące na ścianie, wskazują jednak na rodowód szlachecki mieszkańców tego dworu.

„Stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany.” Rola tradycji szlacheckiej w kształtowaniu polskiej kultury narodowej

Porę posiłków obwieszczał gościom dzwon, tak było w licznych dworach we zwyczaju pisze poeta. Obrazy Matejki, wiszące na ścianie, wskazują jednak na rodowód szlachecki mieszkańców tego dworu.

Uczeni w dworskim otoczeniu Jadwigi i Jagiełły - Medycy i astrolodzy na dworze królewskim

Za wstawiennictwem dworu kara śmierci została zastąpiona dożywociem. Po 10 latach pod naciskami dworu wyszedł na wolność, ale na Wawel już nie wrócił.

Dwór i zaścianek w powieści "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej

Ziemianie, reprezentanci dworu w powieści, są grupą zróżnicowaną pod wieloma względami.

ZAKLĘTY DWÓR. Powieść w 2 częściach, powieść Walerego Łozińskiego

miłosny, zawikłany podobieństwem córki starościca i jego bratanicy) zbiegają się w kulminacyjnej scenie nocnej rozmowy z dawna poróżnionych braci Żwirskich w „zaklętym" dworze żwirowskim, gł.

STRASZNY DWÓR

W gościnie we dworze Miecznika z Kalinowa zakochują się z miejsca w jego córkach, Hannie i Jadwidze.

Dwór Bractwa Świętego Jerzego

Przylega od pn. do Złotej Bramy. Zbudo­wany w 1487-94, późnogotycki, dwu­kondygnacyjny, na rzucie kwadratu o boku 14 m. Dach namiotowy, częściowo ukryty za krenelażem. Figurę św. Jerzego wal­czącego ze smokiem dodano w1566. Dwór odrestaurowany ok. 1955 dla Stowarzy­szenia Architektów...

Na dworach książęcych

Kapelmistrzów i organistów obdarzano łaskami czesto niedostepnymi dlanajpilniejszych dworaków. yło im sie na dworach nie najgorzej; najwybitniejsiuzyskiwali niezalenosc wrecz godna pozazdroszczenia.

DZIAŁALNOŚĆ KRÓLA I ZNACZENIE DWORU KRÓLEWSKIEGO

Poniatowski popierał architekturę. Przebudował zamek królewski, zbudował pałac na wodzie. Był mecenasem literatury. Wydawał publiczne, oświeceniowe utwory (u niego pojawiły się po raz pierwszy utwory Krasickiego).

Dwór

dworzec, dworzyszcze, w Polscesiedziba, niewielka rezydencja ziemiańska; nazwastosowana również do niektórych, na ogół szlacheckichbudowli mieszkalnych w obrębie miast: 1) pierwotnie,od późnego średniowiecza do poł.

Zagroda, dwór, dworzyszcze, grodzą, obejście, okól

Zespół budynków mieszkalnych i gosp. małegogospodarstwa wiejskiego, wraz z podwórzem i najbliższymotoczeniem, sytuowany na osobnej działce,zw. siedliskiem, lub wydzielony z rozłogu.

Z. otwartama budynki wolno stojące dokoła podwórza, z.zwarta - stykające się z sobą, z. zamknięta (okólnik,obejście) - o...

Dwór Nałęczowski

Ludzie byliby o wiele lepsi, gdyby chociaż raz w roku mogli przyjechać do Nałę­czowa - twierdził pisarz, który przez 28 lat (od 1882 r.) spędza! tu każde wakacje. Za jego czasów, w dwóch ostatnich dekadach XIX i na początku XX wieku, uzdrowi­sko przeżywało zloty okres. By­wali tutaj m.in Henryk...

Dwór Artusa

W najbardziej reprezentacyjnej części Gdańska, na Długim Targu wzniesiono w poł. XIV w. pałac bogatego bractwa kupieckiego, ośrodek życia towarzyskiego. Wielokrotnie przebudowywany: 1478-81 fasada tylna, 1552 fasada frontowa, 1616 attyka i portal. W XIX w. dodano dwa lwy przy wejściu. Po rekonstrukcji...

MARSZAŁEK, wysoki urzędnik dworu cesarskiego

Równocześnie dow. wojsk., w praktyce był to także najwyższy stopień w hierarchii WA. Ustanawiająca cesarstwo uchwała senatu z 18 V 1804 przewidywała, że będzie 16 marsz. Następnego dnia Napoleon mianował jednak tylko 14 marsz, oraz 4 honorowych, teoretycznie nie należących już do czynnej...