Dworek szlachecki i jego mieszkańcy w literaturze

Właściwie kultura polska do końca II Wojny Światowej miała charakter ziemiańsko-dworkowy. Dopiero założenia ustroju realnego socjalizmu doprowadziły do przekształcenia Polski w kraj, którego siłą przewodnią miała był siła proletariatu. W literaturze polskiej dworek szlachecki i życie jego...

Dworek w literaturze

Dworek - Niewielki dom mieszkalny wiejski, rzadziej miejski, najczęściej z gankiem od frontu; mały dwór. W Polsce kojarzony zwykle z kulturą szlachecką. W XIX i XX wieku staje się symbolem tej kultury, utożsamianej z wartościami narodowymi.

M. Rej "Zywot człowieka poczciwego" - Wiejski dworek jest...

Dworek w Bronowicach

Pod koniec lat 80. XIX w. zafascynowani folklorem młodopolscy malarze z Krakowa odkryli pobliską wieś Bronowice. W 1890 r. jeden z nich, Włodzimierz Tetmajer, ożenił się z córką miejscowego gospodarza. Anną Mikoła)czykówną, i osiadł na stałe w tym oto dworku, zwanym później „Rydlówką"

Ponad sto lat...