Dwie Wieże

Czytaj Dalej

Mitologia i Księga Rodzaju jako dwie opowieści o powstaniu świata i człowieka

 

U początków wielu kultur odnajdujemy dzieła, poematy, opowieści, które są próbą odpowiedzi na pytanie, skąd wziął się świat – czy sam z siebie, czy został stworzony przez istotę wyższą, boską, jak kształtował się jego porządek, jak powstały zjawiska przyrody, zwierzęta, a wreszcie jak...

Bunt i ofiara – dwie postawy polskich bohaterów romantycznych.

Sylwetka polskiego bohatera romantycznego tworzona była pod wpływem wielu czynników. Duże znaczenie miały wpływy zachodnioeuropejskie. Dlatego polski bohater romantyczny z wielu utworów buntował się, podobnie jak jego europejscy poprzednicy, przeciwko „zastanym” formom życia społecznego i politycznego...

Bunt i afirmacja dwie postawy wobec życia. Rozważania na podstawie wybranych utworów literatury polskiej

Różni ich prawie wszystko, prezentują bowiem dwie odmienne postawy wobec życia. Dąbrowska w swojej powieści Noce i dnie ukazuje, że właśnie te dwie odmienne postawy, buntu i afirmacji, reprezentowane przez Bogumiła i Barbarę, poniekąd dopełniają się wzajemnie.

„Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie” - postulat heroizmu moralnego w literaturze XX wieku.

„Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie” - postulat heroizmu moralnego w literaturze XX wieku.

C. Baryka i Z. Ziembiewicz - dwie postawy, dwie drogi życiowe

 

Cezary i Zenon są postaciami zupełnie odmiennymi: inne są ich drogi życiowe, gdzie indziej i w innych warunkach się wychowywali, czym innym się kierowali z życiu, inaczej przedstawia się ich droga życiowa;

Cezary jest dzieckiem Polaków: urzędnika koncernu naftowego w Baku, człowieka obrotnego i...

Dwie racje w "Antygonie" Sofoklesa

"Antygona" napisana zostala w 440 roku p.n.e. przez jednego z najwiekszych tragików greckich Sofoklesa. Utwór ten zwiazany jest z mitem tebanskim, który opowiada o historii Edypa. Istota tragedii jest konflikt, czyli starcie sie dwóch sprzecznych racji, a zwyciestwo którejkolwiek z nich musi prowadzic do...

Bunt i afirmacja - dwie postawy wobec zycia. Rozwazania na podstawie wybranych utworów literatury polskiej

Rózni ich prawie wszystko, prezentuja bowiem dwie odmienne postawy wobec zycia. Dabrowska w swojej powiesci "Noce i dnie" ukazuje, ze wlasnie te dwie odmienne postawy, buntu i afirmacji, reprezentowane przez Bogumila i Barbare, poniekad dopelniaja sie wzajemnie.

Bogumil i Barbara - dwie postawy zyciowe

Rózni ich od siebie prawie wszystko, prezentuja bowiem dwie odmienne postawy zyciowe. Dwie sprzeczne postawy dopiero polaczone w jedna calosc skladaja sie na pelny obraz sprawy u Dabrowskiej najwazniejszej: czlowieczenstwa.

Więzi organizacyjne

To silne powiązania o charakterze władczym, koordynacyjnym i kontrolnym zachodzące w strukturze organizacji. Rozróżnia się więzi:

liniową (służbową),

funkcjonalną,

informacyjną

techniczną.

Więź liniowa jest więzią pionowego podporządkowania. Określa ona służbowy...

Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy (parenetyczny charakter lit. średniowiecza)

  - asceta i rycerz stanowią dwa podstawowe wzorce osobowe propagowane w parenetycznej literaturze średniowiecznej, obok postawy franciszkańskiej; trzeba wspomnieć, że pareneza polega właśnie na propagowaniu pewnych wzorców osobowych, ideałów i wartości, którymi powinien kierować się człowieka danej epoki; - wzorzec świętego ~ ascety związany jest z bezwzględną dominacją kościoła we wszystkich płaszczyznach działania tamtejszego ...

Prawo karne jako wskaźnik typu więzi mechanicznej

Mamy w sobie dwie świadomości: 1.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - dwie wole w Chrystusie

Tekst mówi, że w Chrystusie są dwie natury i dwie wole. Według tekstu, w Chrystusie te dwie wole są odrębne, nie zmieszane. Jest też informacja, jak te dwie wole są podporządkowane (ludzka do boskiej) przez dobrowolne posłuszeństwo.

Bunt i afirmacja dwie postawy wobec życia. Rozważania na podstawie wybranych utworów literatury polskiej

Różni ich prawie wszystko, prezentują bowiem dwie odmienne postawy wobec życia. Dąbrowska w swojej powieści Noce i dnie ukazuje, że właśnie te dwie odmienne postawy, buntu i afirmacji, reprezentowane przez Bogumiła i Barbarę, poniekąd dopełniają się wzajemnie.

Dwie mogiły jako symbole określonych idei w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej

Pisarka w tych dwóch mogiłach wyraziła dwie idee, które miały inspirować do działania mieszkańców okolicy.

Konsekwencje braku więzi

Badania z zakresu psychologii rozwojowej dotyczą nie tylko różnych typów przywiązania, ale także skutków wczesnej rozłąki z matką i tzw. instytucjonalizacji. Pozbawienie małego dziecka opieki macierzyńskiej i umieszczenie go w zakładzie opieki społecznej wraz z innymi osieroconymi czasowo lub trwale...

Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka

Zainteresowanie wpływem więzi z matką (lub innym głównym opiekunem) na rozwój psychiczny człowieka, rozpoczęło się w latach 40-tych dwudziestego wieku.

Wczesne więzi społeczne

W swojej pracy na temat zdrowia psychicznego dzieci w odniesieniu do opieki macierzyńskiej Bowlby stwierdził że, „osiągnięcie zdrowia psychicznego wymaga aby niemowlę i małe dziecko doświadczyło ciepłej, intymnej i nieprzerwanej relacji z matką (lub jej stałym substytutem” (Bowlby, 1951, s.13, za...

Wczesne więzi społeczne - Fazy formowania się przywiązania

Przywiązanie kształtuje się do trzeciego roku życia na bazie relacji z matką (bądź główną osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem), przechodząc kolejne fazy rozwoju. Pierwsze trzy fazy przebiegają w pierwszym roku życia dziecka, a ostatnia rozpoczyna się około trzeciego roku życia. W fazie...

Wczesne więzi społeczne - Wzorce przywiązania

W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku, w Ugandzie, M.

SPÓR O PRZEDMIOT POZNANIA - DWIE WERSJE SPORU: METAFIZYCZNA I TEORIOPOZNAWCZA

Trzeba tu zaznaczyć,  Ŝe w filozofii europejskiej termin „idea" ma zasadniczo dwa znaczenia.