Dzięcioł pstry duży

Szybkość, z jaką dzięcioł pstry duży stuka mocnym dziobem w suche gałęzie drzew jest bliska tempu wyrzucaniu pocisków przez szybko­strzelny karabin maszynowy. Za pomocą swego dzioba rozkuwa korę i dostaje się do larw korni­ków, które chwyta ostrym końcem długiego języka. W przeciwieństwie do...

Krwiobieg duży

Początek krwiobiegu dużego stanowi lewa komora serca, a jego koniec - prawy przedsionek serca. Średnie ciśnienie krwi (patrz dalej) w lewej komorze serca wynosi 100 mm Hg, w prawym przedsionku serca - 5 mm Hg. Wobec powyższego gradient ciśnień w krwiobiegu dużym wynosi 95 mm Hg. Krążenie narządowe, a...

Unikaj dużych pozycji w akcjach o małym wolumenie obrotu

Dwa pojęcia zawarte w tytule bywają często bardziej subiektywne niż obiektywne. Terminy „duży" i „mały” mogą być przez inwestorów różnie rozumiane. Dla jednego duża pozycja może oznaczać pięć do dziesięciu tysięcy akcji, podczas gdy dla drugiego może to być ledwie kilkaset akcji. „Mały...

Kursy rosną przy dużym wolumenie, a spadają przy małym

Tytuł tego rozdziału to jedno z tych twierdzeń, które z pozoru mają sens, ale przy bliższej analizie stają się wątpliwe. Wydaje się logiczne, że akcje wzrastają wraz ze zwiększaniem się zainteresowania nimi ze strony inwestorów i będą spadać, kiedy to zainteresowanie się zmniejszy. Tak może...

Duży kredyt - dużo uwagi

Mowa o kredycie polegającym na pożyczaniu pieniędzy pod zastaw posiadanych już akcji lub innych papierów. Pożyczone środki można wykorzystać w dowolny sposób (gotówka może być wycofana przez inwestora), choć najczęściej kupuje się za nie papiery wartościowe.

Kredyt laki może również służyć...

Akcje, które dużo wzrosły, będą rosły nadal

Akcje, których kurs znacznie wzrósł, często rosną nadal. Dzieje się tak, dopóki oddziałują czynniki, które doprowadziły do tego wzrostu. Niektóre z takich akcji zaczynają jednak w pewnym momencie spadać.

Problemy powstają wówczas, gdy inwestor trzyma akcje, które należałoby sprzedać dla...

Jak bezpiecznie pracować w dużym hałasie?

Częste przebywanie w pomieszczeniu, gdzie pa­nuje duży hałas, może doprowadzić do zaburzeń słuchu. Ludzie pracujący w dużym hałasie powinni stosować zatyczki do uszu. Przepisy bezpieczeń­stwa i higieny pracy regulują poziom hałasu i czas, jaki można spędzić w takich warunkach. Do obowiązków...

Sektor dużej skali

sektor dużej skali, przedsiębiorstwa uzyskują znaczącą przewagę konkurencyjną, ale tylko w odniesieniu do nielicznych zmiennych. Przykładem może być tutaj przemysł wytwarzający sprzęt dla budownictwa, w którym przedsiębiorstwo może walczyć o uzyskanie pozycji niskiego kosztu lub wysokiego...

Projekt Finanse jako metoda finansowania dużych przeds. inwestycyjnych

PPP nie ma jednolitej definicji. Pojęcie to może być rozumiane bardzo szeroko, jako każdego rodzaju współpraca sektora prywatnego i publicznego, która ma na celu realizację szeroko pojętego dobra publicznego, lub też jako współpraca partnerska przy realizacji stosunkowo dużych projektów, które mają na celu wykonywanie zadań użyteczności publicznej i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Ta współpraca ujmowana jest w różne formy strukturalne i prawne oraz ...

Czy człowiek może być szczęśliwy mając dużo pieniędzy ? (Skąpiec - Molier)

Kiedyś, ktoś mądry rzekł "Pieniądze szczęścia nie dają". Nie mam pojęcia, czy w czasach gdy Molier pisał "Skąpca", to powiedzenie istniało, ale jestem pewna, że głównemu bohaterowi komedii, Harpagonowi owa myśl nie przypadła do gustu. Od napisania "Skąpca" dzieli nas mnóstwo lat, jednak, współcześnie istnieją ludzie jego pokroju, ludzi, którymi zawładnęły pieniądze. Greccy filozofowie mieli dużo teorii odnośnie postaw i sposobów na ...

Omów funkcjonowanie małego i dużego obiegu krwi

Naczynia krwionośne tworzą w układzie dwa obiegi.

Krwioobieg mały rozpoczyna się wychodzącym z prawej komory pniem płucnym, który następnie dzieli się na tętnice płucne: prawa i lewą. W płucach każda z nich rozgałęzia się na coraz drobniejsze tętniczki, przechodzące w naczynia włosowate, w...

Od ilu elementów próbę nazywa się „dużą” i dlaczego

Próbę nazywa się dużą od 130 elementów, ponieważ przy n = 130 rozkład

t – Studenta zbliża się do wystandaryzowanego rozkładu normalnego N (0,1)

Mamilaria ogromnie duża

Ten ładny kaktus o kulistym kształcie pochodzi ze środkowego Meksyku. Ma bulwy, czyli brodawkowate wyrostki, które są charakterystyczne dla tej grupy kaktusów. Układają się one w spirale i są zakończone cierniami, które zastępują roślinie żebra, spotykane u innych gatunków. Kolce, służące w...

Techniki alternatywne w budownictwie na dużych głębokościach

Aby uniknąć niedogodności związanych z koniecz­nością stosowania procedury dekompresyjnej,przy pracach prowadzonych na dużych głębokościach mogą być stosowane metody alternatywne. Podczas budowy filaru mostu można na dno opuścić rurę, przez którą tłoczy się beton z powierzchni. Można też...

Napad padaczkowy duży

napad padaczkowy duży; grand mai; tradycyjnie używane określenie -> napadu padaczkowego uogólnionego toniczno-klonicznego. Obraz kliniczny: utrata przytomności (poprzedzona ob­jawami częściowymi lub nie), upadek, drgawki toniczne, bezdech, sinica, po­tem drgawki kloniczne, nierzadko przygryzienie języka...

Rehabilitacja pooperacyjna z powodu wad serca i dużych naczyń

rehabilitacja pooperacyjna z powodu wad serca i dużych naczyń; obejmuje działania mające na celu: usunięcie niekorzystnych zmian w wyniku opera­cji klatki piersiowej, połączonej z na­cięciem opłucnej, osierdzia i mięśnia serca oraz poprawę sprawności fizycz­nej, psychicznej i zawodowej. R. p...

Dzięcioł duży

Samce mają z tyłu głowy czerwoną plamkę. Charakterystyczną cechą gatunkową jest poprzeczny czarny pas, który oddziela białe boki głowy od białych boków szyi. Dzięcioł duży żyje w Europie, strefie umiarkowanej Azji i w Afryce Północnej. Zamieszkuje lasy wszystkich typów, nie wyłączając...

CECHY DUŻYCH GRUP SPOŁECZNYCH

 

-składają się z kilkudziesięciu, kilkuset osób (nie ma ograniczeń)

-liczebność uniemożliwia utrzymywanie bezpośrednich styczności

-niemożliwość istnienia bezpośrednich stosunków i kontaktów psychicznych

-nie wchodzi w skład innych grup społecznych, najczęściej wchłania inne grupy co...

Organizowanie dużych zebrań z udziałem gości zagranicznych

 

Prowadzenie rozmów z partnerami zagranicznymi wymaga odpowiedniego przygotowania sali konferencyjnej i zapewnienia obu delegacjom właściwych warunków. Przygotowanie sali należy do obowiązków sekretarki. W dniu rozpoczęcia rozmów czyni ona niezbędne przygotowania, w wyniku których na stole znajdą się...

Dlaczego niektóre zwierzęta składają stosunkowo dużo jaj, inne mniejszą ilość, a jeszcze inne zaledwie kilka

Rozmnażanie bezpłciowe nie występuje u zwierząt wyższych, ponieważ są one zbyt duże i mają zbyt skomplikowaną budowę, aby był możliwy prosty podział na dwie połowy lub wrastania nowego osobnika z ,,pączka" na ciele.

Rozmnażanie płciowe wymaga obecności i połączenia się plemnika z jajem, to...