Duszność

Czytaj Dalej

Duszność pochodzenia krtaniowego

Duszność pochodzenia krtaniowego jest dusznością wdechowo-wydechową. Jest to wynik zwężenia szpary głośni, czyli przestrzeni zawartej między więzadłami głosowymi. Zwężeniu temu towarzyszy zwykle zjawisko akustyczne związane z przeciskaniem się powietrza przez zwężoną szparę głośni, zwane...

Duszność

Jest to uczucie „braku powietrza” z powodu trudności w oddychaniu. Jest to, podobnie jak ból, zjawisko wielowymiarowe. Może być spowodowane wieloma czynnikami. Przyczyną duszności może być zapalenie płuc, zmiany nowotworowe w obrębie płuc łub drzewa oskrzelowego, wysięki opłucnowe, odma opłucnowa...

Duszność

Duszność jest wyrazem pobudzenia ośrodka oddechowego przez jeden z następujących czynników:

1)    zmniejszone nasycenie krwi tlenem,

2)    zwiększona zawartość dwutlenku węgla we krwi,

3)    kwasica metaboliczna (mocznica, cukrzyca).

Utlenowanie krwi w płucach przy zwolnionym krwiobiegu wymaga...