Duński

Czytaj Dalej

Pomorze wobec ekspansji duńskiej i brandenburskiej

-  1160 r. – podbój państwa Obodrzyców prowadzony przez Henryka Lwa

*  zamordowanie książąt Niklota i Warcisława 

*  poddanie administracji saskiej

*  zastąpienie wysiedlanej ludności słowiańskiej – saską, fryzyjską i holenderską

-  równoległa ekspansja duńska Waldemara I

-  1166 r. – układ...

DUŃSKA WOJNA Z HANZĄ PIERWSZA 1361-1363

Król Danii Waldemar IV (1320?-1375), widząc uwikłanie Szwecji w Norwegii, w 1360 odzyskał dawne ziemie duńskie w południowej Szwecji (Skania). W 1361 wojska Waldemara pokonały na Gotlandii tamtejsze pospolite ruszenie chło­pów szwedzkich, co umożliwiło Duńczykom przejęcie bogatego miasta Yisby...

DUŃSKA WOJNA Z HOLSZTYNEM 1348.

Król Waldemar IV (1320P-1375) dążąc do zjednoczenia duńskiego królestwa, starał się odzyskać wyspę Fionię, zajętą przez Hol­sztyn (północno-zachodnie Niemcy) jako zastaw. W 1348 w traktacie z Nebbegard Holsztyn przyznał Waldemarowi połowę Fionii i zaproponował mu na korzystnych warunkach...

Dworska pieśń duńska

Na dworze dunskim kwitła w okresie od r. 1250 do 1350 piesn rycerska, w melodyce bliskaludowosci, choc w rzeczywistosci bedaca wytworem sztuki sredniowiecza. Piesn taadaptowana została przez lud. który zreszta przez swoje tradycje przyczynił sie do tego, e -nie zapisywana nie zgineła całkowicie, jak wiele...

DUŃSKA FILOZOFIA

DUŃSKA FILOZOFIA - rozwija się od połowy XVIII w. W tym czasie działali m.in.: J. Schielderup Sneedorff (1724-1764), zwolennikempiryzmu; J. Kraft (1720-1765) i F. Ch. Eilschow (1725-1750), znajdują­cy się pod wpływem Wolffa. Do ety­cznej myśli Kanta nawiązywał A.S. Óersted (1778-1860), natomiast do...

DUŃSKA WOJNA 1625-1629

Dania nie­pokoiła się klęskami protestantów w Niem­czech w trakcie TRZYDZIESTOLETNIEJ WOJNY. Jednocześnie Habsburgowie (au­striaccy) zaczęli utrudniać Duńczykom po­bieranie opłat od statków wypływających z Bałtyku lub wpływających do niego. Król Danii Chrystian IV (1577-1648) wypowie­dział wojnę...

DUŃSKA WOJNA DOMOWA 1146-1157

Gdy król Danii Eryk III Lam zmarł bezpo­tomnie, w 1146 książęta Kanut V (zm. 1157) i Swen III (zm. 1157), wybrani na tron w różnych częściach kraju, rozpoczęli wojnę domową. Trzeci pretendent, Wal­demar (1131-1182), zawarł przymierze ze Swenem. Kanut otrzymał pomoc niemiec­kiego króla Konrada III...

DUŃSKI EDWARD ks.

Pseud. Marceli Karski, ur. 13 X 1810 w Ciechanowie, zm. 3 IV 1857 w Paryżu, działacz patriotyczny, duszpasterz emigracyjny.

Po rozpoczęciu studiów prawniczych na UW brał udział w powstaniu listopadowym; 1832 wyemigrował do Awinionu; po przybyciu z wyprawą J. Zaliwskiego na tereny pol. działał 1833 (pod...

Jętka duńska

Ephemera danica - rodzina Ephemeridae — jętkowate. Należy do największych środkowoeuropejskich gatunków jętek, osiąga długość aż 24 mm. Lata od maja do lipca, zwykle nad brzegami wód stojących, w których rozwijają Się larwy.